Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
inclust

Το ζήτημα

 • Στο τρέχον πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης, οι δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες αναγνωρίζονται ως βασικός μοχλός για την αναζωογόνηση των αστικών κέντρων, καθώς και για την οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα.
 • Στην Ευρώπη, τα τελευταία χρόνια, ο τομέας των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών αναγνωρίζεται ως ένας από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός συνεχώς αυξανόμενου καταναλωτικού κοινού, το οποίο πρέπει να συμμετέχει σε αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα είτε ως θεατής είτε ως παραγωγός, παίζοντας έτσι έναν πιο ενεργό ρόλο.
 • Αυτή η στροφή προς τις δημιουργικές βιομηχανίες και την παραγωγή πολιτιστικών αγαθών, ήταν η κύρια ιδέα για το έργο “InClust”.

Tο πρόβλημα

 •  Οι νέες τεχνολογίες γέννησαν μια νέα γενιά παραγωγών τέχνης και πολιτισμού, γεγονός που δημιούργησε καλλιτεχνική αναγέννηση και νέες τέχνες. Ωστόσο, υπάρχει πλήρης έλλειψη οργάνωσης. Οι παραγωγοί τέχνης και πολιτισμού πρέπει να συνεργαστούν στενά για να αξιοποιήσουν την εγγενή αξία μιας ομάδας που λειτουργεί καλά και να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας.
 • Λίγες πολιτικές επικεντρώθηκαν στη δημιουργία τοπικών πολιτιστικών ομάδων, ως βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία νέων μορφών πολιτισμού, τη διατήρηση των υφιστάμενων μορφών, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Δομές InClust

 • Τέσσερα (4) τοπικά πολιτιστικά και δημιουργικά σμήνη
 • Τέσσερις (4) χώροι συνεργασίας
 • Τέσσερις (4) χώροι συνεργασίας
 • Ένα ελληνοαλβανικό μετα-cluster
 • Στον τομέα του πολιτισμού: μια Πολιτιστική Συμμαχία
 • Στον επιχειρηματικό κόσμο: μια κοινοπραξία
 • Στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης: μια ερευνητική κοινότητα

Πόλεις που φιλοξενούν τις δομές InClust

 • Άρτα (Ελλάδα)
 • Κέρκυρα (Ελλάδα)
 • Αυλώνα (Αλβανία)
 • Κορυτσά (Αλβανία)

Πόλεις που φιλοξενούν τις δομές InClust

 • Άρτα (Ελλάδα)
 • Κέρκυρα (Ελλάδα)
 • Αυλώνα (Αλβανία)
 • Κορυτσά (Αλβανία)

Στόχοι

 • Υποστήριξη της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας μέσω της ανάπτυξης:
  Μηχανισμών προώθησης και δικτύωσης,
  Καινοτόμων εταιρικών σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα,
  Κοινωνικών επιχειρήσεων στον πολιτιστικό και δημιουργικό κλάδο.
 • Υποστήριξη Κοινωνικής Συνοχής και ίσων ευκαιριών
  Υποστήριξη ατόμων και ομάδων που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες
  Αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού
  Εξάλειψη του συνδρόμου αποξένωσης και εγκατάλειψης
 • Δημιουργία μόνιμων και εποχιακών ευκαιριών εργασίας
 • Δημιουργία οικονομιών κλίμακας
 • Υποστήριξη της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης
 • Αύξηση εθνικών και ξένων επισκεπτών σε τοπικές εκδηλώσεις

Ιστότοπος έργου: http://www.inclust.eu

The project is co funded by the European Union and National funds of Greece and Albania
via the Interreg IPA CBC Programme “Greece –  Albania 2014-2020”

 

Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας