Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
Skourletis panos F 684348004

Aπό 1ης Οκτωβρίου η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ

Επιστολή προς τους εκπροσώπους των εργοδοτικών οργανώσεων (ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΤΕ) και τη ΓΣΕΕ για το θέμα της σταδιακής αύξησης των κατώτατων αποδοχών των εργαζομένων που αμείβονται με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και για το θέμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων, απέστειλε ο υπουργός Εργασίας Πάνος Σκουρλέτης.

Στην επιστολή του ο κ. Σκουρλέτης αναφέρει ότι ο διάλογος για το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων και των διαπραγματεύσεων δεν θα εξαντληθεί με την τριμερή συνάντηση, επειδή όπως επισημαίνει οι κοινωνικοί εταίροι θα έχουν τη δυνατότητα να εκφέρουν την γνώμη τους και τις προτάσσεις τους και στο πλαίσιο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ).

Η πρώτη τριμερής συνάντηση του υπουργού εργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους θα διεξαχθεί την Τετάρτη μετά το Πάσχα.

Οι προτάσεις της επιστολής Σκουρλέτη

 1. Επαναφέρεται σταδιακά και σε δύο φάσεις ο γενικός κατώτατος μισθός στα επίπεδα του Φεβρουαρίου του 2012, οπότε και καταργήθηκε με νομοθετική παρέμβαση η τότε ισχύουσα ΕΓΣΣΕ με τη μείωση των μισθών κατά 22% (και 32% για τους νέους έως 25 ετών). Στο πρώτο στάδιο (1-1-15) αίρονται οι μισθολογικές διακρίσεις με βάση την ηλικία των εργαζομένων και αυξάνονται οι κατώτατες αμοιβές κατά 10,91%, δηλαδή 650 ευρώ μικτά ο μηνιαίος μισθός για τους υπαλλήλους και 29,05 ευρώ μικτά το ημερομίσθιο για τους εργατοτεχνίτες. Στο δεύτερο στάδιο (1-7-2016) ο γενικός κατώτατος μισθός ορίζεται στα 751 ευρώ μικτές αποδοχές για τους υπαλλήλους και το κατώτατο ημερομίσθιο στα 33,75 ευρώ μικτά για τους εργατοτεχνίτες. Μετα την νομοθετική παρέμβαση για τον καθορισμό των ελάχιστων μισθολογικών ορίων, η σκυτάλη για τον περαιτέρω καθορισμό τους περνάει στα χέρια των κοινωνικών εταίρων και των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
 2. Στο εξής το μέσον διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού θα είναι η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία θα έχει καθολική εφαρμογή για το σύνολο των όρων της, δηλαδή για τα μισθολογικά και θεσμικά αιτήματα.
 3. Καταργείται η αναστολή των αυξήσεων των επιδομάτων πολυετίας και των ωριμάνσεων.
 4. Εισάγεται η υποχρέωση των διαπραγματευομένων μερών για κωδικοποίηση των όρων των προηγούμενων συλλογικών συμβάσεων και των διαιτητικών αποφάσεων στο περιεχόμενο των νέων συλλογικών ρυθμίσεων προκειμένου αυτές να διατηρηθούν σε ισχύ.

Νέος τύπος διαπραγμάτευσης για ομίλους επιχειρήσεων

 1. Εισάγεται νέο είδος συλλογικής διαπραγμάτευσης σε επίπεδο ομίλων επιχειρήσεων.
 2. Καθιερώνεται η υποχρέωση των εργοδοτικών οργανώσεων για διαπραγμάτευση ανεξάρτητα από τη ρητή σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους.
 3. Ενισχύεται η δυνατότητα διαπραγμάτευσης σε κλαδικό επίπεδο σε περίπτωση απουσίας κλαδικής εργοδοτικής οργάνωσης μέσα από μεμονωμένους εργοδότες (μέχρι 10) που απασχολούν την πλειοψηφία των εργαζομένων του κλάδου, με εναλλακτική δυνατότητα την συμμετοχή της υπερκείμενης εργοδοτικής οργάνωσης στις διαπραγματεύσεις.  
 4. Επαναφέρεται η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης για τους εργαζόμενους σε περίπτωση συρροής των συλλογικών συμβάσεων.
 5. Αίρεται η αναστολή της δυνατότητας επέκτασης των κλαδικών συμβάσεων καθώς και των ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων, όταν υπογράφονται από εργοδοτικές οργανώσεις που τα μέλη τους απασχολούν την πλειοψηφία των εργαζομένων στον κλάδο.

Η ενίσχυση του ρόλου της μεσολάβησης και της διαιτησίας

 1. Επαναφέρεται η πλήρης μετενέργεια των κανονιστικών όρων των συλλογικών συμβάσεων στους έξι μήνες μετά από τη λήξη τους, με δυνατότητα προσφυγής στον ΟΜΕΔ.
 2. Ενισχύεται ο ρόλος του ΟΜΕΔ.
 3. Δημιουργείται ενιαίο σώμα μεσολαβητών – διαιτητών.
 4. Δημιουργείται σώμα οικονομικών εμπειρογνωμόνων που θα συνδράμει με τεχνικές εκθέσεις το έργο των μεσολαβητών – διαιτητών, μετά από αίτημα τους.
 5. Συνεκτιμάται η εν γένει οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων και της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων στην κρινόμενη συλλογική διαφορά στο στάδιο της μεσολάβησης και της διαιτησίας.
 6. Εκλέγεται ο πρόεδρος του ΟΜΕΔ και επιλέγονται οι μεσολαβητές και οι διαιτητές με αυξημένη πλειοψηφία (2/3) των μελών του 9μελούς διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού.
 7. Εισάγεται τεκμήριο εγκυρότητας των στοιχείων που επικαλείται η πλευρά των εργαζομένων στο στάδιο της μεσολάβησης και της διαιτησίας, στην περίπτωση που η εργοδοτική πλευρά δεν προσκομίσει στο στάδιο των διαπραγματεύσεων τα αναγκαία από το νόμο οικονομικά στοιχεία.
 8. Ενισχύεται ο θεσμός της μεσολάβησης που αποτελεί βασικό στάδιο επίλυσης των συλλογικών διαφορών με δυνατότητα επαναδιατύπωσης της πρότασης του μεσολαβητή, μετά από την αρχική της κατάθεση και την αναζήτηση συγκλίσεων για την οριστική μεσολαβητική πρόταση.
 9. Διατηρείται η μονομερής προσφυγή σε τριμελούς σύνθεσης διαιτησία, όταν το ένα μέρος αρνείται τη μεσολάβηση ή απορρίπτει τη μεσολαβητική πρόταση.
 10. Διατηρείται η αρμοδιότητα της διαιτησίας επί του συνόλου της κρινόμενης συλλογικής διαφοράς.
 11. Καταργείται ο δεύτερος βαθμός διαιτησίας και δικαστικού ελέγχου της διαιτητικής απόφασης, με τον δικαστικό έλεγχο να παραμένει σε πρώτο βαθμό, μόνο ως προς τη νομιμότητα της διαδικασίας. 

Τι απαντά η ΓΣΕΒΕΕ

Απαντώντας ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, αφού σημείωσε ότι οι θέσεις της Συνομοσπονδίας σε σχέση με τα εργασιακά έχουν διατυπωθεί τόσο στην Ελλάδα, όσο και στα πλαίσια του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, εδώ και πάρα πολύ καιρό και περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων την κατάργηση του Νόμου και της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου για τις Συλλογικές Συμβάσεις και την επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων σε όλα τα επίπεδα, χωρίς την παρέμβαση του κράτους, πρόσθεσε: 

«Σε ό,τι αφορά στην πρόταση του Υπουργού για τη σταδιακή και σε δύο φάσεις επαναφορά του κατώτατου μισθού στα επίπεδα του Φεβρουαρίου 2012, δηλαδή στα 751€, η ΓΣΕΒΕΕ επισημαίνει ότι αυτό είναι θέμα των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και ως εκ τούτου σε βάθος τριετίας θα μπορούσε όχι μόνο να προσεγγιστεί, αλλά και να ξεπεραστεί η οροφή των 751€.

»Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να συνδυαστεί με μέτρα ανακούφισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με φορολογικά και αναπτυξιακά μέτρα καθώς επίσης και με την επίλυση του χρόνιου προβλήματος της τραπεζικής χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

»Η ΓΣΕΒΕΕ θα προσέλθει στη συνάντηση που συγκαλεί ο Υπουργός με πνεύμα συνεργασίας και καλής θέλησης». 

Previous Αυστριακό ΥΠΟΙΚ: Έχουν εισπραχθεί πάνω από 100 εκατ. ευρώ σε τόκους από την Ελλάδα
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας