Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
pratiria kafsimon F1859568123

Αλλαγές στις συμβάσεις των εταιρειών εμπορίας καυσίμων με τα πρατήρια

Αλλαγές στις συμβάσεις των εταιρειών εμπορίας καυσίμων με τα πρατήρια, προκειμένου να εξαλειφθούν πρακτικές που περιορίζουν τον ανταγωνισμό, επέρχονται ύστερα από παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και τη δέσμευση που ανέλαβαν οι εταιρείες να προσαρμόσουν τους όρους των συμβάσεων.

Όπως ανακοίνωσε η Επ. Αντ., τις δεσμεύσεις ανέλαβαν οι εταιρείες «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (πρώην ΒΡ Hellas), «ΕΚΟ ΑΒΕΕ», «AVINOIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π.», «CORAL ΑΕ» (πρώην Shell Hellas), «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΕ», «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ», «AEGEAN OIL», «MAMIDOIL – JETOIL ΑΕ» και «ΡΕΒΟΙΛ ΑΕΕΠ».

Η έρευνα της Επ. Αντ. αφορούσε την πρακτική των εταιρειών να μισθώνουν το οικόπεδο/πρατήριο από τον πρατηριούχο ή συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο, ταυτόχρονα (ή μερικές ημέρες αργότερα) να συνάπτουν σύμβαση εμπορικής συνεργασίας με τον πρατηριούχο και με την ίδια αυτή σύμβαση (ή/και με ξεχωριστό ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης ακινήτου) να υπεκμισθώνουν στη συνέχεια το ακίνητο στον ίδιο πρατηριούχο ή άλλο συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο, για χρόνο άνω της πενταετίας ή/και τη μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου διά σιωπηρής παρατάσεως.

Η Επ. Αντ. υποστηρίζει πως οι συμβάσεις με τη μέθοδο μίσθωσης και υπεκμίσθωσης «περιορίζουν υπέρμετρα τη συμβατική ελευθερία του πρατηριούχου, στεγανοποιούν την αγορά λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων και περιορίζουν έτσι την είσοδο ή/και επέκταση (νέων) ανταγωνιστών στην αγορά».

Οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι εταιρείες είναι οι εξής:

  1. Να απέχουν στο μέλλον από τη σύναψη συμβάσεων τέτοιου τύπου (με μεγαλύτερη της πενταετίας διάρκεια)
  2. Να προβούν στη σταδιακή λήξη της ισχύος των εν λειτουργία συμβάσεων, βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος σε συνάρτηση με το χρόνο σύναψης τους, με στόχο τη διασφάλιση τόσο της ανεξαρτησίας λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων των αντισυμβαλλόμενων πρατηριούχων, όσο και των ενδεχόμενων εύλογων οικονομικών απαιτήσεων των εταιριών εμπορίας, και
  3. Να ενημερώσουν τους αντισυμβαλλόμενους πρατηριούχους για το χρόνο και τη διαδικασία λύσης των επίμαχων συμβάσεων.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Previous ΥΠΟΙΚ: Εξετάζουμε αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας