Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
champer artas LOGO mikro1

Δημοσίευση διαγωνισμού «ανοιχτής διαδικασίας» για την ανάθεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΆΡΤΑΣ»

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας ανακοινώνει τη δημοσίευση διαγωνισμού «ανοιχτής διαδικασίας» σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΆΡΤΑΣ». Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 185.483,87 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Φ.Π.Α 44.516,13 €), ήτοι συνολικής αξίας 230.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Το έργο προκηρύσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Smart energy saving, energy upgrade and energy efficiency models in public buildings by using advanced Information and Communications Technology (ICT) and Building Management Systems (BMS) – (SMENSWICT)», κωδικός MIS 5042945. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IPA ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020».

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
  4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
  5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
  6. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
  7. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΈΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  8. ΕΕΕΣ (αρχείο xml)
  9. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΆΡΤΑΣ

Previous Διευκρινίσεις σχετικά με τις αλλαγές στις ενεργειακές κοινότητες
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ακολουθήστε μας