Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Δήλωση Χρήστου Παπάζογλου για το νέο ν/σχ για τα Επιμελητήρια

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση του Σχεδίου Νόμου «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας», ρύθμιση θεμάτων υπαίθριου εμπορίου, τροποποίηση επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας Χρήστος Παπάζογλου δήλωσε:

«Το Σχέδιο Νόμου για τα Επιμελητήρια επιφέρει μια κοσμογονία αλλαγών, που αφορούν τόσο την ιδιοσυστασία των Επιμελητηρίων, όσο και το ρόλο τους ως ουσιαστικό εργαλείο Ανάπτυξης και οργάνωσης των επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα, λαμβάνεται μέριμνα για την οικονομική επιβίωση των Επιμελητηρίων μέσα όμως από μια βάση ανταποδοτικότητας χρήσιμων, κρίσιμων και ουσιαστικών υπηρεσιών.

Μέσα από το ν/σχ καθίσταται προφανές ότι, όχι μόνο δεν επιχειρείται περιστολή εσόδων, αλλά ισχυροποίηση του Επιμελητηρίου ως θεσμικού εργαλείου, συμβουλευτικού προς την Πολιτεία και συμπαραστάτη του Επιχειρηματία, με βασικό στόχο και σκοπό τον προσανατολισμό της τοπικής ανάπτυξης.

Η συμμετοχή των επιχειρηματιών, υποχρεωτική σε ότι αφορά το ΓΕΜΗ, δυνητική σχετικά με αυτό καθ’ αυτό το Επιμελητήριο, το οποίο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στην Επιχειρηματική Κοινότητα και ιδίως στα μέλη του τεχνογνωσία, εξειδίκευση, ενημέρωση.

Παράλληλα, προστίθενται εξαιρετικές υπηρεσίες που μπορούν να λειτουργήσουν τόσο ως προς την αποκέντρωση των υπηρεσιών, αλλά και την άμβλυνση της γραφειοκρατίας.

Τα Επιμελητήρια με το νέο νόμο θα έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, αδειοδότησης των επιχειρήσεων, ακόμα και πιστοποίησης υπηρεσιών και προϊόντων. Η αρμοδιότητά τους θα φθάνει μέχρι και τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.

Επιπλέον, στο ν/σχ προβλέπεται η Ίδρυση Γραφείου Διαμεσολάβησης για τη διευθέτηση εμπορικών διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων.

Με δυο λόγια, τα νέα Επιμελητήρια θα λειτουργούν ως σύμβουλοι επιχειρήσεων, σε όλο το φάσμα της οικονομίας από την παραγωγή στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποιητική επιχείρηση, το βιομηχανικό προϊόν έως και τις υπηρεσίες, χωρίς να εξαιρείται η εκπαίδευση- κατάρτιση- εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού.

Είναι μια θαρραλέα μεταρρύθμιση, που δίνει ουσιαστικές αρμοδιότητες σε όσα Επιμελητήρια τολμήσουν να σπάσουν το κέλυφος της αδράνειας και να διεκδικήσουν φυσικούς ρόλους, ανάπτυξης, εκσυγχρονισμού και παραγωγικής ανασυγκρότησης για λογαριασμό της επιχειρηματικής κοινότητας που εκπροσωπούν.

Η βιωσιμότητά τους κρίνεται από την ανταποδοτικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών τους, πράγμα που σημαίνει πως οι ίδιοι οι επιχειρηματίες θα είναι αυτοί που θα χορηγούν ακόμη και στο Επιμελητήριο πιστοποιητικό βιωσιμότητας. Ακόμη και τα Επιμελητήρια υπακούουν στο γενικότερο αίτημα της κοινωνίας για αξιολόγησης των πάντων.

Ασφαλώς και υπάρχουν σημεία που χρήζουν ερμηνειών και επεξηγήσεων και φαντάζομαι ότι αυτό θα γίνει κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή. Θα τους ακούσουμε με προσοχή όλους όσοι έχουν κάτι να προσθέσουν και να προσφέρουν…

Ακόμα και εμείς οι ίδιοι ως Διοικήσεις των Επιμελητηρίων καλούμαστε μέσω της δημόσιας διαβούλευσης να υποβάλλουμε προτάσεις, σχέδια και τυχόν αντιρρήσεις επί του σχεδίου νόμου.

Θα εκπληρώσουμε αυτή την υποχρέωσή μας, επιχειρώντας να εκφράσουμε τις τοπικές συνθήκες, ώστε να αποτυπωθούν στο νέο νόμο για τα Επιμελητήρια.

Σε ότι με αφορά, είμαι σε συνεχή διαβούλευση τόσο με στελέχη της ΚΕΕΕ, όσο και με τους συνεργάτες μου, ώστε αφενός να αποκωδικοποιήσουμε όλες τις παραμέτρους του νομοσχεδίου και φυσικά να προετοιμαστούμε και γρήγορα και άρτια, ώστε να παρέχουμε όσο το δυνατό περισσότερες νέες και καινοτόμες υπηρεσίες στα μέλη μας».

Previous ΟΟΣΑ: Εξαγωγές, επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα, στηρίζουν την ανάπτυξη της επομένης διετίας
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας