Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
champer artas LOGO mikro1

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

Το Επιμελητήριο ‘Αρτας ενημερώνει τα μέλη του, που διατηρούν εμπορικές επιχειρήσεις και εφαρμόζουν διαδικασίες προσφορών, εκπτώσεων και προωθητικών ενεργειών, ότι έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η με αριθμό 35935/2023 (ΦΕΚ Β/2640/21-4-2023) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κώδικας Δεοντολογίας περί ανακοινώσεων μείωσης της τιμής (ιδίως σε προσφορές/εκπτώσεις/προωθητικές ενέργειες». Η νέα αυτή απόφαση καταργεί την προγενέστερη με αριθμό 56885/10-11-2014 απόφαση του ιδίου Υπουργείου με τον ίδιο τίτλο, σκοπό δε έχει την παροχή κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τον ορθό τρόπο επικοινωνίας κάθε ανακοίνωσης μείωσης της τιμής και ιδίως κατά την διάρκεια των εκπτώσεων, των προσφορών και των προωθητικών ενεργειών ή και άλλων συναφών πρακτικών.
          Η Υπουργική αυτή Απόφαση τελεί σε αρμονία με τα προβλεπόμενα από την παρ. 15 του Νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ Α/173) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τα οποία προβλέπεται η διαδικασία της πολιτικής εκπτώσεων από κάθε επιχείρηση και εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων να εκδώσει Κώδικα Δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές εκπτώσεων και τις προωθητικές ενέργειες.
          Η νέα αυτή ρύθμιση αναφέρεται στη ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο  της με αριθμό (ΕΕ) 2019/2161 Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την παροχή χρήσιμων συμβουλών προς τις επιχειρήσεις σχετικά με τον ορθό τρόπο επικοινωνίας και της εμπέδωσης συνθηκών εμπιστοσύνης μεταξύ  επιχειρήσεων και καταναλωτών όσον αφορά την πώληση αγαθών κατά την διάρκεια εκπτώσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται το γεγονός ότι  κάθε εμπορική πρακτική, που ακολουθεί κάθε επιχείρηση δημιουργεί  κλίμα υγιούς καταναλωτικής συνείδησης επιτυγχάνοντας το τρίπτυχο «ενημερωμένη επιχείρηση, ενημερωμένος  καταναλωτής, υγιής αγορά».
          Ο Γενικός Κανόνας, που διατυπώνεται  στον Κώδικα αυτόν Δεοντολογίας αναφέρει ότι κατά την ανακοίνωση της μείωσης τιμής είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ρητά η προγενέστερη τιμή ή η τιμή αναφοράς, βάσει της οποίας εφαρμόζεται η έκπτωση. Η δε τιμή αναφοράς είναι η χαμηλότερη τιμή, που εφάρμοσε ο έμπορος κατά την περίοδο των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής.  Συνεπώς, κρίσιμη είναι η χαμηλότερη τιμή, που προσέφερε ο έμπορος τα προϊόντα του κατά το χρονικό διάστημα των 30 ημερών πριν, ανεξάρτητα αν συνήφθη σύμβαση με τους καταναλωτές  στην τιμή αυτή. Ασφαλώς, ως προγενέστερη τιμή είναι η πραγματικά προσφερόμενη τιμή  και όχι η αρχική τιμή άνευ διαγραφών. 
          Οι Οδηγίες περιέχουν λεπτομερειακή ανάλυση διαφόρων περιπτώσεων με παραδείγματα, προκειμένου να υποβοηθήσουν τις υπηρεσίες της κάθε επιχείρησης κατά τρόπον ώστε να επιτευχθεί άριστη εφαρμογή των προβλεπόμενων ρυθμίσεων. Την ανάλυση αυτή οφείλει κάθε επιχειρησιακό στέλεχος να μελετήσει και να εφαρμόσει συστηματικά.
          Η παραβίαση των ανωτέρω ρυθμίσεων από τις επιχειρήσεις συνεπάγεται, μετά από έλεγχο της αρμόδιας αρχής, της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), την επιβολή κυρώσεων, οι οποίες προσδιορίζονται έως το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι μικρότερο από τα 20.000 ευρώ. Αν υπάρξει υποτροπή εντός 5ετίας, το πρόστιμο διπλασιάζεται. Για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές επιβάλλεται είτε σύσταση είτε πρόστιμο από 5.000 ευρώ έως 1.500.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής εντός 5ετίας,  αυτά διπλασιάζονται.

Previous Αναρτήθηκε η τροπολογία με την παράταση των δηλώσεων και άλλες διατάξεις
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας