Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Α. Σκορδάς: Μέχρι τέλος του 2014 η μεταφορά των στοιχείων από Π.Ε. και Πρωτοδικεία στο ΓΕΜΗ

Έως το τέλος του 2014 θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς των στοιχείων των Α.Ε. και ΕΠΕ από τις Περιφερειακές Ενότητες και τα Πρωτοδικεία στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με υπουργική απόφαση που υπέγραψε από τον υφυπουργό Αθανάσιο Σκορδά.

Ωστόσο, όσες πράξεις και στοιχεία των Α.Ε. και ΕΠΕ έχουν καταχωρισθεί πριν από την 1/1/2007, θα φυλάσσονται στις Περιφερειακές Ενότητες ή τα Πρωτοδικεία.

Στην περίπτωση που κάποιος αιτηθεί τη λήψη στοιχείων που έχουν καταχωρισθεί πριν από την προαναφερθείσα ημερομηνία,  θα πρέπει να απευθυνθεί στο ΓΕΜΗ, το ΓΕΜΗ στην Περιφερειακή Ενότητα ή το Πρωτοδικείο και μετά την σύνταξη όλων των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων, να αποδοθούν στον αιτούντα.

Μάλιστα, τα αιτήματα κοινοποίησης των στοιχείων των παραπάνω περιπτώσεων θα πρέπει να ικανοποιούνται εντός 60 ημερών.

Όπως ορίζεται στην υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β Αρ. Φύλλου 195), οι πράξεις και τα στοιχεία των Ανώνυμων Εταιρειών που είχαν καταχωρισθεί στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών, από 1/1/2007 έως και την εγγραφή αυτών στο ΓΕΜΗ, ψηφιοποιούνται έως τις 31/12/2014, με επιμέλεια των υπηρεσιών ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων και εισάγονται στη βάση δεδομένων του ΓΕΜΗ.

Μάλιστα, οι κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες υποχρεούνται να παρέχουν κάθε διευκόλυνση προς τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ψηφιοποίηση των στοιχείων.

Οι φάκελοι που περιέχουν τις πράξεις και τα στοιχεία των ανώνυμων εταιρειών πριν από την 01/01/2007, καθώς και οι φάκελοι των εν λόγω εταιρειών που διεγράφησαν από το Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών πριν από την έναρξη λειτουργίας του ΓΕΜΗ εξακολουθούν να παραμένουν προς φύλαξη στις αρμόδιες Περιφερειακές Ενότητες.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υποβληθεί αίτημα για χορήγηση αντιγράφων ή αποσπασμάτων πράξεων και στοιχείων που προηγούνται της 01/01/2007 ή πράξεων και στοιχείων που τηρούνται στο φάκελο και δεν δημοσιεύονται στο «Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας» η αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ, στην οποία υποβάλλεται το σχετικό αίτημα, υποβάλλει αίτημα λήψης αυτών από την αρμόδια για τη φύλαξη του φακέλου περιφερειακή ενότητα.

Εν συνεχεία, η αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ ψηφιοποιεί τα αιτούμενα, χορηγεί το αιτηθέν αντίγραφο και στη συνέχεια ο ορισμένος προς τούτο υπάλληλος της αρμόδιας υπηρεσίας ΓΕΜΗ επιστρέφει τις πράξεις και τα στοιχεία στον αρμόδιο υπάλληλο της περιφερειακής ενότητας, στην οποία φυλάσσεται ο φάκελος, συντασσομένου εκ νέου πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής.

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των ενεργειών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος χορήγησης αντιγράφου ή αποσπάσματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 60 ημέρες.

Previous Υπ. Ανάπτυξης: Παράταση προθεσμίας για το Πρόγραμμα των ΜμΕ και Ειδική ρύθμιση για την Κεφαλονιά
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας