Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
trapeza ellados F 1460365283

Αυστηρή εποπτεία στη διαχείριση «κόκκινων» δανείων

Αυστηρότερο πλαίσιο, ως προς τις εποπτικές αναφορές για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, θέτει στα πιστωτικά ιδρύματα η Τράπεζα της Ελλάδας.Με το θέμα των «κόκκινων» δανείων να αποτελεί το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα του πιστωτικού συστήματος, η ΤτΕ επιδιώκει να έχει πιο σαφή εικόνα για τις κινήσεις των τραπεζών στο συγκεκριμένο πεδίο.

Οι αλλαγές στον τρόπο υποβολής των εποπτικών αναφορών για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ενσωματώθηκαν στην Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 102/ 30.8.2016 της Τράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 2779/5.9.2016). Με την εν λόγω ΠΕΕ, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 10 Νοεμβρίου 2016, αναθεωρείται η ΠΕΕ 42/30.5.2014 που αφορά το «Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων».

Με τη νέα ΠΕΕ επέρχονται αλλαγές στον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής των εποπτικών αναφορών από τα τραπεζικά ιδρύματα προς την Τράπεζα της Ελλάδος, όπως είχαν αρχικά διαμορφωθεί το 2014 με την ΠΕΕ 42. Η αναθεώρηση κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου:

 • να βελτιωθεί το επίπεδο πληροφόρησης αναφορικά με τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, με την ενσωμάτωση περαιτέρω ανάλυσης σε σχέση με συγκεκριμένες πρακτικές διαχείρισης ανά κατηγορία δανείου,
 • να ενσωματωθεί η απαραίτητη πληροφόρηση για τον υπολογισμό των λειτουργικών στόχων (operational targets) για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα που προβλέπονται στο τελευταίο Μνημόνιο Συνεννόησης που υπογράφηκε με τους θεσμούς και
 • να ενσωματωθεί στα τακτικά υποβαλλόμενα στοιχεία πληροφόρηση σχετικά με την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει η αναθεώρηση είναι:

1. Προστέθηκε νέο υπόδειγμα (Υπόδειγμα 8: Κώδικας Δεοντολογίας) προς παρακολούθηση του τρόπου εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας.

2. Προστέθηκε νέο υπόδειγμα (Υπόδειγμα 9: Χρονική Ανάλυση Απόδοσης) προς παρακολούθηση της εξέλιξης και απόδοσης των τύπων ρύθμισης επί των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

3. Προστέθηκαν δύο νέοι πίνακες και συγκεκριμένα ο «Πίνακας Λειτουργικών Στόχων και Βασικών Δεικτών Απόδοσης» και ο «Πίνακας Πρόσθετων Δεικτών Παρακολούθησης», μέσω των οποίων απεικονίζονται απολογιστικά οι βασικοί και πρόσθετοι δείκτες απόδοσης για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, στο πλαίσιο της μνημονιακής υποχρέωσης για υποβολή και παρακολούθηση των εν λόγω δεικτών.

4. Εισήχθησαν τεχνικές βελτιώσεις στα υπάρχοντα υποδείγματα προκειμένου να καταστεί εφικτή η αναλυτικότερη απεικόνιση και παρακολούθηση των υποβαλλόμενων στοιχείων, καθώς και των βασικών και πρόσθετων δεικτών απόδοσης, με σημαντικότερη την αναμόρφωση του Υποδείγματος 4 «Ροές Εξυπηρετούμενων και Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων».

Υπενθυμίζουμε ότι τα πιστωτικά ιδρύματα κατατάσσουν τις ρυθμίσεις και τις οριστικές διευθετήσεις σε τρία επίπεδα – λύσεις.

Βραχυπρόθεσμες Ρυθμίσεις:

 • Κεφαλαιοποίηση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
 • Τακτοποίηση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
 • Μειωμένη Δόση: Μεγαλύτερη των Οφειλόμενων Τόκων
 • Καταβολή Μόνο Τόκων
 • Μειωμένη Δόση: Μικρότερη των Οφειλόμενων Τόκων
 • Περίοδος Χάριτος

Μακροπρόθεσμες Ρυθμίσεις:

 • Μείωση Επιτοκίου
 • Παράταση Διάρκειας
 • Διαχωρισμός Οφειλής
 • Μερική Διαγραφή Οφειλής
 • Λειτουργική Αναδιάρθρωση Επιχείρησης
 • Συμφωνία Ανταλλαγής Χρέους με Μετοχικό Κεφάλαιο

Λύσεις Οριστικής Διευθέτησης:

 • Εξωδικαστικές Ενέργειες
 • Εθελοντική Παράδοση Ενυπόθηκου Ακινήτου
 • Μετατροπή σε Ενοικίαση/Χρηματοδοτική Μίσθωση
 • Εθελοντική Εκποίηση Ενυπόθηκου Ακινήτου
 • Διακανονισμός Απαιτήσεων από Καταγγελμένες Συμβάσεις
 • Πώληση Οφειλής
 • Υπερθεματιστής σε Πλειστηριασμό
 • Ρευστοποίηση σε Πλειστηριασμό
 • Υπό Νομική Προστασία
 • Ολική Διαγραφή Οφειλής

naftemporiki.gr

 

Previous 8ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας 2-4 Δεκεμβρίου 2016 Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας.
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας