Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
champer artas LOGO mikro1

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ: Διαγωνισμός για την «επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου»

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την «επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων ετών 2021 – 2022 – 2023» με συμφωνία – πλαίσιο (για την ομάδα Α’)» (cpv 50112000-3 και 50110000-9), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής όπως προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, συνολικού προϋπολογισμού  160.150,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (150,00 € για το έτος 2021 και από 80.000,00 € για τα έτη 2022 – 2023. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 23-06-2022 ημέρα Πέμπτη ώρα 15:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Previous ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας