Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

«1ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος – “HydroMedit 2014”» 13-15 Νοεμβρίου στο Βόλο

Το «1ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος – “HydroMedit 2014”» διοργανώνουν το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον “Πανελλήνιο Σύλλογο Τεχνολόγων Ιχθυολόγων (ΠΑ.Σ.Τ.Ι.)”. www.hydromedit2014.apae.uth.gr

 

 Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο  Βόλο, στις 13-15 Νοεμβρίου 2014 & τελεί υπό την Αιγίδα των Υπουργείων: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Παιδείας και Θρησκευμάτων

καθώς & της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Όλο το επιστημονικό πρόγραμμα των εργασιών του συνεδρίου έχει εκπονηθεί  βασισμένο στα Διεθνή πρότυπα, με γνώμονα τη προβολή του επιστημονικού έργου, τις παραγωγικές δυνατότητες του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας της χώρας μας  και την προαγωγή της αειφόρου χρήσης των υδάτων.

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ήδη, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον υπηρεσιακοί παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Διεύθυνσης Αλιείας, καταξιωμένοι επιστήμονες από την Ευρώπη, τη  πλειονότητα των Μεσογειακών, των Παρευξείνιων Χωρών καθώς και επιστήμονες από τρίτες Χώρες (Αραβικές,). Παράλληλα, πλήθος δορυφορικών επαγγελματιών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στις εργασίες του Συνεδρίου.

Το συνέδριο «HydroMedit 2014» θα εστιάσει σε έρευνες και σε καινοτόμους τεχνολογίες που αναφέρονται κυρίως στην περιοχή της Μεσογείου.

Στους συνέδρους θα διατεθούν ονομαστικά πιστοποιητικά παρακολούθησης των εργασιών.

Η συμμετοχή στις εργασίες βεβαιώνεται με πιστοποιητικό παρακολούθησης που θα επιδίδεται με τη λήξη των εργασιών του συνεδρίου στους εγγεγραμμένους συνέδρους! 

Γενικά πεδία ενδιαφέροντος, μεταξύ άλλων, θα είναι  τα παρακάτω:

Πεδίο 1ο: Υδατοκαλλιέργειες

  • Αειφορική & Βιολογική Υδατοκαλλιέργεια,  Γενετική, Φυσιολογία ,  Διατροφή,  Ευζωία Εκτρεφόμενων & Καλλιεργούμενων Οργανισμών, Νέες Διαχειριστικές Πρακτικές, Ιχθυοπαθολογία, Καινοτόμες Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές & Προϊόντα, Αλληλεπίδραση Υδατοκαλλιεργειών & Περιβάλλοντος, Προϊόντα & Τεχνικές Προώθησης, Κριτήρια Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων, Αυθεντικότητα & Πιστοποίηση Προϊόντων, Πολυκαλλιέργεια.

Πεδίο 2ο: Τεχνολογία Αλιευμάτων

Διαχείριση Αλιευτικών Αποθεμάτων, Αλιευτική Πολιτική, Διαχείριση Ανανεώσιμων Βιολογικών Πηγών, Νέες Τεχνολογίες & Μεθοδολογίες Αλιείας,   Διαχείριση Ασφάλειας & Ποιότητας Αλιευτικών Προϊόντων

Πεδίο 3ο: Περιβαλλοντική Διαχείριση

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών & Υδατοκαλλιέργεια, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών & Αλιεία,  Αειφορική Διαχείριση Υδατικών Πόρων,  Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός,   Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κινδύνων.

Πεδίο 4ο: Αλιευτική Οικονομία

Ανταγωνιστικότητα Αλιευτικών Προϊόντων,  Μάρκετινγκ Αλιευτικών Προϊόντων,  Πολιτικές & Αειφορική Διαχείριση Αλιευτικής Παραγωγής,   Παραγωγικότητα & Καινοτομία στην Αλιευτική Παραγωγή

Πεδίο 5ο: Πόροι Εσωτερικών Υδάτων

Οικοϋδραυλική & Ποταμολογία,  Οικοϋδρολογία & Λιμνολογία,  Διαχείριση Λεκανών Απορροής, Υγροτόπων & Υδατικών Συστημάτων,   Εκβολικά Συστήματα, Μεταβατικά Νερά, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών & Τηλεπισκόπιση στο Υδατικό Περιβάλλον,   Μαθηματικά Μοντέλα & Παρακολούθηση του Υδατικού Περιβάλλοντος,  Θέματα Νομοθεσίας.

Previous Ηλεκτρονικό βιβλίο στις ΔΟΥ, για τις οφειλές των φορολογούμενων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας