Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
econ 4 F5102

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και του κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος του νομού Άρτας, της περιφέρειας Ηπείρου και της χώρας την περίοδο 2005-2010, όπως τα μεγέθη αυτά προκύπτουν από τους Περιφερειακούς Λογαριασμούς της ΕΛΣΤΑΤ.

Πίνακας 1. Σύγκριση ΑΕΠ και κ.κ. ΑΕΠ της Άρτας και της Περιφέρειας Ηπείρου ως προς το σύνολο της χώρας
econ_4_F5102.jpg 

Καθ' όλη την εξεταζόμενη χρονική περίοδο το ποσοστό συμμετοχής του ΑΕΠ του νομού στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας παρέμεινε σταθερό στο 0,4%. Την ίδια σταθερότητα παρουσιάζει και το ποσοστό της συμμετοχής της περιφέρειας στο ΑΕΠ της χώρας, καθώς, μετά την οριακή μετατόπιση, από το 2,3% το 2005, σε 2,2% το 2006, παρέμεινε στο ίδιο ακριβώς επίπεδο μέχρι το 2010.

Γράφημα 1. Διαχρονική εξέλιξη του κ.κ. ΑΕΠ της περιφέρειας και του νομού ως ποσοστό του μέσου κ.κ. ΑΕΠ της χώρας
 econ_5_F5112.jpg

Σε ό,τι αφορά το κατά κεφαλή ΑΕΠ του νομού, καθ΄ όλη την περίοδο 2005-2010 κυμάνθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με το κ.κ. ΑΕΠ της περιφέρειας Ηπείρου και σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το μέσο κ.κ. ΑΕΠ της χώρας.
Η συγκριτική θέση του νομού παραμένει σχεδόν αμετάβλητη μέχρι το 2009, παρουσιάζει όμως σημαντική βελτίωση το 2010, καθώς το κ.κ. ΑΕΠ του νομού σε απόλυτες τιμές, αυξήθηκε ελαφρώς, τη στιγμή που το κ.κ. ΑΕΠ της χώρας και της περιφέρειας μειώθηκε.

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Επεξεργασία: DATA RC)

Previous Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας