Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
Dimos Artaion

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την  προμήθεια οχήματος περισυλλογής ζώων συντροφιάς

O Δήμος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια οχήματος περισυλλογής ζώων συντροφιάς (cpv: 34131000-4), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συνολικού προϋπολογισμού  21.266,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Η παρούσα σύμβαση αφορά την Πράξη «Δράσεις για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Αρταίων». Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ (Φιλόδημος ΙΙ αριθ. ενάρ. έργου ΣΑΕ-055 2017ΣΕ05500010) και δημοτικούς πόρους.  Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση, βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στο προϋπολογισμό έτους 2022 του Δήμου Αρταίων στους Κ.Α. 69-7132.001 «Προμήθεια οχήματος περισυλλογής ζώων συντροφιάς (Φιλόδημος ΙΙ)» ύψους 18.099,99 € και ΚΑ 70-7132.001 «Προμήθεια οχήματος περισυλλογής ζώων συντροφιάς (δημοτικοί πόροι)» ύψους 3.170,00 €.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 30-12-2022 ημέρα Παρασκευή ώρα 15:00

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Previous Η ΕΦΕΕ ΑΡΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ΚΑΙ MYDATA)
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας