Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου

Την επιστροφή του φακέλου του έργου "Κατασκευή προβλήτα φόρτωσης αδρανών υλικών στον όρμο Πλαταριάς, Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας", για επανασύνταξη και επανυποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αποφάσισε η η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει  εισήγησης της προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Τατιάνας Καλογιάννη, ώστε :

A.    να επαναδιαστασιολογηθούν όλες οι εγκαταστάσεις, προκειμένου να υπάρξει το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα στη θαλάσσια περιοχή και πέριξ αυτής,
B.    η εγκατάσταση να εξυπηρετεί μόνο την μεταφορά αδρανών υλικών και καμία άλλη δραστηριότητα.

Η κ. Καλογιάννη υπογράμμισε την σκοπιμότητα της συνέχισης της μεταφοράς αδρανών υλικών, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη θέση ως τη μόνη που έχει λάβει θετική γνωμοδότηση – αδειοδότηση σε χώρο δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας του ΟΛΗΓ, εφόσον εντός των εγκαταστάσεων του λιμένα Ηγουμενίτσας δεν προβλέπεται αντίστοιχη δραστηριότητα.

Άλλες αποφάσεις

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση η Επιτροπή ενέκρινε την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και φορέων της περιοχής. Ειδικότερα, εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων:

 • μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου: «Για την μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων δασικής οδοποιίας και έργων υποδομής για την εξυπηρέτηση της άσκησης κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων σε δημόσιες δασικές εκτάσεις μεταξύ των Τοπικών Κοινοτήτων Μικρού και Μεγάλου Περιστερίου, Μικρής και Μεγάλης Γότιστας του Δήμου Μετσόβου και Συρράκου και Καλαρυτών, του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων» προϋπολογισμού 540.000 ευρώ
 • μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Μετσόβου  και του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Β.Α.Α.)  που αφορά το έργο: «Τεχνικογεωλογική – Γεωτεχνική και Υδρογεωλογική μελέτη κατολισθητικών φαινομένων στην περιοχή Δ.Κ. Μετσόβου Δήμου Μετσόβου Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ
 • μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων ( Π.Ε.Α.Κ.Ι.)  για την υλοποίηση των έργων «Αποκατάσταση γηπέδου Πανηπειρωτικού – Προμήθεια πλαστικού χλοοτάπητα», προϋπολογισμού 70.000 ευρώ, και «Αποκατάσταση βιντεοκαμερών και συντήρηση αυτών στους Ζωσιμάδες», προϋπολογισμού 7.000 ευρώ
 • μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών για την υλοποίηση των έργων «Αποκατάσταση χώρου πολλαπλών χρήσεων Περιφερειακής Εκπαίδευσης Ηπείρου – Προμήθεια υλικών», προϋπολογισμού 24.000 ευρώ, και Αποκατάσταση στέγης αίθουσας αθλοπαιδιών- Προμήθεια υλικών», προϋπολογισμού 24.000 ευρώ
 • μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Άρτας  και του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού ( Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.) για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια υλικών για κατασκευή στεγάστρου εγκαταστάσεων της Π.Ε. Αρτας», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ

Επίσης, η Επιτροπή Περιβάλλοντος γνωμοδότησε θετικά (κατά πλειοψηφία) επί των Μ.Π.Ε. για τα έργα:

 • «Νέα πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας σε θαλάσσια έκταση 80 στρεμμάτων (2 πάρκα εκτροφής) και τελικής ετήσιας δυναμικότητας 2.500 τόνων, που προκύπτει από τη μετεγκατάσταση και συγχώνευση τεσσάρων (4) υφιστάμενων μονάδων στην ίδια ευρύτερη περιοχή, στη θέση όρμου Παναγιά Λωρίδας Σαγιάδας του Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας»
 • «Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 24 MW , στη θέση «Βρίζα» Δήμου Σουλίου, Π. Ε. Θεσπρωτίας και Δήμου Δωδώνης Π. Ε. Ιωαννίνων»
 • «Επέκταση υφιστάμενου τουριστικού συγκροτήματος ξενοδοχείου κλασικού τύπου 3 * (τριών αστέρων), συνολικής δυναμικότητας 298 κλινών (228 κλίνες υφιστάμενες και 70 κλίνες επέκταση) καθώς και αλλαγή επωνυμίας από «ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ NEILSON HELLAS A.E.» σε «ΣΥΒΟΤΑ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»».

Σύμφωνη γνώμη Περιφερειάρχη για τον εξοπλισμό των υπηρεσιών Τροχαίας και πράξεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Με έγγραφο του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία προκήρυξης του υποέργου "Συσκευές ελέγχου ταχύτητας οχημάτων (με φωτογραφικό σύστημα/ τεμ. 4 – φορητές συσκευές/ τεμ. 19)", συνολικού προϋπολογισμού 256.000 ευρώ. Το υποέργο εντάσσεται στην πράξη "Εξοπλισμός Υπηρεσιών Τροχαίας για την παροχή οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της περιφέρειας Ηπείρου" με φορέα υλοποίησης το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη.

Επίσης, με σχετικό έγγραφο του Περιφερειάρχη διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για την δημοπράτηση των υποέργων:

 • "Epirus on Androids: Έμπιστη, με διαφύλαξη της ιδιωτικότητας και αποδοτική διάχυση πληροφορίας σε κοινωνικά δίκτυα με γεωγραφικές εφαρμογές (Όργανα και εξοπλισμός)"
 • "Ανάπτυξη νέων διεργασιών και μεθόδων ελέγχου ποιότητας προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας γιαννιώτικης αργυροχρυσοχοΐας (Όργανα και εξοπλισμός)"
 • "Ανάπτυξη νέων υλικών για την άμεση χρήση σε βιολογικό καθαρισμό και ΧΥΤΑ (Όργανα και εξοπλισμός)"
 • "Βέλτιστη λειτουργία και συντήρηση γεφυρών οδικών δικτύων (Όργανα και εξοπλισμός)"
 • "Δημιουργία κέντρου αριστείας για την αξιολόγηση των φαρμακολογικών δράσεων και της τοξικότητας ουσιών, προερχόμενων από φυτικά προϊόντα (όργανα και εξοπλισμός)"
 • "Ευφυές σύστημα ανάλυσης εικόνων μικροσκοπίου για την ανίχνευση παθολογικών κυττάρων σε εικόνες Τεστ ΠΑΠ (όργανα και εξοπλισμός)"
 • Εργαστηριακές συσκευές μικροκυμάτων – διήθησης" της πράξης "Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας ολοκληρωμένου ελέγχου για τον προσδιορισμό ρύπων προτεραιότητας στα υδατικά σώματα του Αμβρακικού κόλπου"
 • "Μικροεξαρτήματα Η/Υ/" της πράξης "Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων (15ος – 20ος αιώνας). Μελέτη, ψηφιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος: προβολή και αξιοποίησή του".

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται 233.220 ευρώ και φορέας υλοποίησης είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Previous «New deal» για τις εγγυημένες τιμές στα φωτοβολταϊκά
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας