Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
Dimos Artaion

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ: Διαγωνισμοί για την «προμήθεια απορριμματοφόρων βιοαποβλήτων» και για την «επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.)

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό

  • Διαγωνισμό προμήθειας απορριμματοφόρων οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων (υποέργο 1) (cpv: 34144510-6), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 375.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 30-01-2022 ημέρα Κυριακή ώρα 15:00μμ.
  • Διαγωνισμό για την «επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων ετών 2021 – 2022 – 2023 με συμφωνία – πλαίσιο» (cpv 50112000-3 και 50110000-9), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής όπως προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, συνολικού προϋπολογισμού 381.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (1.100,00 € για το έτος 2021 και από 190.000,00 € για τα έτη 2022 – 2023).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Κυριακή 30-01-2022 ώρα 15:00 μ.μ

Επισυνάπτονται οι περιλήψεις των διαγωνισμών.

Previous ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας