αρχική σελίδα
Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password

Πείτε μας τη γνώμη σας για το νέο site του Επιμελητηρίου Αρτας

Πολύ καλό
Καλό
Χρειάζεται βελτιώσεις
ΔΞ / ΔΑ
 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  RSS 2.0 

<

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: Διαγωνισμός (ΕΣΗΔΗΣ) για την προμήθεια ειδών ιματισμού Στολή Ασκήσεων Εκστρατείας Παραλλαγής Δάσους Νέου Τύπου - Πηλίκιο Τύπου Τζόκει εκστρατείας Σ.Ξ.)

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: Διαγωνισμός (ΕΣΗΔΗΣ)  για την προμήθεια ειδών ιματισμού (Στολή Ασκήσεων Εκστρατείας Παραλλαγής Δάσους Νέου Τύπου - Πηλίκιο Τύπου Τζόκει εκστρατείας Σ.Ξ.)..... (16/02/2018)

περισσότερα »

88 ΣΔΙ/4ο ΕΓ: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιολάδου

88 ΣΔΙ/4ο ΕΓ: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιολάδου ..... (16/02/2018)

περισσότερα »

ΔΕΥΑ Δ. Ρόδου: Διαγωνισμός για την προμήθεια δέκα (10) μεταλλικών Λυματοδεκτών (Container) Φορτηγού

ΔΕΥΑ Δ. Ρόδου: Διαγωνισμός για την προμήθεια δέκα (10) μεταλλικών Λυματοδεκτών (Container) Φορτηγού..... (16/02/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: Ανοικτός Ηλεκτρονικός ΔιαγωνισμόςΔ.10/18 (ΕΣΗΔΗΣ) για την προμήθεια πλήρους συλλογής δεξαμενών καυσίμου των Σ/Φ CL-215/415

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: Ανοικτός Ηλεκτρονικός ΔιαγωνισμόςΔ.10/18 (ΕΣΗΔΗΣ) για την προμήθεια πλήρους συλλογής δεξαμενών καυσίμου των Σ/Φ CL-215/415..... (16/02/2018)

περισσότερα »

Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περ. Μακεδονίας & Θράκης: Περίληψη Διακήρυξης για ανάδειξη αναδόχου & υπηρεσιών μεταφοράς & διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων

Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περ. Μακεδονίας & Θράκης: Περίληψη της αρ. 8/2018 Διακήρυξης για ανάδειξη αναδόχου & υπηρεσιών μεταφοράς & διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων..... (16/02/2018)

περισσότερα »

884 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘ. ΒΑΣΕΩΣ ΕΦΟΔ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4»

Η 884 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘ. ΒΑΣΕΩΣ ΕΦΟΔ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 01/2018 για την προμήθεια «Φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα χιλιάδων (70000,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή. Υποβολή προσφορών μέχρι την 08 Μαρτίου 2018, ..... (16/02/2018)

περισσότερα »

ΠΕ Άρτας: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μίσθωση χώρων

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (Πλ. Εθνικής Αντίστασης - Άρτα - Τ.Κ.:47132) μέχρι τις 16/02/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. την οικονομική σας προσφορά, σεσφραγισμένο φάκελο, καθώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, για τη μίσθωση χώρων οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν ως αποθηκευτικοί χώροι και/ή ως σημεία διανομής των τροφίμων και των προϊόντων βασικής υλικής συνδρομή..... (13/02/2018)

περισσότερα »

Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ»: Διαγωνισμός για το Υποπρόγραμμα «Εν Συνεχεία Υποστήριξη ΚαταδυτικώνΣυσκευών Υποβρυχίου Καταστροφέα (Παροχής Οξυγόνου Κλειστού Κυκλώματος Τύπου ΟΧΥ-NG»

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική ∆ιοίκηση Υποστήριξης Στρατού/∆ιεύθυνση Προμηθειών(ΓΕΣ/ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ∆ιαγωνισμό Σύναψης και Εκτέλεσης Σύμβασης, για το Υποπρόγραμμα «Εν Συνεχεία Υποστήριξη Καταδυτικών Συσκευών Υποβρυχίου Καταστροφέα (Παροχής Οξυγόνου Κλειστού Κυκλώματος Τύπου ΟΧΥ-NG», με την ανοιχτή διαδικασία, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με βάση τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης. Αριθμός Προκήρυξης: 65/17 και Αριθμό..... (01/02/2018)

περισσότερα »

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας : Διαγωνισμός Προμήθειας Ιχθυηρών και Οστρακοειδών)

Σας γνωρίζουμε ότι η Μεραρχία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (γ) σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού που θα αφορά στην προμήθεια: «Νωπών και κατεψυγμένων Ιχθυηρών και οστρακοειδών, για τις ανάγκες των Μονάδων-Υπηρεσιών(Λέσχες, ΚΑΑΥ, Νοσοκομεία) της Φρουράς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς– Νέας Σάντας και των ΚΑΑΥ Νέας Φώκαιας και Λεπτοκαρυάς, καθώς και λειτουργία Ιχθυοπωλείου εντός του Στρατιωτικού Πρατηρίου Θεσ/νίκης» .   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (01/02/2018)

περισσότερα »

Π.Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Χ Ε Π Α :Διαγωνισμός για την προμήθεια Συσκευών και Οργάνων Έγχυσης

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι τακτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ (cpv 33194100-7), προϋπολογισμού  δαπάνης 140.427,87€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,(ΚΑΕ 1311), για ένα (1) έτος, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014. Το Νοσοκομείο μπορεί να κάνει χρήση δικαιώματος προαίρεσης τρίμηνης μονομερούς παράτασης και επιπλέον εννεάμηνης με τη σύμφωνη ..... (01/02/2018)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Διαγωνισμός για την «Πραγματοποίηση εργασιών για την ενεργοποίηση του Θεραπευτικού Τμήματος Θαλάμου Ιωδίου

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Σε εκτέλεση του (γ) σχετικού, τη διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 01/2018, για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης) προς «Πραγματοποίηση εργασιών για την ενεργοποίηση του Θεραπευτικού Τμήματος Θαλάμου Ιωδίου του εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής του 424 ΓΣΝΕ». Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομι..... (01/02/2018)

περισσότερα »

Π.Ε Άρτας: Διαγωνισμός για την μεταφορά μαθητών

Ανακοινώνει ότι θα προβεί στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (από 01-02-2018 έως 31-08-2019) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2019). Το έργο αφορά τη μίσθωση κατάλληλων μεταφορικών μέσων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μ..... (31/01/2018)

περισσότερα »

Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ": Διαγωνισμός για την προμήθεια Εξοπλισμού Παρακολούθησης Ζωτικών Παραμέτρων Ασθενών

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. Διακ. 1/2018), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την Προμήθεια Εξοπλισμού Παρακολούθησης Ζωτικών Παραμέτρων Ασθενών για την κάλυψη των αναγκών του Β ́ Καρδιολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου (C.P.V:32441100-7), προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.640,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκ..... (31/01/2018)

περισσότερα »

Γ.Ν.Νίκαιας - Πειραιά "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ": Διαγωνισμός για την προμήθεια «Μηχανογραφικού χαρτιού»

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Συνοπτικό διαγωνισμό (Α.Δ. 3/2018),με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την προμήθεια «Μηχανογραφικού χαρτιού»-(CPV30199330-2, (Συνεχές χαρτί για εκτυπωτές Η/Υ)),συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 23.318,45€ συμπ/νου Φ.Π.Α. (24%),σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις 13/02/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. από εθνικούς πόρους μέσ..... (31/01/2018)

περισσότερα »

E.K.A.B: Διαγωνισμός για την προμήθεια ασθενοφόρων

Στο προκηρυσσόμενο έργο περιλαμβάνεται : το υποέργο της Πράξης: «Προμήθεια 52 ασθενοφόρων 4Χ2 και 8 κινητών μονάδων για τιςνανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Αττικής» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμαν«Περιφέρεια Αττικής 2014 - 2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 3258 του 2017 και έχει λάβει κωδικό MIS 5010165. το υποέργο της Πράξης: «Προμήθεια 2 ασθενοφόρων 4Χ4, 1 κινητής μονάδας και 9 ασθενοφόρων μικρού όγκου για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγ..... (31/01/2018)

περισσότερα »

Γ.Ν.Νίκαιας - Πειραιά "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ": Διαγωνισμός για την προμήθεια μιας Ουρολογικής Διαθερμίας και ενός Ρεζεκτοσκοπίου

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Συνοπτικό  Επαναληπτικό διαγωνισμό (Α.Δ. 2/2018), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την προμήθεια μιας (1) Ουρολογικής Διαθερμίας και ενός (1) Ρεζεκτοσκοπίου,(CPV33162000-3), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. (24%), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις 12/2/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ.   Π..... (31/01/2018)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων (εσωτερικών κ εξωτερικών χώρων)

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του Τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2018, 2019, 2020 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0845 «Υπηρεσίες Καθαρισμού» και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ 460.000,00 € με Φ.Π.Α. 24% ήτοι τριακοσίων εβδομήντα εννιακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών 370.967,74 € (άνευ ΦΠΑ). Ο συνολικός προϋπολογ..... (30/01/2018)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» : Διαγωνισμός για την προμήθεια παρασκευασμένων Φαγητών Χωρίς Κρέας

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 2ετούς Διάρκειας, για την Προμήθεια 84 Μ.Τ. (42 Μ.Τ.Ανά Έτος) Παρασκευασμένων Φαγητών Χωρίς Κρέας (ΠΦΧΚ), για την Κάλυψη Αναγκών Συσκευασίας Δεματοποιημένων Μερίδων Τροφής Κλίμακας 4Β, με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού: Τετρακοσίων εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (409.500,00 €) άνευ ΦΠΑ...... (29/01/2018)

περισσότερα »

Πρεσβεία Τιράνων (Μ.Υ.):Ορθή Επανάληψη του διαγωνισμού για την μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη έργου για την ολοκληρωμένη αστική και τουριστική ανάπλαση του Δήμου Αγ. Σαράντα

Στο πλαίσιο του έργου για την Ολοκληρωμένη Αστική και Τουριστική Ανάπτυξη (Project for Integrated Urban and Tourism Developmentt (PIUTB) των πόλεων της Ν. Αλβανίας (πχ. Μπεράτι, Αργυρόκαστρο, Πρεμετή, Αγ. Σαράντα), συνολικού προϋπολογισμού 63,8 εκατ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Παγκόσμια Τράπεζα, το Αλβανικό Αναπτυξιακό Ταμείο (ALBANIAN DEVELOPMENT FUND – ADF), στις 17.01.2018, προκήρυξε διαγωνισμό για την μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη έργου για την ολοκληρωμένη αστική και τουρι..... (29/01/2018)

περισσότερα »

88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ «ΛΗΜΝΟΣ» : Διαγωνισμός για την προμήθεια Παγωτών

     Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί συνοπτικός ανοικτός μειοδοτικός          διαγωνισμός με κλειστές ενσφράγιστες προσφορές, για την προμήθεια παγωτών, για κάλυψη των     αναγκών των Μονάδων της 88 ΣΔΙ « ΛΗΜΝΟΣ». Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η     προσφορά   με το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης (%), επί του επισήμου τιμοκαταλόγου τιμής πώλησης της    εταιρείας     παραγωγής των παγωτών και θα είναι ενιαία επί όλων των ειδών.      Ηνσυνολική ..... (29/01/2018)

περισσότερα »

Στρατιωτική Σχολή Αξ/κων Σώματων: Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Τραπεζοκόμων και Μαγείρων, για τις ανάγκες της Σχολής

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών με σκοπό την ανάθεση σε ιδιωτικό συνεργείο την παροχή υπηρεσιών Τραπεζοκόμων και Μαγείρων, για τις ανάγκες της Σχολής. Προϋπολογισμός 59.900,00 ευρώ για έντεκα (11) μήνες χωρίς ΦΠΑ. Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της εργασίας.   Η δαπάνη για την εκτέλεση το..... (19/01/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας: Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών FAN COILS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  τιμής, για την «Προμήθεια υλικών FAN COILS για τις ανάγκες αντικατάστασης των υπαρχόντων σωμάτων στις εγκαταστάσεις του ΚΕΠ». Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ..... (19/01/2018)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας: Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) ατμολέβητα με τον αντίστοιχο καυστήρα και θερμοδοχείου με τον απαεριωτή

 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω  των ορίων για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) ατμολέβητα με τον αντίστοιχο καυστήρα και θερμοδοχείου με τον απαεριωτή   για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας, Δ. Σ.  5 / 2018, προϋπολογισθείσας δαπάνης 75.000,00  € συμπ. του Φ.Π.Α. Αναθέτουσα Αρχή/Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Γ.Ν. Άρτας , Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, Τμήμα Οικονομικό, Γραφείο Προμηθειών, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λόφος Περάνθης 1, Τ.Κ. 47100,  Άρτα, ΤΗΛ. 268136112..... (17/01/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί Τροφίμων, Οίνων και Ποτών"Olymp Awards 2018"

Δικαίωμα συμμετοχής στο βραβείο ανώτερης γεύσης (Taste Olymp Award) και (Wine Olymp Award), αλλά και στο βραβείο καλύτερης συσκευασίας (Design Olymp Award) έχουν όλα τα επώνυμα (όχι χύμα) επεξεργασμένα ή μη τρόφιμα, οι οίνοι και τα ποτά που πωλούνται σε καταστήματα λιανικής πώλησης. Συμμετάσχουν κρασιά, γαλακτοκομικά, μέλι, ζυμαρικά, παξιμάδια, ελαιόλαδο, ελιές, τσάι, τσίπουρο, οινοπνευματώδη, βιολογικά, προϊόντα κρέατος, ψαρικά, μπαχαρικά …..όλα τα τρόφιμα και τα ποτά. Όλα τα προϊόντα αξι..... (17/01/2018)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία - Τεύχος Ιανουαρίου 2018

Γρ. ΟΕΥ Σόφιας: Προκηρήξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-τεύχος Ιανουαρίου 2018...... (15/01/2018)

περισσότερα »

Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών: Ετήσιο Διαγωνισμό Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής στον ετήσιο Διαγωνισμό Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. «Δημήτριος Τσαμπούλας» ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018 Ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τον ετήσιο Διαγωνισμό Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ “Δημήτριος Τσαμπούλας” ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018, μέχρι και την Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2018. Αντιστοίχως, ερωτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετ..... (15/01/2018)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας: Διαγωνισμός για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων του Γ. Ν. Άρτας , ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Άρτας ,του Ξενώνα Μελισάνθια και προστατευόμενων διαμερισμάτων», με αριθμ. διακ. Δ. Σ. 2 / 2018, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 300.000,00 € συμπερ. ΦΠΑ για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής...... (15/01/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  Ηλεκτρονικό ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), ως επανάληψη του διενεργηθέντος ΔΕ.25/17, για την προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος (ΟΣ) Νέου (Εκπαιδευτικού) Αεροσκάφους Σταδίου Επιλογής (ΝΑΣΕ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 7.530.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και μέρος του επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 7.722.000,00€ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ..... (15/01/2018)

περισσότερα »

4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Διαγωνισμός για την Προμήθεια ογδόντα (80) φορητών υπολογιστών

Σας γνωρίζουμε ότι η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης σε συνέχεια της υπ’αριθμ.8ης/21-07-2017 (θέμα 1ο) Απόφασης της τριμελούς επιτροπής του Ε.Λ.Κ.Ε.Α., προτίθεται να προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης με τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.4ype.gr), στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων την Δευτέρα, 08/01/2018 , για την Προμήθεια ογδόντα (80) φορητών υπολογιστών (CPV 30213100-6, Φορ..... (15/01/2018)

περισσότερα »

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ: Διαγωνισμός για την Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων, Υπηρεσίες επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: 1) Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων ( CPV 90524400-0) (ΚΑΕ 0439) Προϋπ. δαπάνης 16.133,57 € προ ΦΠΑ ή 20.005,63 € συμπ ΦΠΑ 24%. Ενδεικτική ποσότητα 5.204 κιλά 2) Υπηρεσίες επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων ( CPV 90524000-6) (ΚΑΕ 0439) 2α) αποτέφρωση. Προϋπ. δαπάνης 936.10 € προ ΦΠΑ ή 1.160,77 € συμπ ΦΠΑ 24%. Ενδεικτική ποσότητα 550 κιλά 2β) αποστείρωση. Προϋπ. δαπάνης 3.25..... (15/01/2018)

περισσότερα »

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας: Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης λιπαντικών

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και προσθέτων για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : Αμόλυβδη - 95 CPV 09132100-4, Πετρέλαιο Κίνησης - CPV 09134200-9, Πετρέλαιο θέρμανσης - CPV09135100-5, Λιπαντικά - CPV 09211000-1. ..... (15/01/2018)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας : Διαγωνισμός για την μίσθωση ακινήτου στο Δήμο Αρταίων

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και την συνέχιση αυτού με Δημοπρασία με προφορικές προσφορές μέχρι αναδείξεως του τελευταίου μειοδότη για την μίσθωση ακινήτου στο Δήμο Αρταίων για τη στέγαση του Δ.Ι.Ε.Κ του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης 7.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι τιμή έναρξης μειοδοτικής δημοπρασίας 600,00 € (αντίτιμο μηνιαίου μισθώματος ). Η διάρκεια μίσθωσης είναι τρία (3) έτη . Ενημερώνουμε ότι η διοίκ..... (12/01/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Ορθή Επανάληψη για την προμήθεια «Λυχνίες THYRATRON CX1151

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «Λυχνίες THYRATRONCX1151 E2V»   (CPV 45316213-1). Ημερομηνία διενέργειας         18-1-2018 και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 17-1-2018 και ώρα 14:00 μ.μ. Προϋπολογισμός: € 50.000,00 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%) Γλώσσα : Ελληνική  Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής: Δεν απαιτείται  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγω..... (08/01/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας:Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάστασης στον Τηλεπικοινωνιακό Σταθµό Σητείας (ΤΣΤ).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  Προκηρύσσουµε συνοπτικό διαγωνισµό σε Ευρώ, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, προσδιοριζόµενη αποκλειστικά βάσει της τιµής, για την προµήθεια προκατασκευασµένου οικίσκου µετά του ηλεκτροµηχανολογικού του εξοπλισµού και των συναφών εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης στον Τηλεπικοινωνιακό Σταθµό Σητείας (ΤΣΤ). Τα είδη και οι επί µέρους ποσότητες του αντικείµενου του παρόντος διαγωνισµού περιγράφονται α..... (04/01/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας:Διαγωνισμός για την προμήθεια «Εργασιών συντήρησης κτηρίου Radar (HIPAR) Υμηττού μετά των απαιτουμένων υλικών ».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ   Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια «Εργασιών συντήρησης κτηρίου Radar (HIPAR) Υμηττού μετά των απαιτουμένων υλικών ».    Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, θα υπογράψει σύμβαση με την αναθέτουσα αρχή, στην οποία θα καθορίζονται λεπτομερώς οι όροι της σχετι..... (04/01/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας:Διαγωνισμός για την προμήθεια «Λυχνίες THYRATRON CX1151 E2V»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια «Λυχνίες THYRATRONCX1151 E2V». Τα είδη και οι επί μέρους ποσότητες του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των Λυχνίων.    Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα κατακυρωθεί ..... (04/01/2018)

περισσότερα »

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού κ Διοικητικής Υποστήριξης: Διαγωνισμός για την πλήρωση θέσης Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε : Απευθύνουμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας..... (03/01/2018)

περισσότερα »

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού: Διαγωνισμός για προκήρυξης θέσης για απόσπαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης

με το υπ΄αριθμ.Φ.6602/ΑΣ 1075/29-11-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο, γνωστοποιείται προκήρυξη για απόσπαση διάρκειας ενός έτους, ενός υπαλλήλου με αρμοδιότητες Νομικού Συμβούλου στη Διεύθυνση Νομικών Συμβουλών και Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου του ανωτέρω Οργανισμού με στοιχεία:Ref.Νο S10/2017 Επισημαίνεται ότι τυχόν αποσπασμένος υπάλληλος θα πρέπει κατά τη διάρκεια της απόσπασης να μισθοδοτείται από την υπηρεσία από την οποία προέρχετ..... (03/01/2018)

περισσότερα »

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού: Διαγωνισμός προκήρυξης θέσεων στον Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα

Σύμφωνα με το Α.Π.8993/13-12-2015 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.) αποστέλλεται η υπό στοιχεία Ares(2017) 6093179/12.12.2017 επιστολή του Διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency-Chafea)..... (03/01/2018)

περισσότερα »

Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής: Διαγωνισμός πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όλοι οι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ, των Ανεξάρτητων Αρχών και των ΟΤΑ β’ βαθμού, μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, οι οποίοι ανήκουν στον κλάδο/ ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή στον κλάδο / ειδικότητα ΠΕ Μηχανικών ή κατέχουν το βασικό τίτλο σπουδών ενός εκ των κλάδων αυτών ή είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α), ανεξαρτήτως του τίτλου ..... (03/01/2018)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών

Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ΄ αριθμ. 57/17 διαγωνισμού –τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16– με αντικείμενο την Ανάδειξη Αναδόχου «Διακίνησης/μεταφοράς των Αεροπορικώς Μεταφερομένων Υλικών της (ΠΑ) από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ, εντός των ΗΠΑ και αντιστρόφως, με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 15η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ.  Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών..... (02/01/2018)

περισσότερα »

80 ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ: Διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης του Κ.Υ.Τ

Αποφασίζουμε την άμεση υλοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης του Κ.Υ.Τν. Κω που βρίσκεται στην Περιοχή Ευθύνης της 80 Α∆ΤΕ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (μεταναστευτικές– προσφυγικές ροές) λαμβανομένων υπόψη των λόγων εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης, που καθιστούν αδύνατη την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις διαδικασίες δι..... (02/01/2018)

περισσότερα »

4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια «Προϊόντων Καθαριότητας»

προκηρύσσει Α ́ Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «Προϊόντων Καθαριότητας» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας (πρώην ΠΕΔΥ ΜΥ και ΚΥ) και Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 39830000-9), σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα εννέα χιλιάδων σαράντα οκτώευρώ και εξήντα δύο λεπτών (49.048,62€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με δικαίωμα προαίρεσης τρίμηνης μονομερούς παράτασης έως του ποσού των 12.262,16€ με κριτήριο αξιολόγησ..... (02/01/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Τροποποίηση διαγωνισμού για την προμήθειας τροφίμων και φρέσκου γάλακτος

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής : Την αριθ. 49783 / 20-12-2017 (ΑΔΑM: 17PROC002461872) διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθειατροφίμων και φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου Αρταίων και του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. ετών 2018-2019 (και προαίρεση γάλακτος Δήμου Αρταίων) Τον αριθ. 50826 διαγωνισμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ             Την τροποποίηση του αριθμού διαγωνισμού της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗ..... (02/01/2018)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Τροποποίηση διαγωνισμού για την προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής : Την αριθ. 45321 / 27-11-2017 (ΑΔΑM: 17PROC002306622) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Αρταίων και Νομικών του προσώπων 2018 2019 Τους αριθ. 50166 και 50167 διαγωνισμών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ             Την τροποποίηση του αριθμού διαγωνισμού της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μετά από ενημέρωση των στοιχείων ελέγχου που εκ’ παρα..... (28/12/2017)

περισσότερα »

Περιφέρεια Αττικής : Διαγωνισμός για την για την καταπολέμηση των κουνουπιών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  Ηλεκτρονικό ανοικτό άνω των ορίων διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την καταπολέμηση των κουνουπιών σε περιοχές της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, κατά την τριετία 2018-2020, συνοπτικού προϋπολογισμού 1.099.986,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα ..... (27/12/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός «Εκποίηση Τριών (3) Αεροκινητήρων (Α/Κ) TV0-435-G1A, Δύο (2) Α/Κ 0-435-23C, Αποθέματος Ανταλλακτικών Υποστήριξης Ελικοπτέρων (Ε/Π) 47G-5 και Αποθέματος Ανταλλακτικών Υποστήριξης Ε/Π ΟΗ-13Η».

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοιχτός Πλειοδοτικός διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Αντικείμενο του διαγωνισμού :«Εκποίηση Τριών (3) Αεροκινητήρων (Α/Κ) TV0-435-G1A, Δύο (2) Α/Κ 0-435-23C, Αποθέματος Ανταλλακτικών Υποστήριξης Ελικοπτέρων (Ε/Π) 47G-5 και Αποθέματος Ανταλλακτικών Υποστήριξης Ε/Π ΟΗ-13Η».  Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 614.007,36 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (22/12/2017)

περισσότερα »

4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια «Αναλώσιμα Οδοντιατρικά Υλικά»

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια «Αναλώσιμα Οδοντιατρικά Υλικά»(CPV:33141800-8),για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας (πρώην ΠΕΔΥ-Μονάδων Υγείας & Κέντρων Υγείας) αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015 συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων ογδόντα επτά ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (281.087,43€) με Φ.Π.Α. για ένα χρόνο, με δικαίωμα προαίρεσης για τρεις μήνες, προϋπολογισ..... (22/12/2017)

περισσότερα »

4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού

προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού, CPV30197643-5, για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας και της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, ΠΠΥΥ 2015,προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα εφτά λεπτών 60.483,87€ πλέον Φ.Π.Α. και εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ 75.000,00€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βά..... (22/12/2017)

περισσότερα »

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού: Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του Ιχθυοτροφείου «ΠΑΠΑΣ»

Το Ταμείο Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ), οδός Φειδίου 10, Αθήνα προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση του Ιχθυοτροφείου «ΠΑΠΑΣ» εκτάσεως 4.500 στρεμμάτων περίπου, το οποίο βρίσκεται στο ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΧΥΡΟ ΑΡΑΞΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ, για τρία (3) έτη με δικαίωμα του ΤΕΣ, για παράταση για δύο (2) επιπλέον ετών. Η μίσθωση αρχίζει ακριβώς από την 1η Φεβρουαρίου 2018 και λήγει την τελευταία μέρα του Ιανουαρίου 2023, εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα της διετούς παράτασης.    ..... (22/12/2017)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Διαγωνισμός για την προμήθεια " Ανταλλακτικών για τα συστήματα Μέτρησης Ορατότητας Διαδρόμου RVR LT31 των αερολιμένων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια " Ανταλλακτικών για τα συστήματα Μέτρησης Ορατότητας Διαδρόμου RVRLT31 των αερολιμένων" Τα είδη και οι επί μέρους ποσότητες του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσας.     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (22/12/2017)

περισσότερα »

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  Ανοικτό Ηλεκτρονικό άνω των ορίων ∆ημόσιο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή/προμηθευτών υγρών καυσίμων και λιπαντικών [πετρελαίου θέρμανσης (CPV : 09135100-5), πετρελαίου κίνησης (CPV: 09134100-8), βενζίνης αμόλυβδης (CPV: 09132100- 4) και λιπαντικών (CPV: 09211000- 1) ], συνολικής (εκτιμώμενης) ποσότητας 363.670,00 λίτρων, συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λ..... (22/12/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 64/17 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει 1ο Επαναληπτικό, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για τα 401 ΓΣΝΑ - 424 ΓΣΝΕ [Δύο (2) Συσκευές Οπτικής Τομογραφίας Συνοχής], με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού: Εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (193.548,38 €) συμπεριλαμβανομένωντων κρατήσεων, άνευ ΦΠΑ.  Αριθμός Δσμο..... (21/12/2017)

περισσότερα »

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών για την “ κάλυψη αναγκών επιδιόρθωσης των υποδομών Τεχνολογίας Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Προκηρύσσει Τη διενέργεια έρευνας αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια υλικών για την “κάλυψη αναγκών επιδιόρθωσης των υποδομών Τεχνολογίας Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) της α’βάθμιας στην 4η Υ.Πε.Μακεδονίας & Θράκης καθώς και της ενεργοποίησης ΤΠΕ - Η/Υ και εκτυπωτών σε 5 ΤοΜυ: Αλεξανδρούπολης (1), Καβάλας (1), Κομοτηνής (2) και Ξάνθης (1) ”(CPV32422000-7 Μέρη Δικτύου), προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ενός ευρώ (23..... (21/12/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»: Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος. Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). Επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς στην περίπτωση την οποία η προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που θα περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών για το είδος αυτό, κατά την τελευταία ημέρα υποβολής της προσφοράς. ..... (21/12/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.: Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  Ανοιχτό και ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά τμήμα, όπως αυτό περιγράφονται παρακάτω, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι ως..... (21/12/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»: Διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού ΕΝΤΥΠΩΝ (CPV22820000-4 ) (ΚΑΕ 1293) Προϋπολ. δαπάνη 8.320,97€ προ ΦΠΑ ή 10.318,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% {Πιθανή ποσότητα 35.338. Μονάδα μέτρησης τεμ.} Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). Επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς στην περίπτωση την οποία η προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που θα περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών για το ε..... (21/12/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας γραφικής ύλης.

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης πρόκειται να προβεί στην θεώρηση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για γραφική ύλη. Στο πλαίσιο αυτό, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, στο πεδίο "Διαβουλεύσεις" αναρτήθηκαν προς διαβούλευση οι Τεχνικές Προδιαγραφές για γραφική ύλη Η υ..... (21/12/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου Αρταίων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ             Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθειατροφίμων και φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου Αρταίων και του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. ετών 2018-2019 (και προαίρεση γάλακτος Δήμου Αρταίων), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής όπως προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το τμήμα Εμπορίου  ή τον αρμόδιο φορ..... (20/12/2017)

περισσότερα »

Γρ. ΟΕΥ Σόφιας: Προκηρήξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-τεύχος Δεκεμβρίου 2017

Γρ. ΟΕΥ Σόφιας: Προκηρήξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-τεύχος Δεκεμβρίου 2017...... (18/12/2017)

περισσότερα »

8 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «VIII ΜΠ ΗΠΕΙΡΟΥ»: Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών

Διακήρυξη Διαγωνισμού Υπ' Αρίθμ. 09/2017   Σας γνωρίζουμε ότι η 8 Μ/Π ΤΑΞ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα (α) έως (ιβ) σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών, για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων - Ανεξ. Υπομονάδων της καθώς και των Στρατιωτικών Υπηρεσιών της (Λέσχης Αξιωματικών Ιωαννίνων - Στρατιωτικό Πρατήριο Ιωαννίνων) Φρουράς Ιωαννίνων και Πωγωνίου   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (15/12/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την Επισκευή Τριών (3) Τεμαχίων FLIR INFRARED TURRET, P/N:46426276AB-01, CAGE CODE:F6170, Ε/Π SUPER PUMA

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  Ηλεκτρονικό επαναλητικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με σκοπό την υπογραφή συμφωνίας-πλαίσιο διάρκειας τριών (3) ετών, με σκοπό την Επισκευή Τριών (3) Τεμαχίων FLIR INFRARED TURRET, P/N:46426276AB-01, CAGE CODE:F6170, Ε/Π SUPER PUMA, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πεντακοσίων σαράντα μία χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (541.980,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένης ΦΠΑ. Ως κριτήριο ανάδειξης του οικονομικού φορέα που θα αναλάβει..... (15/12/2017)

περισσότερα »

Πολιτικής Αεροπορίας: Διαγωνισμός για την προμήθεια "Ανταλλακτικών για τα συστήματα Μέτρησης Ορατότητας Διαδρόμου RVR LT31 των αερολιμένων".

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια "Ανταλλακτικών για τα συστήματα Μέτρησης Ορατότητας Διαδρόμου RVRLT31 των αερολιμένων". Τα είδη και οι επί μέρους ποσότητες του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α' της παρούσας. Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύν..... (15/12/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την Προμήθεια Ραδιοβολίδων

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό (ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.16/14), σε ευρώ (€), με σκοπό την υπογραφή συμφωνίας-πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια 5.200 τεμαχίων ραδιοβολίδων προς κάλυψη αναγκων ΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 712.903,23€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 884.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.    Ως κριτήριο κατακύρωσης του δι..... (15/12/2017)

περισσότερα »

ΕΡΤ: Διαγωνισμός για την προμήθεια πομπών FM ισχύος 5000W, 2000W και 1000W διαφορετικών ποσοτήτων

Η ΕΡΤ Α.Ε προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό, Δημόσιο, Επαναληπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με τίτλο: Προμήθεια πομπών FMισχύος 5000W, 2000Wκαι 1000W διαφορετικών ποσοτήτων. Χρόνος παράδοσης: 90 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Προϋπολογισμός: 201.600€ πλέον ΦΠΑ, Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι   Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της διαδικτυακής..... (15/12/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»: Διαγωνισμός για την προμήθεια Ραμμάτων και Παροχές Υγειονομικής Χρήσης

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ (CPV 33141126-9) (ΚΑΕ 1311) προϋπολ. δαπάνης 7.958,02 € προ ΦΠΑ ή 8.992,56 € συμπερ. ΦΠΑ 13% {Ποσότητα …. 10.820 Τεμ.}  ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (CPV 33141640-8) (KAE 1311) προϋπολ. δαπάνης 450,54 € προ ΦΠΑ ή 558,67 € συμπερ. ΦΠΑ 24% {Ποσότητα …93 τεμ.} Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). Επί ποινή αποκλεισμού της προσ..... (15/12/2017)

περισσότερα »

4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια Στολών Υπηρεσίας Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Οχημάτων

Προκηρύσσει Τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια «Στολών Υπηρεσίας Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Οχημάτων»των Κέντρων Υγείας εποπτείας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV18000000-9), σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ (29.952,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ24%, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. ..... (15/12/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»: Διαγωνισμός για την Προμήθεια 84 Μ.Τ.Παρασκευασμένων Φαγητών Χωρίς Κρέας

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 2ετούς Διάρκειας, για την Προμήθεια 84 Μ.Τ. (42 Μ.Τ.Ανά Έτος) Παρασκευασμένων Φαγητών Χωρίς Κρέας (ΠΦΧΚ), για την Κάλυψη Αναγκών Συσκευασίας Δεματοποιημένων Μερίδων Τροφής Κλίμακας 4Β, με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή,συνολικού προϋπολογισμού: Τετρακοσίων εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (409.500,00 €) άνευ ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικ..... (15/12/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»: Διαγωνισμός για την Προμήθεια 400Μ.Τ. Ζάχαρης

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 2ετούς Διάρκειας, για τηνΠρομήθεια 400Μ.Τ. (200 Μ.Τ. Ανά Έτος) Ζάχαρης, για την Κάλυψη ΑναγκώνΜονάδων ΣΞ., με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, συνολικούπροϋπολογισμού: Διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (270.00,00 €), άνευΦΠΑ.  Αριθμός Δσμού: 62/17 και Αριθμός Διακήρυξης: 62.  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Σ..... (14/12/2017)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Διαγωνισμός για την προμήθεια " Ανταλλακτικών για τα συστήματα Μέτρησης Ορατότητας Διαδρόμου RVR LT31 των αερολιμένων"

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια " Ανταλλακτικών για τα συστήματα Μέτρησης Ορατότητας Διαδρόμου RVRLT31 των αερολιμένων" Τα είδη και οι επί μέρους ποσότητες του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσας. Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνο..... (13/12/2017)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και υποστήριξης του εγκατεστημένου Πάπυρος MILLENNIUM III

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμης, για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και υποστήριξης του εγκατεστημένου στην ΥΠΑ Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων " Πάπυρος MILLENNIUMIII" Τα είδη και οι επί μέρους ποσότητες του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της πα..... (13/12/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»: Διαγωνισμός για την Προμήθεια 500Μ.Τ. (250 Μ.Τ. Ανά Έτος) Ζυμαρικών

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Aνοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 2ετούς Διάρκειας, για τηνΠρομήθεια 500Μ.Τ. (250 Μ.Τ. Ανά Έτος) Ζυμαρικών, για την Κάλυψη Αναγκών Μονάδων ΣΞ., με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού: Τετρακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίωνευρώ (462.500,00 €), άνευ ΦΠΑ. Αριθμός Δσμού: 60/17 και Αριθμός Διακήρυξης: 60. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτ..... (13/12/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.τ.λ. Δήμου Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 38.978,35 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ο..... (12/12/2017)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ: Διαγωνισμός για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης – επισκευής τεσσάρων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ   Σε εκτέλεση του (β) σχετικού, τη διενέργεια διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’:80/2017, για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης), προς «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης– επισκευής τεσσάρων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών».  Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή. ..... (11/12/2017)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Διαγωνισμός για τον καθαρισμό χώρων και επιφανειών του Νέου Κρατικού Αερολιμένα, ΠΑΡΟΥ (ΚΑΠΑ)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για "τον καθαρισμό χώρων και επιφανειών του Νέου Κρατικού Αερολιμένα, ΠΑΡΟΥ (ΚΑΠΑ) για τα έτη 2018-2019)". Τα είδη και οι επί μέρους ποσότητες του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσας.   Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα κατακυρωθεί το..... (08/12/2017)

περισσότερα »

ΤΕΙ Πελοποννήσου : Διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Πελοποννήσου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου: " ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ" που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. ..... (07/12/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» : Διαγωνισμός για την διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο. (CPV60161000-4 «Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων») (ΚΑΕ 0439) Προϋπολ. δαπάνης 25.403,23€ προ ΦΠΑ ή 31.500,00 € συμπερ. και του ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου Η αποσφράγιση κα..... (07/12/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου «Διακίνησης – μεταφοράς (Freight Forwarder)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€) ή σε δολάρια ΗΠΑ, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης – μεταφοράς (Freight Forwarder), ο οποίος θα καθίσταται συμβατικός μεταφορέας, των αεροπορικώς μεταφερομένων υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ, εντός των ΗΠΑ και αντιστρόφως, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 480.000,00€ και απαλλασσομένου ΦΠΑ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπετ..... (05/12/2017)

περισσότερα »

ΤΔ/41 Συντάγματος Πεζικού "Σαράντα Εκλησίες": Διαγωνισμός για την εγκατάσταση και λειτουργία αυτόματων πωλητών

Σας γνωρίζουμε ότι η ΤΔ/41 Σπ θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό που θα αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία: Αυτόματων πωλητών καφέ, ροφημάτων, εμφιαλωμένων νερών, αναψυκτικών και ειδών κυλικείου για τις Μονάδες της Φρουράς Σαμοθράκης που εδρεύουν στο Στρατόπεδο "ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΗ", έδρα της ΤΔ/41ΣΠ.  ..... (01/12/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την προμήθεια Υλικού Cylinder

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψή σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.   αντικείμενο διαγωνισμού: Προμήθεια Υλικού Cylinder, P/N 150-201-1 Α/Φ CL-215"..... (29/11/2017)

περισσότερα »

Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση "ΘΗΣΕΑΣ": Διαγωνισμός για την προμήθεια βασικών Α’ υλών (μόλυβδος)

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, προκηρύσσει με το (β) σχετικό, 2ο επαναληπτικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο 3ετούς διάρκειας, για την προμήθεια βασικών Α’ υλών (μόλυβδος), για την κατασκευή συσσωρευτών 12VX70AH, 12VX100AH και 12VX140AH, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος κατασκευής συσσωρευτών ετών 2017-2019, από το 303 ΠΕΒ.  ..... (29/11/2017)

περισσότερα »

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ: Παράταση ημερομηνίας διαγωνισμού για την εκποίηση εκρηκτικών υλών

Δια της παρούσης η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ" γνωστοποιεί ότι η αναφερόμενη ημερομηνία υποβολής προσφορών στον υπ’ αριθμ. 32/ΚΔ/2017 Διεθνή Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, παρατείνεται έως την 13η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (29/11/2017)

περισσότερα »

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ηςΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια«Καθετήρων»

προκηρύσσει Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «Καθετήρων» (CPV: 33141200-2), σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (3.559,44€)συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με δικαίωμα προαίρεσης τρίμηνης μονομερούς παράτασης έως του ποσού των 889,86€. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 07/12/..... (29/11/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών πυρόσβεσης

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου χρονικής διάρκειας 4 ετών για την προμήθεια ειδών πυρόσβεσης (Πυροσβεστικός Αφρός Οχημάτων –Κατασβεστική Σκόνη Οχημάτων) .  Αντικείμενο του διαγωνισμού :Προμήθεια ειδών πυρόσβεσης (Πυροσβεστικός Αφρός Οχημάτων –Κατασβεστική Σκόνη Οχημάτων) προς κάλυψη αναγκών ΠΑ.  Συνολική Προϋπολογισ..... (29/11/2017)

περισσότερα »

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) σύμφωνα με την αριθμ.38/27-10-2017 (1.7) Πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με ΑΔΑ: ΩΤ8Ω46Ψ8ΧΙ-8ΒΩκαι ΑΔΑΜ: 17REQ002201891, γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού (πρόχειρου)διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑ..... (29/11/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: Διαγωνισμός για την προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP-8

Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ ́ αριθμ. 54/17διαγωνισμού– τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης – με αντικείμενο την «Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 (NATO F-34)»  Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 04η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μμ, με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 11η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ.   ..... (29/11/2017)

περισσότερα »

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ : Διαγωνισμός για την εκποίηση εκρηκτικών υλών

Έχοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, που αφορούν στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των εκρηκτικών υλών και τις διαγωνιστικές διαδικασίες στο ∆ημόσιο, Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ) διακηρύσσει ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ιαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την εκποίηση εκρηκτικών υλών, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων ..... (29/11/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν Άρτας: Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου στο Δήμο Αρταίων για τη στέγαση του Δ.Ι.Ε.Κ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και την συνέχιση αυτού με Δημοπρασία με προφορικές προσφορές μέχρι αναδείξεως του τελευταίου μειοδότη για την μίσθωση ακινήτου στο Δήμο Αρταίων για τη στέγαση του Δ.Ι.Ε.Κ του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης 7.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι τιμή έναρξης μειοδοτικής δημοπρασίας 600,00 € (αντίτιμο μηνιαίου μισθώματος ). Η διάρκεια μίσθωσης είναι τρία (3) έτη . Ενημερώνουμε ότι η διο..... (28/11/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ             Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθειακαυσίμων και ελαιολιπαντικώντου Δήμου Αρταίων και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2018 - 2019 (και προαίρεση καυσίμων Δήμου Αρταίων), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής  (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα, ..... (27/11/2017)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  Συνοπτικό Ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη προμηθευτών: «για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών, για τις ανάγκες του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ στις πόλεις της Πρέβεζας και της Ηγουμενίτσας». Προϋπολογισμός: 7.862,90€ (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.),9.750,00€ με Φ.Π.Α. 24%.  Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 01/01/2018 εως 31/05/2018 ή την εξ..... (27/11/2017)

περισσότερα »

4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης: Διαγωνισμός για την παροχή «Σίτισης Ιατρών»

Προκηρύσσει Α ́ Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής «Σίτισης Ιατρών» (CPV55320000-9, Υπηρεσίες Παροχής Γευμάτων), για τις ανάγκες των Π.Ε.Δ.Υ. – Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015 για ένα χρόνο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,συνολικού προϋπολογισμού 680.000,00€ με Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υπ..... (23/11/2017)

περισσότερα »

Υποδιεύθυνση Προμηθειών ΕΑΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια αντιβαλλιστικών κρανών

Έχοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, που αφορούν στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τις διαγωνιστικές διαδικασίες στο ∆ημόσιο, Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ) διακηρύσσει ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ιαγωνισμό με ανοικτή επισπευσμένη διαδικασία, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια αντιβαλλιστικών κρανών, συνολικού προϋπολογισμού εννιά εκατομμυρίων εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ(€ 9...... (23/11/2017)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Διαγωνισμός για την προμήθεια συστήματος, "Επέκτασης - παραμετροποίησης του ήδη εγκατεστημένου συστήματος προσωπικού κ μισθοδοσίας ΥΠΑ"

Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, για την προμήθεια συστήματος, "Επέκτασης - παραμετροποίησης του ήδη εγκατεστημένου συστήματος προσωπικού κ μισθοδοσίας ΥΠΑ". Τα είδη και οι επί μέρους ποσότητες του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας. Γίνονται δεκτές προσφορές μ..... (23/11/2017)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ: Διαγωνισμός για την «Προμήθεια κεφαλής κάμερας για το τμήμα ενδοσκοπήσεων».

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  Σε εκτέλεση του (β) σχετικού, τη διενέργεια διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’:81/2017, για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης), προς «Προμήθεια κεφαλής κάμερας για το τμήμα ενδοσκοπήσεων». Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί..... (23/11/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»:Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr, του συστήματος, ύστερα από προθεσμία είκοσι δύο (22) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 121, του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ..... (23/11/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ: Διαγωνισμός για την απευθείας ανάθεση διακίνησης επείγουσας αλληλογραφίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ Κ Α Λ Ε Ι Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι ασχολούνται με το αντικείμενο της παρούσης και  επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας-δεμάτων καθώς και δεμάτων που μεταφέρονται εντός ψυγείου των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Άρτας, για το έτος 2018, όπως την καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο συμπληρώνοντας το συνημμένο Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς στο..... (22/11/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για τις εργασίες κλάδευσης υψηλών δέντρων και δενδροστοιχιών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ             Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τις εργασίες κλάδευσης υψηλών δέντρων και δενδροστοιχιών (νέο), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των εργασιών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 29.930,50  € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδ..... (22/11/2017)

περισσότερα »

AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ: Διαγωνισμός για την προμηθεία δύο (2) επιβατικών οχημάτων τύπου τζιπ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη προμηθευτή δύο (2) επιβατικών οχημάτων τύπου τζιπ, C.P.V. : 34113100-3,για τα τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (59.520,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. ή σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000,00 €), προ Φ.Π.Α., τα οποία θα διατεθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό τ..... (22/11/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ             Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος ΔΕ Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υλικών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 11.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ο..... (21/11/2017)

περισσότερα »

4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Διαγωνισμός για την εγκατάσταση αυτόματων πωλητών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου - προμηθευτή για την εγκατάσταση αυτόματων  πωλητών στις Μονάδες Υγείας  – Π.Ε.Δ.Υ. και στα Π.Ε.Δ.Υ. – Κέντρα Υγείας, αρμοδιότητας της 4ηςΥγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (CPV42930000-4, Μηχανήματα φυγοκέντρισης, στίλβωσης και αυτόματοι πωλητές), ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και των παρακάτω Παραρτημάτων της: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β–ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ..... (17/11/2017)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ: Διαγωνισμοί για τις προμήθειες φαρμακευτικού Υλικού

Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.  Υποβολή προσφορών μέχρι την 23 Νοε 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μμ, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).    ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ ́αριθμ. 116/2017 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ ́αριθμ. 115/2017 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ ́αριθμ. 114/2017 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ ́αριθμ. 113/2017 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ ́αριθμ. 112/2017 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ ́αριθμ. 111/2017 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υ..... (17/11/2017)

περισσότερα »

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Διαγωνισμός ετήσιας επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας, εμφανιστηρίων και ακτινολογικών οστικής πυκνότητας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας, εμφανιστηρίων και ακτινολογικών οστικής πυκνότητας των Π.Ε.Δ.Υ. – Μονάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015,προϋπολογιζόμενης δαπάνης 249.000,00 € με Φ.Π.Α.,με δικαίωμα προαίρεσης τρίμηνης μονομερής παράτασης ποσού 62.250,00 € και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα ..... (17/11/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ : Διαγωνισμός για την προμήθεια Εκατόν σαράντα δύο (142) Στρατιωτικών Σκύλων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τριών (3) ετών, για την προμήθεια εκατόν σαράντα δύο (142) Στρατιωτικών Σκύλων Φρούρησης - Ανίχνευσης - Έρευνας και Διάσωσης, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 229.032,26€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 284.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Τιμή μονάδος ΣΣ 2.000,00 € με ΦΠΑ.    Ως κριτήρ..... (10/11/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ             Διακηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δ.Ε. Αρταίων (για την 1η ομάδα – ξυλεία), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υλικών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 2.028,95 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ..... (10/11/2017)

περισσότερα »

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια γαντιών νιτριλίου

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια γαντιών νιτριλίου για την Κ.Υ. του ΕΚΑΒ. Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 18424300-0. Προσφορές υποβάλλονται για όλο τον αριθμό του προϊόντος. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 199.853,28 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 161.172,00 ΦΠΑ €:36.681,28). Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβαση..... (09/11/2017)

περισσότερα »

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας: Διαγωνισμός για την Ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργων

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  ΚΑΛΕΙ   Τις αναγνωρισμένες ασφαλιστικές εταιρείες, με δυνατότητα διαμεσολάβησης πρακτόρων και ασφαλιστικών συμβούλων- ασφαλιστικοί πράκτορες - ενώσεις ασφαλιστικών πρακτόρων, που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν.Δ 400/70 (ΦΕΚ 10Α), του Ν. 1569/1985 (ΦΕΚ 183Α) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και οι οποίες είναι ενταγμένες στο Σ.Α.Π. ( φιλικός διαγωνισμός) να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την ..... (08/11/2017)

περισσότερα »

98 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ: Διαγωνισμός για τις Εργασίες Συντήρησης - Επισκευή (Ηλεκτρικού Δικτύου) Οικίσκων στο ΚΥΤ ΜΠΟΡΙΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι το 98 ΤΜΧΕΘ σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, όπως ορίζει το άρθρο 96 του (α) σχετικού, που θα αφορά στην εκπόνηση μελέτης για την εκτέλεση του έργου: "Εργασίες Συντήρησης - Επισκευή (Ηλεκτρικού Δικτύου) Οικίσκων στο ΚΥΤ ΜΠΟΡΙΑΣ" Μετά από τα παραπάνω σας αποστέλλουμε συνημμένα, την υπ' αρίθμ 4/2017 προκήρυξη που αφορά στον υπόψη διαγωνισμό..... (08/11/2017)

περισσότερα »

98 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ: Διαγωνισμός για την "Μελέτη Ενεργητικής και Παθητικής Πυροπροστασίας στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ"

Σας γνωρίζουμε ότι το 98 ΤΜΧΕΘ σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, όπως ορίζει το άρθρο 96 του (α) σχετικού, που θα αφορά στην εκπόνηση μελέτης για την εκτέλεση του έργου: "Μελέτη Ενεργητικής και Παθητικής Πυροπροστασίας στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ"   Μετά από τα παραπάνω σας αποστέλλουμε συνημμένα, την υπ' αρίθμ 2/2017 προκήρυξη που αφορά στον υπόψη διαγωνισμό..... (08/11/2017)

περισσότερα »

98 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ: Διαγωνισμός για την Μελέτη Επισκευής Ηλεκτρικού Δικτύου στο ΚΥΤ ΜΠΟΡΙΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι το 98 ΤΜΧΕΘ σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, όπως ορίζει το άρθρο 96 του (α) σχετικού, που θα αφορά στην εκπόνηση μελέτης για την εκτέλεση του έργου: "Μελέτη Επισκευής Ηλεκτρικού Δικτύου στο ΚΥΤ ΜΠΟΡΙΑΣ"   Μετά από τα παραπάνω σας αποστέλλουμε συνημμένα, την υπ' αρίθμ 3/2017 προκήρυξη που αφορά στον υπόψη διαγωνισμό..... (08/11/2017)

περισσότερα »

98 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ: Διαγωνισμός για την Συντήρηση Ηλεκτρικού Δικτύου και Μεταφορά Ηλεκτρικού Πίνακα στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι το 98 ΤΜΧΕΘ σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, όπως ορίζει το άρθρο 96 του (α) σχετικού, που θα αφορά στην προμήθεια υλικών - παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου: "Συντήρηση Ηλεκτρικού Δικτύου και Μεταφορά Ηλεκτρικού Πίνακα στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ"   Μετά από τα παραπάνω σας αποστέλλουμε συνημμένα, την υπ' αρίθμ 1/2017 προκήρυξη που αφορά στον υπόψη διαγωνισμό..... (08/11/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"- Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ": Διαγωνισμός Για την προμήθεια - εγκατάσταση Μακροσκοπικής Τράπεζας επεξεργασίας ιστοπαθολογικών παρασκευασμάτων με καθοδικό απαγωγό αναθυμιάσεων (DOWN DRAFT)

Για την προμήθεια - εγκατάσταση Μακροσκοπικής Τράπεζας επεξεργασίας ιστοπαθολογικών παρασκευασμάτων με καθοδικό απαγωγό αναθυμιάσεων (DOWN DRAFT) του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (06/11/2017)

περισσότερα »

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του κυλικείου Ηγουμενίτσας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του κυλικείου Ηγουμενίτσας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου...... (03/11/2017)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων στην Άρτα, στα Ιωάννινα, στην Πρέβεζα και στην Ηγουμενίτσα.

ΤΕΙ Ηπείρου: Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων στην Άρτα, στα Ιωάννινα, στην Πρέβεζα και στην Ηγουμενίτσα...... (03/11/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΑΡΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΑΡΤΑΣ..... (03/11/2017)

περισσότερα »

8 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «VIII ΜΠ ΗΠΕΙΡΟΥ» :Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών κρεάτων – πουλερικών

Σας γνωρίζουμε ότι η  8η Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία Πεζικού (8 Μ/Π ΤΑΞ), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (γ) σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού που θα αφορά στην προμήθεια: «Νωπών κρεάτων – πουλερικών καθώς και παρασκευασμ­άτων αυτών, για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων - Υπηρεσιών της ( Λέσχες Αξιω­ματικών, Στρατιωτικό Πρατήριο) των Φρουρών Ιωαννίνων, Πωγωνίου, Κόνιτσας, Φιλιατών και Άρτας».   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ    ..... (31/10/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" -Γ.Ν.∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ":Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Συνοπτικό Ανοικτό διαγωνισμό (Αρ. ∆ιακ.21/2017), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ τουΓ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήμων» και του Γ.Ν.∆.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»(CPV:79132000-8), προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.800 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις 10..... (30/10/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ : Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ   ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή) για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ» Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η προμήθεια υλικών εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ν.Αιγαίου(Π.Ε. Κυκλάδων και Π.Ε. Δωδεκανήσου).Η εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των εξήντα μία χιλιάδων ..... (30/10/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή) για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(ΕΠΙΝΩΤΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ» Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η προμήθεια υλικών εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας(Επινώτιων Πυροσβεστήρων) Περιφέρειας Ν.Αιγαίου(Π.Ε. Κυκλάδων και Π.Ε. Δωδεκανήσου). Η εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €..... (30/10/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»: Διαγωνισμός για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία είκοσι δύο (22) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 121, του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08 -2016). Η περίληψη του διαγωνισμού έχει δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο και στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (ΔΔΣ) της Εφημερ..... (30/10/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΘΗΣΕΑΣ: Επαναληπτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (Υλικά Αναισθησίας και Ανάνηψης) του ΓΕΕΘΑ

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει 2ο Επαναληπτικό, Ηλεκτρονικό, Aνοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, Συμφωνία Πλαίσιο 4ετούς Διάρκειας, Ετών 2016-19, για την Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (Υλικά Αναισθησίας και Ανάνηψης) του ΓΕΕΘΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψηςπροσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικούπροϋπολογισμού: πεντακοσίων πενήντα μία χιλιάδων και εννιακόσιων σαράνταδύο ευρώ (551.942,00 €) άνευ Φ.Π.Α.    ..... (30/10/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία:Διαγωνισμός Προμήθεια Ελαιολιπαντικού LUBRICATING OIL AIR - CRAFT TURBINE ENGINE

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου χρονικής διάρκειας 2 ετών για την προμήθεια ελαιολιπαντικού LUBRICATINGOILAIR- CRAFTTURBINE ENGINE, NSN: 9150 01 476 1074.  Αντικείμενο του διαγωνισμού :Προμήθεια Ελαιολιπαντικού LUBRICATING OIL AIR - CRAFT TURBINE ENGINE, NSN: 9150 01 476 107, προς κάλυψη αναγκών ΓΕΣ - ΓΕΝ - ΓΕΑ.  Συν..... (30/10/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός «Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP)»

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.  Αντικείμενο του διαγωνισμού :«Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP)».  Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 216.000,00 € [ποσό επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, συμπεριλ..... (30/10/2017)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ: Διαγωνισμός για την Προμήθεια « ∆ύο Κρυπτών Αποθήκευσης, Ραδιοφαρμάκου και Ραδιενεργών Καταλοίπων με τα ∆ιαμερίσματα και την Θωράκιση Μολύβδου»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  Σε εκτέλεση του (β) σχετικού, τη διενέργεια διαγωνισμών, υπ’αριθμ’: 106/2017, για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης), προς προμήθεια «∆ύο Κρυπτών Αποθήκευσης, Ραδιοφαρμάκου και Ραδιενεργών Καταλοίπων με τα ∆ιαμερίσματα και την Θωράκιση Μολύβδου».  Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο αποκλ..... (30/10/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την προμήθεια Συγκροτήματος Εικονοθέτη προς Κάλυψη Αναγκών ΥΑΕ

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού:Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια Συγκροτήματος Εικονοθέτη προς Κάλυψη Αναγκών ΥΑΕ (Υπηρεσία Αεροπορικών Εκδόσεων).   Αντικείμενο του διαγωνισμού :Προμήθεια Συγκροτήματος Εικονοθέτη προς Κάλυψη Αναγκών ΥΑΕ (Υπηρεσία Αεροπορικών Εκδόσεων).  Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 80.645,16€ [ποσό επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ ..... (30/10/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για τη διαχείριση «Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)»

Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ ́ αριθμ. 32/17 διαγωνισμού– τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16 – με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για τη διαχείριση «Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)» του 251 ΓΝΑ, με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 26η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ.  Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα ..... (30/10/2017)

περισσότερα »

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας: Διαγωνισμός για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ελαστικών

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ασχολούμενοι με το αντικείμενο της παρούσης, όπως προσκομίσουν στην υπηρεσία μας έγγραφη προσφορά για τα υπό προμήθεια είδη, όπως αυτά αποτυπώνονται στο συνημμένο Πίνακα και τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στην προσφορά των ενδιαφερομένων. Με τις αριθμ.10/74/09-12-2016 & 10/04/22-02-2017 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε και τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Άρτας έτους 2017. Με την αριθ..... (30/10/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό νέο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας έτους 2017, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 28.784,78€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την Τρίτη 07-11-2017..... (27/10/2017)

περισσότερα »

29 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΠΟΓΡΑ ΕΤΣ»: Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών, για τις ανάγκες των Μονάδων στην ΠΕ Ροδόπης

Σας γνωρίζουμε ότι η Ταξιαρχία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια: "Νωπών οπωροκηπευτικών, για τις ανάγκες των Μονάδων στην ΠΕ Ροδόπης" Κατόπιν του παραπάνω, σας αποστέλλουμε συνημμένα, την υπ' αριθμ. 04/2017 προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης) και το σχετικό κείμενο προς δημοσίευση στον Τύπο, που αφορά στον υπόψη διαγωνισμό και παρακαλούμε:   Τα Εμπορικά Επιμελητήρια Κομοτηνής -Ξάνθης - Έβρου..... (25/10/2017)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών για την προμήθεια "Συστήματος καταγραφής και ελέγχου χρόνου εργασίας του προσωπικού της ΥΠΑ".

Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, για την προμήθεια ανταλλακτικών για την προμήθεια "Συστήματος καταγραφής και ελέγχου χρόνου εργασίας του προσωπικού της ΥΠΑ". Τα είδη και οι επί μέρους ποσότητες του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσας. Γίνονται δεκτές προσφορές..... (24/10/2017)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση Η/Υ και του Computer Room

Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, για την προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση Η/Υ και του ComputerRoomτης Υπηρεσίας. Τα είδη και οι επί μέρους ποσότητες του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'  της παρούσας. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των αιτούμενων ειδών...... (24/10/2017)

περισσότερα »

Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού "ΘΗΣΕΑΣ": Διαγωνισμός για την προμήθεια εκποίησης υλικών Στρατού Ξηράς κ Ελληνικής Αστυνομίας

Διακηρρύσουμε   πλειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (Κάτω των ορίων) (Αριθμό Διακήρυξης: (418/2017), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την εκποίηση υλικών του Στρατού Ξηράς και της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο Παράρτημα "Γ", συνολικού προϋπολογισμού εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (135.000,00€), μη συμπεριλαμβανομέ..... (24/10/2017)

περισσότερα »

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια Προϊόντων Καθαριότητας

προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «Προϊόντων Καθαριότητας» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας - Π.Ε.Δ.Υ., των Μονάδων Υγείας -Π.Ε.Δ.Υ. και της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.Πε.Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 39830000-9), σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα εννέα χιλιάδων σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (49.048,62€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με δικαίωμα προαίρεσης τρίμηνης μονομερούς παράτασης έως του ποσού των 12.262,16 € με κριτήριο αξιο..... (24/10/2017)

περισσότερα »

ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ [ Κ.Α.Υ.Φ.]: Διαγωνισμός για την προμήθεια αλεύρων κατηγορίας 1./ Τ70% και 2./ Π55%

Το Ανοικτό Κατάστημα της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών - στον Κορυδαλλό - (Κ.Α.Υ.Φ) διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την προμήθεια αλεύρων αρτοποιίας , α./ κατηγορίας τύπου Τ70% κοινό αλεύρι & β./ κατηγορίας Π55% ζαχαροπλαστικής για την κάλυψη των αναγκών σε άλευρα του κρατικού αρτοποιείου της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – Κ.Α.Υ.Φ.  Η ημερομηνία ανάρτησης της δια..... (23/10/2017)

περισσότερα »

Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών: Έρευνα αγοράς για την επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης του προηγούμενου διαγωνισμού για την προμήθεια "κλιματιστικών μηχανημάτων"

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης προτίθεται, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να διενεργήσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με συμφωνία – πλαίσιο για την προμήθεια «Κλιματιστικών Μηχανημάτων» για τις ανάγκες φορέων του Δημοσίου. Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών διενεργεί έρευνα αγοράς για την επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης το..... (20/10/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια δοχείων απορριμμάτων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια δοχείων απορριμμάτων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υλικών κάθε ομάδας, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 9.969,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την ..... (20/10/2017)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση φωτοτυπικών μηχανημάτων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : “για την προμήθεια και τοποθέτηση φωτοτυπικών μηχανημάτων ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2017”, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́ και στο Παράρτημα Έ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.  Προϋπολογισμός: 12.096,77€ (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.),15.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%.  Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για..... (20/10/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ             Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Αμβρακικού, Δ.Ε. Φιλοθέης και Δ.Ε. Ξηροβουνίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υλικών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του..... (19/10/2017)

περισσότερα »

Γ.Ε.Ν: Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός σκάφους τύπου Rhib

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια ενός (1) Σκάφους Τύπου Rhib (μετά μηχανής) σε ρόλο Medevac. Η τιμή του υπό προμήθεια είδους θα προσφέρεται σε ΕΥΡo χωρίς ΦΠΑ. Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές...... (19/10/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»: Διαγωνισμός για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (KAE1611) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, ως εξής: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV 09134100-8)Πιθανή ποσότητα 42.500 λίτρα, προϋπολ. δαπάνης (36.129,03 € προ ΦΠΑ) 44.800,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, ΒΕΝΖΙΝΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (CPV 09132100-4) Πιθανή ποσότητα 140 λίτρα, προϋπολ. δαπάνης (161,29 € προ ΦΠΑ) 200,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%   Η Δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. Με κριτήριο κατακύρωσης το ΜΕ..... (16/10/2017)

περισσότερα »

98 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ»: Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.)

Αφού ελήφθησαν υπ’ όψη οι διατάξεις των (α) και (β) σχετικών, για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.)/ Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Προσφύγων και Μεταναστών στο Στρατόπεδο «ΥΠΛΓΟΥ (ΠΖ) ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ» της Νήσου Λέσβου, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (μεταναστευτικές – προσφυγικές ροές) και λαμβανομένων υπόψη των λόγων εθνικής α..... (16/10/2017)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας κλιματιστικών

Το ΤΕΙ Ηπείρου προκηρύσσει: Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : "για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου ( split ) ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2017". Προϋπολογισμός: 24.596,77 Ευρώ (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 30.500,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24%. Τόπος υποβολής προσφορών : Τμήμα Προμηθειών, Διοικητήριο ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΑΡΤΑ. Ημ/νία Διαγωνισμού: ..... (12/10/2017)

περισσότερα »

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας: Διαγωνισμός για την προμήθεια Φωτοτυπικών, Πολυμηχανημάτων , Εκτυπωτών και Σαρωτών - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό του άρθρου 117  του Ν.4412/2016 για την Ανάδειξη προμηθευτή, Φωτοτυπικών, Πολυμηχανημάτων, Εκτυπωτών και Σαρωτών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Ηπείρου -  ∆υτικής Μακεδονίας Συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (74.200,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. ή πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτών (59.838,71 €), προ Φ.Π.Α., τα οποία θα..... (09/10/2017)

περισσότερα »

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ: Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών απόβλητων

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχουπαροχής υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών απόβλητων (cpv90520000-8) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, του ΚΥ ΣΟΧΟΥ και του ΚΥ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 330.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 0846), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για ένα (1) έτος σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2014. Το Νοσοκομείο ..... (11/10/2017)

περισσότερα »

4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Β' Επαναληπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών πλύσης ακάθαρτου ιματισμού

προκηρύσσει Β’ Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την παροχή «Υπηρεσιών πλύσης ακάθαρτου ιματισμού», (CPV983110006) για τις ανάγκες των Μονάδων Υγείας –Π.Ε.Δ.Υ. και των Κέντρων Υγείας-Π.Ε.Δ.Υ., σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εφτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και ενενήντα εφτά λεπτά (57.976,97€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με δυνατότητα παράτασης τηςσύμβαση..... (11/10/2017)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμων υγειονομικών υλικών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  Σε εκτέλεση των (β) και (γ) σχετικών, τη διενέργεια διαγωνισμών, υπ’ αριθμ’:92/2017, για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης), προς προμήθεια αναλώσιμων υγειονομικών υλικών.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ  ..... (11/10/2017)

περισσότερα »

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ: Διαγωνισμός για την προμήθεια Αναλώσιμου οφθαλμολογικού υλικού

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Αναλώσιμου οφθαλμολογικού υλικού (cpv 33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά),Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 279.876,68€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 225.707,00 ΦΠΑ : 54.169,68€). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες . Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα για τρί..... (11/10/2017)

περισσότερα »

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας: Ορθή Επανάληψη για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ελαστικών

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ασχολούμενοι με το αντικείμενο της παρούσης, όπως προσκομίσουν στην υπηρεσία μας έγγραφη προσφορά για τα υπό προμήθεια είδη, όπως αυτά αποτυπώνονται στο συνημμένο Πίνακα και τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στην προσφορά των ενδιαφερομένων. Με τις αριθμ.10/74/09-12-2016 & 10/04/22-02-2017 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε και τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Άρτας έτους 2017. Με την αριθ..... (09/10/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.Άρτας: Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου για την στέγαση Δ.Ι.Ε.Κ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και την συνέχιση αυτού με Δημοπρασία με προφορικές προσφορές μέχρι αναδείξεως του τελευταίου μειοδότη για την μίσθωση ακινήτου στο Δήμο Αρταίων για τη στέγαση του Δ.Ι.Ε.Κ του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης 7.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι τιμή έναρξης μειοδοτικής δημοπρασίας 600,00€ (αντίτιμο μηνιαίου μισθώματος ).Η διάρκεια μίσθωσης είναι τρία(3) έτη .   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ  ..... (09/10/2017)

περισσότερα »

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας: Διαγωνισμός για την προμήθεια επίπλων

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016  για την ανάδειξη προμηθευτή, επίπλων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Ηπείρου -∆υτικής Μακεδονίας συνολικού προϋπολογισμού είκοσι εννιά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα Ευρώ (29.980,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. ή είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατό εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (24.177,42€), προ Φ.Π.Α., Τα οποία θα διατεθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό της ..... (09/10/2017)

περισσότερα »

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρoνικών Υπολογιστών και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμο

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  Ανοικτό, κάτω των ορίων, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια Ηλεκτρoνικών Υπολογιστών και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας [C.P.V. : 30237300-2], συνολικού προϋπολογισμού εκατό δεκαεπτά χιλιάδων εκατό πενήντα έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (117.156,45) προ ΦΠΑ ή εκατό σαράντα πέντε χιλιάδων διακοσίων εβ..... (09/10/2017)

περισσότερα »

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια, παραμετροποίηση και εγκατάσταση συστημάτων τηλεδιάσκεψης και λοιπού εξοπλισμού

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Ανοικτό, κάτω των ορίων, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια, παραμετροποίηση και εγκατάσταση συστημάτων τηλεδιάσκεψης και λοιπού εξοπλισμού [ CPV : 32232000-8, 48000000-8, 31154000-0 ] για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού ενενήντα μία χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και τριών λεπτών (91.129,03) προ ΦΠΑ ή εκα..... (06/10/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια οχημάτων (επιβατικά)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Διακηρύσσει νέο επαναληπτικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια οχημάτων (επιβατικά) Δήμου Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (συμφερότερη προσφορά), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 32.240,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Παρασκευή 27-10..... (05/10/2017)

περισσότερα »

Π.Ε. Άρτας: Διαγωνισμός για την προμήθεια ελαστικών

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Τη δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (4.600,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των παρακάτω KAE του οικονομικού έτους 2017 για την ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΛΠ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (05/10/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.Άρτας: Διαγωνισμός για την προμήθεια Τροφίμων

Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού  κάτω των ορίων για την προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας και του τμήματος αρμοδιότητάς του : Ξενώνας Ψυχαργώς, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  204.751,16 € συμπερ. ΦΠΑ  , για ένα (1) έτος. Αναθέτουσα Αρχή/Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού:   Γ.Ν. Άρτας , Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, Τμήμα Οικονομικό, Γραφείο Προμηθειών, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λόφος Περάνθης 1, Τ.Κ. 47100,  Άρτα, ΤΗΛ. 2681361128, ΦΑΞ 2681021414, Ηλεκτ..... (05/10/2017)

περισσότερα »

ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ- ΤΕΥΧΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Οι σύνδεσμοι/επιμελητήρια παραλήπτες του παρόντος δελτίου παρακαλούνται για την ενημέρωση των επιχειρήσεων –μελών σας. Παρακαλούμε οι σχετικοί πίνακες να διαβιβάζονται αυτούσιοι, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να μην χάνουν τις προθεσμίες αναζητώντας πληροφορίες, που αναφέρονται σ’ αυτούς. Οι σχετικές πληροφορίες για τους διαγωνισμούς βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr/bg60...... (04/10/2017)

περισσότερα »

Προκήρυξη Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου “για την συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης του ΤΕΙ Ηπείρου”

Προκήρυξη Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου “για την συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης του ΤΕΙ Ηπείρου”..... (03/10/2017)

περισσότερα »

700 Στρατιωτικό Εργοστάσιο: Ετησιας συντήρηση-πιστοποίηση επτά αναλκυστήρων

700 Στρατιωτικό Εργοστάσιο: Ετησιας συντήρηση-πιστοποίηση επτά ανελκυστήρων..... (02/10/2017)

περισσότερα »

ΓΝΝΠ "Αγ. Παντελεήμων"- ΓΝΔΑ "Αγ. Βαρβάρα": Συνοπτικός Επαν/κος Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών "Τεχνικού Ασφαλείας"

ΓΝΝΠ "Αγ. Παντελεήμων"- ΓΝΔΑ "Αγ. Βαρβάρα": Συνοπτικός Επαν/κος Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών "Τεχνικού Ασφαλείας"..... (02/10/2017)

περισσότερα »

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ): Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ενδυμάτων εργασίας διαφόρων τύπων

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ): Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ενδυμάτων εργασίας διαφόρων τύπων ..... (02/10/2017)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου: Διενέργεια ΠΜΔ ειδών εστίασης, καθαριότητας, απορυπαντικών ΨΠΒΘ4690ΒΞ-Φ1Ψ

Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου: Διενέργεια ΠΜΔ ειδών εστίασης, καθαριότητας, απορυπαντικών ΨΠΒΘ4690ΒΞ-Φ1Ψ..... (02/10/2017)

περισσότερα »

Προκήρυξη Επαναληπτικού, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 3ετούς Διάρκειας, για την Προμήθεια Βασικών Α’ Υλών (Δοχεία συσσωρευτών), για την Κατασκευή Συσσωρευτών 12VX140AH

Προκήρυξη Επαναληπτικού, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 3ετούς Διάρκειας, για την Προμήθεια Βασικών Α’ Υλών (Δοχεία συσσωρευτών), για την Κατασκευή Συσσωρευτών 12VX140AH..... (02/10/2017)

περισσότερα »

ΕΡΤ Α.Ε.: Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 104 ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ

ΕΡΤ Α.Ε.: Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 104 ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ..... (02/10/2017)

περισσότερα »

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ Δ.37/17 για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικού LUBRICATING OIL AIR-CRAFT TURBINE ENGINE, NSN : 9150 01 476 107

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ Δ.37/17  για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικού LUBRICATING OIL AIR-CRAFT TURBINE ENGINE, NSN : 9150 01 476 107..... (02/10/2017)

περισσότερα »

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ηλεκτρονική διαπραγμάτευση για την ανάδειξη προμηθευτή/ών υγρών καυσίμων θέρμανσης

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ηλεκτρονική διαπραγμάτευση για την ανάδειξη προμηθευτή/ών υγρών καυσίμων θέρμανσης ..... (29/09/2017)

περισσότερα »

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.55/17 -Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP – 8 (NATO F – 34)

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.55/17 -Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP – 8 (NATO F – 34)..... (29/09/2017)

περισσότερα »

Διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια Ραμμάτων & Παροχετεύσεων (ΠΠΥΥ 2015) 6ΣΠΔ4690ΒΞ-ΦΟΖ

Διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια Ραμμάτων & Παροχετεύσεων (ΠΠΥΥ 2015) 6ΣΠΔ4690ΒΞ-ΦΟΖ..... (29/09/2017)

περισσότερα »

Δενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 32/17 -Διαχείρηση επικίνδυνων ιατρικών αποβλύτων

Ανάδειξη αναδόχου για τη διαχείριση «Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)» του 251 ΓΝΑ [Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) και Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ)]...... (29/09/2017)

περισσότερα »

ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ: Διαγωνισμός για την προμήθεια των εφοδίων των κλιμάκων Ι του ΓΚΤΕΔ

   ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ Ι ΤΟΥ ΓΚΤΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ) ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (ΠΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ. Ανακοινώνεται ότι θα διενεργηθεί από το ΕΚΕΜΣ, Στρατόπεδο "ΣΑΚΕΤΤΑ Β" στο Βύρωνα (Καρέας), ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη..... (26/09/2017)

περισσότερα »

Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ : Διαγωνισμός για την μίσθωση και εκμετάλλευση του Κυλικείου της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ στο Μαρούσι.

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) σύμφωνα με την αριθμ.29/31.08.2017 ( Θέμα 1.5) (ΑΔΑ:6ΨΚΜ46Ψ8ΧΙ-ΗΣΦ) Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής, γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην διενέργεια δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο μηνιαίο μίσθωμα, για την ανάδειξη αναδόχου «ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ», προθεσμίας διενέργειας τουλάχιστον είκοσι (..... (26/09/2017)

περισσότερα »

Γ.Ε.Ν: Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του Ιχθυοτροφείου για την εκμίσθωση του Ιχθυοτροφείου «ΠΑΠΑΣ»

Το Ταμείο Εθνικού Στόλου, οδός Φειδίου 10, Αθήνα προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση του Ιχθυοτροφείου «ΠΑΠΑΣ» εκτάσεως 4.500 στρεμμάτων περίπου, το οποίο βρίσκεται στο ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΧΥΡΟ ΑΡΑΞΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ, για τρία(3) έτη. Η μίσθωση αρχίζει ακριβώς από την 1ηΝοεμβρίου 2017 και λήγει την τελευταία μέρα του Οκτωβρίου 2020.    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (26/09/2017)

περισσότερα »

Π.Γ.Ν.Α.Χ.Ε.Π.Α: Διαγωνισμός για την προμήθειας Κοχλιακών Εμφυτευμάτων

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι τη διενέργεια ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας Κοχλιακών Εμφυτευμάτων (cpv 33185200-2, Κοχλιακά Μοσχεύματα),με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής, προϋπολογισθείσης δαπάνης ποσού   211.536,00 €, (ΚΑΕ 1311) συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Το Νοσοκομείο μπορεί να κάνει χρήση δικαιώματος προαίρεσης τρίμηνης μονομερούς παράταση..... (26/09/2017)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την τεχνική υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : “για την ανάδειξη αναδόχου για την τεχνική υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου του ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2017”, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́ και στο Παράρτημα Έ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.  Προϋπολογισμός: 9.677,42€ (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.),12.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%.  Η χρονική διάρκεια της..... (14/09/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν Άρτας: Διαγωνισμός για «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού»

 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω  των ορίων  για την Ανάδειξη Αναδόχου για «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού»  για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας, Δ. Σ. 92 / 2017 ,      συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 151.299,84  € συμπερ. ΦΠΑ  για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.   Αναθέτουσα Αρχή/Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Γ.Ν. Άρτας , Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, Τμήμα Οικον..... (13/09/2017)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός για την προμήθεια κολλών αναφοράς με ειδική σήμανση

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : “για την προμήθεια κολλών αναφοράς με ειδική σήμανση για τις ανάγκες των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου”, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́ και στο Παράρτημα Έ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας. Προϋπολογισμός: 3.225,81 € (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.),4.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%. Η χρονική διάρκεια της σύμβαση..... (07/09/2017)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : “για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου”, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́ και στο Παράρτημα Έ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας. Προϋπολογισμός: 4.838,71 € (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 6.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι..... (04/09/2017)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός για την προμήθεια δύο επαγγελματικών πλυντηρίων ρούχων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : “για την προμήθεια δύο επαγγελματικών πλυντηρίων ρούχων για τις ανάγκες της φοιτητικής εστίας του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, ΠΔΕ 2017”, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́ και στο Παράρτημα Έ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.  Προϋπολογισμός: 4.838,71€ (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.),6.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%...... (01/09/2017)

περισσότερα »

ΧX ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ «ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ-ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ»: Διαγωνισμός για την εγκατάσταση αυτομάτων μηχανημάτων πώλησης

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 09/2017  Σας γνωρίζουμε ότι η Μεραρχία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα (α) έως(θ) σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στη μίσθωση χώρου για την εγκατάσταση αυτομάτων μηχανημάτων πώλησης, για τις ανάγκες των Μονάδων – Ανεξάρτητων Υπομονάδων – Στρατιωτικών Καταστημάτων ΠΕ ∆ράμας – Καβάλας.  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 12 Σεπ 17, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Καβάλας από την ..... (31/08/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό

Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ ́ αριθμ. 29/17 διαγωνισμού – τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης – με αντικείμενο την «Επισκευή Τριών (3) Τεμαχίων FLIRINFRAREDTURRET, P/N:46426276 AB-01, CAGE CODE: F6170, Ε/Π SUPERPUMA», με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 28η Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ.  Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορ..... (31/08/2017)

περισσότερα »

Π.Ε. Άρτας: Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (από 01-01-2018 έως 31-08-2019) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (30-11-2019), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 24001/11-6-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1449/Β ́/14-6-2013). Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV : 60130000-8 (Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (30/08/2017)

περισσότερα »

Δ Ε Υ Α Ρ: Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΔΕ ΡΟΔΟΥ»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου κ. Αλέξανδρος Μανωλάκης, διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΔΕ ΡΟΔΟΥ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.400,00€ χωρίς τον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά χωρίς ΦΠΑ αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρον..... (28/08/2017)

περισσότερα »

Γ.Ε.Ν: Διαγωνισμός για την προμήθεια Δύο Βυτιοφόρων Οχημάτων Μεταφοράς Καυσίμων και Ενός Εκσκαφέα - Φορτωτή

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε   Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς με βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή), για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο δύο (2) ετών, με αντικείμενο την «Προμήθεια Δύο (2) Βυτιοφόρων Οχημάτων Μεταφοράς Καυσίμων και Ενός (1) Εκσκαφέα - Φορτωτή, επ΄ ωφελεία εγκαταστάσεων ΝΚ/ΝΑΤΟ, Απαλλασσομένου ΦΠΑ και Κρατήσεων Δημοσίου και Ταμείων ΠΝ», σύμφωνα με τα παραρτήματα της παρούσας. Αντιπροσφο..... (28/08/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την προμήθεια Νευροχειρουργικού Μικροσκοπίου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), για την προμήθεια ενός (1) Νευροχειρουργικού Μικροσκοπίου της Νευροχειρουργικής Κλινικής του 251 ΓΝΑ. Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή).  Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας θέματος ανέρχεται στο ποσό των 180.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή στο ποσό των 22..... (28/08/2017)

περισσότερα »

Προκήρυξη Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου “για την συντήρηση δικτύων ύδρευσης και κλιματισμού Ηγουμενίτσας ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2017”.

Προκήρυξη Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου “για την συντήρηση δικτύων ύδρευσης και κλιματισμού Ηγουμενίτσας ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2017”...... (25/08/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν. Άρτας: Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για « Υπηρεσίες διάθεσης τοξικών αποβλήτων εκτός από ραδιενεργά απόβλητα και μολυσμένο έδαφος (Μολυσματικά)»για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας

Γ.Ν. Άρτας: Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω  των ορίων  για την Ανάδειξη Αναδόχου για « Υπηρεσίες διάθεσης τοξικών αποβλήτων εκτός από ραδιενεργά απόβλητα και μολυσμένο έδαφος (Μολυσματικά)»για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας..... (24/08/2017)

περισσότερα »

ΝΙΜΤΣ: Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια Ακτινολογικού συγκροτήματος

ΝΙΜΤΣ: Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια Ακτινολογικού συγκροτήματος..... (23/08/2017)

περισσότερα »

ΝΙΜΤΣ: Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για τη προμήθεια δύο (2) Χειρουργικών Τραπεζών (μία ορθοπεδική και μία γενικής χρήσης)

ΝΙΜΤΣ: Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για τη προμήθεια δύο (2) Χειρουργικών Τραπεζών  (μία ορθοπεδική και μία γενικής χρήσης)..... (23/08/2017)

περισσότερα »

ΝΙΜΤΣ: Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΚτινοσκοπικού Μηχανήματος C-ARM

ΝΙΜΤΣ: Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΚτινοσκοπικού Μηχανήματος C-ARM..... (23/08/2017)

περισσότερα »

ΝΙΜΤΣ:Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια Κεντρικού Σταθμού και πέντε (5) Monitors για Παπακλίνια Παπακολούθηση Μονάδας Εντατικής Θεραπείας

ΝΙΜΤΣ:Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια Κεντρικού Σταθμού και πέντε (5) Monitors για Παπακλίνια Παπακολούθηση Μονάδας Εντατικής Θεραπείας..... (23/08/2017)

περισσότερα »

ΝΙΜΤΣ: Διαγωνισμός για την Προμήθεια δύο πλήρων συστημάτων ΠΥΡΓΩΝ ΛΑΠΑΡΑΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΝΙΜΤΣ: Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια δύο πλήρων συστημάτων ΠΥΡΓΩΝ ΛΑΠΑΡΑΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ..... (23/08/2017)

περισσότερα »

ΝΙΜΤΣ:Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ..... (23/08/2017)

περισσότερα »

Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια αναλώσιμων υγειονομικών υλικών: Συλλέκτες & σάκοι συλλογής, παροχέτευσης & εξοπλισμοί

Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια αναλώσιμων υγειονομικών υλικών: Συλλέκτες & σάκοι συλλογής, παροχέτευσης & εξοπλισμοί..... (22/08/2017)

περισσότερα »

Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη για το έργο «Πραγματοποίηση εργασιών για την ενεργοποίηση του Θεραπευτικού Τμήματος Θαλάμου Ιωδίου του εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής του 424 ΓΣΝΕ

Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη, στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για το έργο «Πραγματοποίηση εργασιών για την ενεργοποίηση του Θεραπευτικού Τμήματος Θαλάμου Ιωδίου του εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής του 424 ΓΣΝΕ, χρηματικού ύψους 17.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων»...... (22/08/2017)

περισσότερα »

Ανοικτός, Δημόσιος Διαγωνισμός για την Προμήθεια ενός (1) Ψηφιακού Ακτινολογικού Μηχανήματος για το 401 ΓΣΝΑ

Ανοικτός, Δημόσιος Διαγωνισμός για την Προμήθεια ενός (1) Ψηφιακού Ακτινολογικού Μηχανήματος για το 401 ΓΣΝΑ..... (21/08/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την Προμήθεια Πλήρους Συστήματος Ενδοσκοπικής Υπερηχοτομογραφίας προς κάλυψη αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251ΓΝΑ)

Πολεμική Αεροπορία: Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.46/17 (Προμήθεια Πλήρους Συστήματος Ενδοσκοπικής Υπερηχοτομογραφίας προς κάλυψη αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251ΓΝΑ)..... (21/08/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας για την Προμήθεια ομπρελών για κοινόχρηστους χώρους

Δήμος Αρταίων: Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας για την Προμήθεια ομπρελών για κοινόχρηστους χώρους..... (14/08/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη των κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων

Δήμος Αρταίων: Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη των κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων..... (14/08/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια κλινών νοσηλείας προς κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την Προμήθεια κλινών νοσηλείας προς κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ..... (14/08/2017)

περισσότερα »

Επαναληπτικός Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός (αρχικοί:100/2016, 122/2016), για την ανάδειξη αναδόχου για τη μίσθωση – εκμετάλλευση του κυλικείου του 424 ΓΣΝΕ.

Επαναληπτικός Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός (αρχικοί:100/2016, 122/2016), για την ανάδειξη αναδόχου για τη μίσθωση – εκμετάλλευση του κυλικείου του 424 ΓΣΝΕ...... (14/08/2017)

περισσότερα »

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο Τμ: Προκήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για τα Νοσοκομεία 401 ΓΣΝΑ - 424 ΓΣΝΕ [Δύο (2) C-arm Χειρουργείου].

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο Τμ:  Προκήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για τα Νοσοκομεία 401 ΓΣΝΑ - 424 ΓΣΝΕ [Δύο (2) C-arm Χειρουργείου]...... (14/08/2017)

περισσότερα »

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο Τμ: Προκήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για τo 401 ΓΣΝΑ [Ένας (1) Μαγνητικός Τομογράφος 1,5 TESLA]

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο Τμ: Προκήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για τo 401 ΓΣΝΑ [Ένας (1) Μαγνητικός Τομογράφος 1,5 TESLA]..... (14/08/2017)

περισσότερα »

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού [Έναν (1) Αξονικό Τομογράφο 128 Τομών) προς κάλυψη Αναγκών του 401 ΓΣΝΑ].

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού [Έναν (1) Αξονικό Τομογράφο 128 Τομών) προς κάλυψη Αναγκών του 401 ΓΣΝΑ]...... (14/08/2017)

περισσότερα »

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο Τμ: Προκήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για το 401 ΓΣΝΑ - 424 ΓΣΝΕ [Δύο (2) Συσκευές Οπτικής Τομογραφίας Συνοχής].

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για το 401 ΓΣΝΑ - 424 ΓΣΝΕ [Δύο (2) Συσκευές Οπτικής Τομογραφίας Συνοχής]...... (14/08/2017)

περισσότερα »

ΑΧΕΠΑ:Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με αριθμό συστήματος 41553, για ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών απόβλητων με CPV 90520000-8

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, ύστερα από την απόφαση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο την 33η/5.12.2016 συνεδρίασή του (Θέμα 38ο) με ΑΔΑ: ΩΘ2Μ469064-ΨΓ6 π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Διεθνή ηλεκτρονικόανοικτό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών απόβλητων (cpv 90520000-8) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, του ΚΥ ΣΟΧΟΥ και του ΚΥ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 330.000,00€..... (14/08/2017)

περισσότερα »

700 Στρατιωτικό Εργοστάσιο: Α΄ Επαναληπτικός Διαγωνισμός για προμήθεα κουμπιών

700 Στρατιωτικό Εργοστάσιο: Α΄ Επαναληπτικός Διαγωνισμός για προμήθεα κουμπιών..... (14/08/2017)

περισσότερα »

Κεντρό ΕΚΠΣΕΩΣ ΠΥΡΚΟΥ: Διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου – μισθωτή εκμετάλλευσης των κυλικείων

Το ΚΕΠΒ  προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά, για την ανάδειξη του αναδόχου – μισθωτή εκμετάλλευσης των κυλικείων που βρίσκονται εντός του ΚΕΠΒ, με μηνιαίο ποσοστό επί των μηνιαίων εισπράξεων του αναδόχου (ήτοι συνολικές εισπράξεις πλην ΦΠΑ, μη συμπεριλαμβανομένων αυτών, που αφορούν στα εκ του νόμου διατιμημένα προϊόντα (π.χ προϊόντα καπνού) (τιμή εκκίνησης του εν λόγω ποσοστού 12%), για δύο έτη από την κατακύρωσ..... (09/08/2017)

περισσότερα »

8 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «VIII ΜΠ ΗΠΕΙΡΟΥ»:Διαγωνισμός ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των κυλικείων

Σας γνωρίζουμε ότι η 8η Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία Πεζικού(8Μ/ΠΤΑΞ), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (γ) σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού που θα αφορά στην προμήθεια: «Ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των κυλικείων –  ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων –  Υπηρεσιών (Λέσχες Αξιωματικών, Στρατιωτικό Πρατήριο) των Φρουρών Ιωαννίνων, Πωγωνίου, Κόνιτσας, Φιλιατών και Άρτας»        ..... (09/08/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών Δικτύου (VPN) κινητής τηλεφωνίας

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)  με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Αντικείμενο του διαγωνισμού: « Παροχή υπηρεσιών Δικτύου (VPN) Κινητής Τηλεφωνίας για το ΓΕΕΘΑ και την Π.Α».   Συνολικής Προϋπολογισθείσας Δαπάνης (2ετίας): 245.168,22€ επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των υ..... (09/08/2017)

περισσότερα »

8 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ«VIII ΜΠ ΗΠΕΙΡΟΥ» : Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κυλικείου

Σας γνωρίζουμε ότι η 8η Μηχανοποιμένη Ταξιαρχία Πεζικού (8Μ/Π ΤΑΞ), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (γ) σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού που θα αφορά στην προμήθεια: «Ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των κυλικείων –  ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων –  Υπηρεσιών ( Λέσχες Αξιωματικών, Στρατιωτικό Πρατήριο) των Φρουρών Ιωαννίνων, Πωγωνίου, Κόνιτσας, Φιλιατών και Άρτας»   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ    ..... (01/08/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια οχημάτων (επιβατικά, ελαφρύ ημιφορτηγό, τρακτέρ με καταστροφέα)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ             Διακηρύσσει νέο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια οχημάτων (επιβατικά, ελαφρύ ημιφορτηγό, τρακτέρ με καταστροφέα) Δήμου Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (συμφερότερη προσφορά), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 100.192,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov...... (01/08/2017)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ: Διαγωνισμός θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα σε Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)

Σύμφωνα με το Α.Π.5270/14.07.2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) έχει δημοσιεύσει την ακόλουθη προκήρυξη για θέση Εθνικού Εμπειρογνώμονα   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (31/07/2017)

περισσότερα »

Γ.Ε.Ν: Διαγωνισμοί 1)Προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (Ψηφιακό Ακτινοδιαγνωστικό Συγκρότημα), 2) (Ψηφιακός Μαστογράφος), 3)(Ψηφιακό Ακτινοσκοπικό Συγκρότημα C-ARM)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  1η) Διακήρυξη  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή), για την «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (Ψηφιακό Ακτινοδιαγνωστικό Συγκρότημα) του ΝΝΑ, μαζί με 10ετή Συντήρησή του, Εκτιμώμενης Αξίας Τριακοσίων Ογδόντα Μία Χιλιάδων Τετρακοσίων Πενήντα Ενός Ευρώ (381.451,00€), μη Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων». Η τιμή..... (31/07/2017)

περισσότερα »

Γ.Ε.Ν:Διαγωνισμός για την προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (Ψηφιακό Ακτινοδιαγνωστικό Μηχάνημα Multidiagnostic) Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ),μαζί με 10ετή Συντήρησή του

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ιαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή), για την «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (Ψηφιακό Ακτινοδιαγνωστικό Μηχάνημα Multidiagnostic) του ΝΝΑ, μαζί με 10ετή Συντήρησή του, Εκτιμώμενης Αξίας Επτακοσίων Ενενήντα Έξι Χιλιάδων Ευρώ (796.000,00€), μη Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων». Η τιμή του προσφερόμενου είδους /..... (31/07/2017)

περισσότερα »

Γ.Ε.Ν :Διαγωνισμός την Προμήθεια Καυσίμων για Κίνηση Π.Π και Πλωτών Μέσων Λ.Σ.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή), για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων για κίνηση Π.Π και Πλωτών Μέσων Λ.Σ.,χρονικής διάρκειας δύο (2) Ετών και έναντι προϋπολογιζόμενου κόστους εβδομήντα εκατομμυρίων ευρώ (70.000.000,00€) (όποιο από τα 2 επέλθει πρώτο), απαλλασσομένων ΦΠΑ-ΕΦΚ...... (31/07/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ             Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής έτους 2017 για τον Δήμο και την ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικού προϋπολογισμού  12.244,57 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.             Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής..... (28/07/2017)

περισσότερα »

Π.Ε. Άρτας: Διευκρίνηση διαγωνισμού της προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού

Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Ι Σ Η Σας ενημερώνουμε ότι επί της αριθ. οικ. 2769/24-07-2017 Πρόσκλησης  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καινούργιος και όχι ανακατασκευασμένος στο σύνολό του και οι τεχνικές προδιαγραφές τροποποιούνται ως εξής: Για το scanner A0 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από την «1. Να είναι τελευταίο μοντέλο της σειράς (να μην έχει αν..... (27/07/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια κάδων και δοχείων απορριμμάτων

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ             Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια κάδων και δοχείων απορριμμάτων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υλικών κάθε ομάδας, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 29.561,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό &am..... (27/07/2017)

περισσότερα »

Πρεσβεία της Ελλάδος Σόφια: Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στην Βουλγαρία

Αποστέλλουμε συνημμένα κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στην Βουλγαρία και παρακαλούμε για την ενημέρωση των επιχειρήσεων -  μελών σας. Παρακαλούμε να διαβιβάσετε στα μέλη σας αυτούσιους του συνημμένους πίνακες, προκειμένου να μη χάνουν τις προθεσμίες αναζητώντας πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτούς. Οι σχετικές πληροφορίες για τους διαγωνισμούς βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr..... (27/07/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»: Διαγωνισμός για την προμήθεια απολυμαντικών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ»για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους Προϋπολ. δαπάνη 8.870,97 προ ΦΠΑ ή 11.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 24% Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). Επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς στην περίπτωση την οποία η προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που θα περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών για το είδος αυτό, κατά την τελευταία ημέρα..... (26/07/2017)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ: Διαγωνισμός Εξοπλισμός και Προμήθειες Ιατροδικαστικής

Σας γνωρίζουμε ότι σε εκτέλεση των(β) και(γ) σχετικών, το 424 ΓΣΝΕ/ Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’72/2017, για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης), προς προμήθεια αναλώσιμων υγειονομικών υλικών, Εξοπλισμός και Προμήθειες Ιατροδικαστικής   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ    ..... (26/07/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.Ζακύνθου: Διαγωνισμός για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (KAE1611) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, ως εξής: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV 09134100-8) Πιθανή ποσότητα 42.500 λίτρα, προϋπολ. δαπάνης (36.129,03 € προ ΦΠΑ) 44.800,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, ΒΕΝΖΙΝΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (CPV 09132100-4) Πιθανή ποσότητα 140 λίτρα, προϋπολ. δαπάνης (161,29 € προ ΦΠΑ) 200,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% Η Δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. Με κριτήριο κατακύρωσης το ΜΕΓΑΛΥ..... (26/07/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ιματισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€) για την προμήθεια ζωνών κυανόφαιων Στρατευσίμων, Αξκών και Υπαξκών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας ποσού 77.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 95.480,00€ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ.   Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή)...... (26/07/2017)

περισσότερα »

ΑΧΕΠΑ: Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :  Την υπ’ αριθμ. 22/2013 Διακήρυξη του Νοσοκομείου για τη διενέργεια του διεθνούς πρώτου επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού της 11.6.2013, για την ανάδειξη εργολάβου παροχής υπηρεσιών διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου και των Κ.Υ. Νέας Μαδύτου και Σοχού, προϋπολογισμού δαπάνης 400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 0429), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για έ..... (26/07/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ : Διαγωνισμός για την προμήθεια Φυσικού Αερίου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης χρονικής διάρκειας ισχύος από την υπογραφή της έως 31 Δεκ 18 για την προμήθεια Φυσικού Αερίου προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών του 251 ΓΝΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 1.814.159,29€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 13% ή στο ποσό των 2.050.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (26/07/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ: Διαγωνισμός για την προμήθεια Εμβολίων

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε Ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο 4ετούς διάρκειας, σχετικά με την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων (εμβόλια), όπως στo Παράρτημα «Γ» της παρούσας Προκήρυξης, για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα Παραρτήματα «Α» και «Β», με βάση την τεχνική προδιαγραφή της Υπηρεσίας [(ΤΠ-ΓΕΣ-ΤΑ- ΦΑΡ 25/1251/4η Εκδ/Οκτ 06/ΓΕΣ/ΔΥΓ/2ο Γρ.) (Κωδ.Αριθ. ΓΕΣ:6505-04-006-081106], Παράρτημα «..... (26/07/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου 2017 – 2018

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ             Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου 2017 – 2018, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 150.343,80 € (70.160,44 € για το 2017 και 80.183,36 € για το 2018) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της δια..... (26/07/2017)

περισσότερα »

Π.Ε Άρτας: Διαγωνισμός για την απ ευθείαν ανάθεση προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ασχολούμενοι με την εμπορία των υπό προμήθεια ειδών, όπως προσκομίσουν στην υπηρεσία μας έγγραφη προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, για τα είδη του συνημμένου Πίνακα Μηχανογραφικός Εξοπλισμός και τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στην προσφορά των ενδιαφερομένων     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ    ..... (24/07/2017)

περισσότερα »

Γ.Ε.Ν: Διαγωνισμός για την Ασφάλιση Περιουσιακών Στοιχείων του Ταμείου Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε   Διαγωνιστική Διαδικασία με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την Ασφάλιση Περιουσιακών Στοιχείων του Ταμείου Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ) σύμφωνα τους όρους Παραρτημάτων «Α», «Β», και «Γ» που επισυνάπτονται στην παρούσα τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 03/08/2017,ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 στα γραφεία του Ταμείου Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ) οδός Φειδίου 10, Αθήν..... (20/07/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός «Επισκευή FLIR INFRARED TURRET, P/N:46426276AB-01, CAGE CODE:F6170, Ε/Π SUPER PUMA».

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού:Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.29/17 μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Αντικείμενο του διαγωνισμού :«Επισκευή Τριών (3) Τεμαχίων FLIRINFRAREDTURRET, P/N:46426276 AB-01, CAGECODE: F6170, Ε/Π SUPER PUMA». Ποσότητα: Τρία(3) τεμ. Υλικού FLIR INFRARED TURRET, P/N: 46426276AB-01, CA..... (20/07/2017)

περισσότερα »

80 ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ«ΚΩΣ»: Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering)

Η 80 Α∆ΤΕ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), των δομών φιλοξενίας προσφύγων- μεταναστών στις νήσους Κω και Λέρο (Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Κω και Λέρου). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με μέριμνα του για το ΚΥΤ Κω και του 588 ΤΕ για το ΚΥΤ Λέρου, σύμφωνα με τους όρους των Παραρτημάτων «Α» και «Β» της παρούσας (Γενικοί και Ειδικοί Όροι). Οι συμβάσεις θα συναφθούν σύμφωνα με το προσχέδιο του Παραρτή..... (20/07/2017)

περισσότερα »

Α.Σ.Π.Ε.Τ.Ε: Διαγωνισμός για την προμήθεια Προβολικών Μηχανημάτων (Projector), Οθονών Προβολής, Βάσεων Στήριξης Οθονών προβολής, Αντικλεπτικών Κλωβών και Λυχνιών Προβολικών Μηχανημάτων

      ΠΡ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό για την προμήθεια είκοσι έξι (26) Προβολικών Μηχανημάτων (Projector), δώδεκα (12) Οθονών Προβολής, δέκα τεσσάρων (14) Βάσεων Στήριξης Οθονών προβολής, δέκα επτά (17) Αντικλεπτικών Κλωβών και έξι (6) Λυχνιών Προβολικών Μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι κατά το έτος 2017 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με ενδεικτική συνολική προϋπολο..... (19/07/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Αρταίων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ             Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υλικών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 24.977,94 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυ..... (14/07/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ             Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό νέο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 16.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την..... (13/07/2017)

περισσότερα »

Πολιτική Προστασία: Διαγωνισμός για την προμήθεια συστημάτων αεροναυτιλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος για την «Προμήθεια Συστημάτων Αεροναυτιλίας για τη μετεγκατάσταση της Προσέγγισης Αθηνών από το ΚΕΠΑΘΜ στο ΔΑΑ», μετατίθεται κατά 40 ημέρες, ήτοι για την 28η Αυγούστου 2017 και ώρα 17..... (13/07/2017)

περισσότερα »

Π.Ε.Εύβοιας: Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης & υλικών εκτύπωσης

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια γραφικής ύλης & υλικών εκτύπωσης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του νομού, με προϋπολογισμό 43.341,32 € ευρώ με Φ.Π.Α και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. H προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το ΤΜΗΜΑ Α’ (Γραφική ύλη) είναι: 15.422,35 € και για το ΤΜΗΜΑ Β’ (Υλικά εκτύπωσης): 27.918,97 € Δίνεται το δικαίωμα υποβολής προσφορά..... (13/07/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία:Διαγωνισμός «Επισκευή Υλικού DOPPLER RADAR Ε/Π SUPER PUMA».

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού ως επανάληψη του διενεργηθέντος ΔΕ. 41/16 μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.  Αντικείμενο του διαγωνισμού : «Επισκευή Υλικού DOPPLER RADAR Ε/Π SUPER PUMA».  Ποσότητα : Ένα (1) τεμ. υλικού, NSN : 5841145022804 με P/N : 5231-200-111 & CAGE CODE : F00..... (13/07/2017)

περισσότερα »

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας: Διαγωνισμός για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας σε συνέχεια των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής: υπ’ αριθ. 696/2016 (ΑΔΑ 6Ν3Φ7ΛΞ-Θ9Π) και υπ' αριθ. 251/2017 (ΑΔΑ ΩΟΓΛ7ΛΞ-ΟΜΤ) και την υπ' αρ. 2000/21-6-2017 Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης (ΑΔΑ: 78ΣΛ7ΛΞ-ΜΑΞ), προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την «Επικαιροποίηση - συμπλήρωση του μητρώου εργοληπτών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήπο..... (13/07/2017)

περισσότερα »

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» : Διαγωνισμός για την προμήθεια Ελαιολιπαντικών

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7οΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Aνοικτό Δημόσιου Διαγωνισμό Συμφωνίας Πλαίσιο 2 ετούς Διάρκειας, Ετών 2017 – 19 για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικών για την κάλυψη αναγκών και των τριών Κλάδων των ΕΔ, με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού: Πέντε εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά (5.666.461,90 €), συμπεριλαμβανομένου κρατήσεων 4,22032 % και ΦΠΑ 24%.     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (13/07/2017)

περισσότερα »

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» : Διαγωνισμός για την Προμήθεια Πετσετών (Προσώπου– Λουτρού– Ποδιών)

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7οΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 3 ετούς Διάρκειας, για την Προμήθεια 315.000 Πετσετών (Προσώπου– Λουτρού–Ποδιών), προς Κάλυψη Αναγκών ΕΣΣΟ και ΑΣ-ΜΕ, με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού: Εννιακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες εξακόσια δέκα ευρώ(956.610,00 €) (χωρίς Φ.Π.Α.)    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (13/07/2017)

περισσότερα »

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» :Διαγωνισμός για την προμήθεια 50.000 Τεμ. Μπερέδων

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7οΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 3 ετούς Διάρκειας, Ετών 2018-20, για την Προμήθεια 50.000 Τεμ. Μπερέδων Kατ ́Έτος, προς Κάλυψη Αναγκών ΕΣΣΟ και Στελεχών, με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού: Οκτακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (847.500,00 €) (χωρίς Φ.Π.Α.)     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (13/07/2017)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ: Διαγωνισμός για συντήρησης των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  Σε εκτέλεση των(β) και(γ) σχετικών, Επαναληπτικό Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 70/2017(αρχικός54/2017) για «Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων του 424 ΓΣΝΕ», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα έξι χιλιάδων (36.000,00€) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (13/07/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.Άρτας: Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός συστήματος αξονικού τομογράφου

Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η  καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών καθώς και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω  των ορίων (Διεθνής) για την προμήθεια ενός(1) συστήματος αξονικού τομογράφου για τις ανάγκες του Γ. Ν.  Άρτας, Δ. Σ. 69/ 2017,    προϋπολογισθείσας δαπάνης 360.000,00  € συμπ. του Φ.Π.Α. τηρούμενων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/2016 χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. Καταληκτική ημερομηνίας και ώρας υποβ..... (11/07/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός την προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ             Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δ.Ε. Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υλικών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 23.919,70 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αρταίων σ..... (10/07/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια ομπρελών για κοινόχρηστους χώρους

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ομπρελών για κοινόχρηστους χώρους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 29-07-..... (07/07/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ζακύνθου ¨ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ¨: Διαγωνισμός «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό Για την ανάθεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων» (CPV 45259000-7) (KAE 0439) για κάλυψη αναγκών τριών (3) μηνών. Ανώτατης προϋπ. δαπάνης 16.581,34 € προ ΦΠΑ, ή 20.560,86 € συμπερ. ΦΠΑ 24% ανά μήνα. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Με κριτήριο κατακύρωσης: την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ στο σύνολο του υπό ανάθεση έργου ανά μήνα Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή, την Π..... (07/07/2017)

περισσότερα »

2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»: Διαγωνισμός για την προμήθεια Χειρουργικών Ραμμάτων για ένα έτος

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ   Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια Χειρουργικών Ραμμάτων για ένα έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 54.439,811 € χωρίς ΦΠΑ με δικαίωμα του Νοσοκομείου να παρατείνει χρονικά τις συμβάσεις όχι πέραν του έτους με συναίνεση του προμηθευτή, στην περίπτωση που δεν έχουν υπογραφεί νέες συμβάσεις και δεν έχουν παραληφθεί όλες οι ποσότητες που προβλέπονται στη σύμβαση...... (07/07/2017)

περισσότερα »

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»: Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση.

Ενέκρινε Την αναβολή διενέργειας του Π.Μ.Δ., που είχε ορισθεί για την Τετάρτη 5 Ιουλίου του 2017 και ώρα 13:00, {σύμφωνα με την αρίθμ. πρωτ. 4101/21-6-2017, ΑΔΑ: 6ΔΛΠ4690ΒΞ-Η68 & ΑΔΑΜ: 17PROC001568531 διακήρυξη του Νοσοκομείου μας},  για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση -για την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης (μεταφορά και διαχείριση του Οξυγόνου, σε εγκατεστημένη δεξαμενή στον χώρο του Νοσοκομείου).  Την μετάθεση του διαγωνισμού, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης από αρ..... (07/07/2017)

περισσότερα »

Γ. Ν. XΙΟY « Σ Κ Τ Λ Ι Σ Τ Ε Ι Ο »: Διαγωνισμός βελτίωση κλιματισμού Μαιευτικής κλινικής

Αποφασίζει   Την εκδήλωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για την ανάθεση του έργου της βελτίωσης κλιματισμού (επισκευή ψύξης – θέρμανσης) της Μαιευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου προϋπολογισμού 20.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. ..... (07/07/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 130.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ...... (05/07/2017)

περισσότερα »

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας: Διαγωνισμός προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών, FAX και φωτοτυπικών μηχανημάτων

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ασχολούμενοι με την εμπορία αναλώσιμων ειδών εκτυπωτών Η/Υ, φωτοτυπικών Μηχανημάτων και fax, όπως προσκομίσουν στην υπηρεσία μας έγγραφη προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, για τα υπό προμήθεια είδη, όπως αυτά αποτυπώνονται στους συνημμένους Πίνακες (Α & Β) και τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στην προσφορά των ενδιαφερομένων.   Με τις αριθμ.10/74/09.12.2016 & 1/4/22.02.2017 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε και τρ..... (04/07/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός «Εκποίηση Οκτώ (8) Αεροσκαφών (Α/Φ) Grumman G-164, Δέκα (10) Αεροκινητήρων (Α/Κ) R1340-A1 και Αποθέματος Ανταλλακτικών Υποστήριξης Α/Φ Grumman G-164»

Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ΄ αριθμ. 31/17 διαγωνισμού – τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης – με αντικείμενο την «Εκποίηση Οκτώ (8) Αεροσκαφών (Α/Φ) Grumman G-164, Δέκα (10) Αεροκινητήρων (Α/Κ) R1340-A1 και Αποθέματος Ανταλλακτικών Υποστήριξης Α/Φ Grumman G-164», με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 27η Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μμ. Νέα ..... (04/07/2017)

περισσότερα »

24 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ: Διαγωνισμός «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Σας γνωρίζουμε ότι σε εκτέλεση των(β) και(γ) σχετικών, το 424 ΓΣΝΕ/Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμών, υπ’ αριθμ’: 55/2017, για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης), προς προμήθεια αναλώσιμων υγειονομικών υλικών   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (04/07/2017)

περισσότερα »

4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης: Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής «Σίτισης Ιατρών»

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής «Σίτισης Ιατρών» (CPV 55320000-9, Υπηρεσίες Παροχής Γευμάτων), για τις ανάγκες των Π.Ε.Δ.Υ. – Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015 για ένα χρόνο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 680.000,00€ με Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών..... (04/07/2017)

περισσότερα »

ΕΡΤ: Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός κεφαλικού άκρου με διπλό σύστημα συμπίεσης και πολυπλεξίας και κωδίκευση κατά MPEG4

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Επαναληπτικό ηλεκτρονικό, ανοικτό, διεθνή, δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός κεφαλικού άκρου με διπλό σύστημα συμπίεσης και πολυπλεξίας και κωδίκευση κατά MPEG 4, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας -τιμής), προϋπολογισθείσας δαπάνης τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00€) πλέον ΦΠΑ. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα ..... (04/07/2017)

περισσότερα »

4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων για τη διενέργεια εξετάσεων Πήξης Αίματος με την ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού δέκα (10) Αναλυτών Πήξης)»

Σας γνωρίζουμε ότι η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης σε συνέχεια των υπ’ αριθ. 16772/ 09-05-2017 (ΑΔΑ: 6ΦΜΛΟΡ1Ο-9ΟΚ) Απόφασης Διοικητή της 4ης Υ.Πε Μακεδονίας και Θράκης, προτίθεται να προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης με τη διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.4ype.gr) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων για τη διενέ..... (04/07/2017)

περισσότερα »

Γ.Ε.Ν :Διαγωνισμός την προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού, Χρονικής Διάρκειας Δύο (2) Ετών

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή), για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο με αντικείμενο την προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού, χρονικής διάρκειας δύο (2) Ετών και έναντι προϋπολογιζόμενου κόστους εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων εκατό ευρώ (137.100,00€) (όποιο από τα 2 επέλθει πρώτο), άνευ ΦΠΑ. Η τιμή των παρεχόμενων ειδών θα προσφέρεται σε ΕΥΡΩ n χ..... (04/07/2017)

περισσότερα »

Δ Ε Υ Α Ρ : Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου κ. Αλέξανδρος Μανωλάκης, διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 89.017,20€ χωρίς τον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά χωρίς ΦΠΑ αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ..... (04/07/2017)

περισσότερα »

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας : Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών

            Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύσσεται ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και των Νομικών Πρόσωπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής αρμοδιότητας της για ένα έτος, με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Μπορείτε να αναζητήσετε την ανωτέρω διακήρυξη που είναι αναρτημένη με τους εξής αριθμούς: ΑΔΑ: 66ΣΘ7ΛΗ-6ΓΕ και ΑΔΑΜ: 17PRO..... (04/07/2017)

περισσότερα »

XXIV ΤΕΘ/ΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (1ο ΣΙ – «ΦΛΩΡΙΝΑ»):Επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια παγωτού – αναψυκτικών - χυμών – νερών - ποτών

Σας γνωρίζουμε ότι η Ταξιαρχία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα (α) έως (θ) σχετικά, και κατόπιν των (ι) και (ια) ομοίων θα προβεί στην επαναληπτική διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια παγωτού – αναψυκτικών - χυμών – νερών - ποτών, για τις ανάγκες των Μονάδων της ΧΧΙV ΤΘΤ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 11 Ιουλ 17, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Λιτοχώρου από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού...... (04/07/2017)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών με τίτλο: «∆ιατάξεις Νεφρικής Υποστήριξης»

Σας γνωρίζουμε ότι το 424 ΓΣΝΕ/ Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει σε εκτέλεση του (γ) σχετικού, τη διενέργεια δεύτερου επαναληπτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 68/2017 (αρχικοί: 14/2017 κ ́52/2017) για την προμήθεια υλικών με τίτλο: «∆ιατάξεις Νεφρικής Υποστήριξης», CPV: 331810002, προϋπολογισμού 59.442,20€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων.   Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ.Προμηθειών, ενώπιον της ορισθείσης για το σκοπό αυτό επιτροπής,..... (04/07/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.Άρτας: Επαναπροκύρηξη διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου στο Δήμο Αρταίων για τη στέγαση του Δ.Ι.Ε.Κ του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και την συνέχιση αυτού με Δημοπρασία με προφορικές προσφορές μέχρι αναδείξεως του τελευταίου μειοδότη για την μίσθωση ακινήτου στο Δήμο Αρταίων για τη στέγαση του Δ.Ι.Ε.Κ του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης 7.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι τιμή έναρξης μειοδοτικής δημοπρασίας 600,00 € (αντίτιμο μηνιαίου μισθώματος ). Η διάρκεια μίσθωσης είναι τρία (3) έτη .  Ενημερώνουμε ότι η διοί..... (03/07/2017)

περισσότερα »

Π.Ε. Άρτας: Διαγωνισμός για την προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών, FAX και φωτοτυπικών μηχανημάτων

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ασχολούμενοι με την εμπορία αναλώσιμων ειδών εκτυπωτών Η/Υ, φωτοτυπικών Μηχανημάτων και fax, όπως προσκομίσουν στην υπηρεσία μας έγγραφη προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, για τα υπό προμήθεια είδη, όπως αυτά αποτυπώνονται στους συνημμένους Πίνακες (Α & Β) και τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στην προσφορά των ενδιαφερομένων. Με τις αριθμ.10/74/09.12.2016 & 1/4/22.02.2017αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε και τροποπο..... (30/06/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.Άρτας: Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός συστήματος αξονικού τομογράφου

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω  των ορίων (Διεθνής) για την προμήθεια ενός(1) συστήματος αξονικού τομογράφου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας, Δ. Σ. 69 / 2017 ,      προϋπολογισθείσας δαπάνης 360.000,00  € συμπ. του Φ.Π.Α. Αναθέτουσα Αρχή/Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού:   Γ.Ν. Άρτας , Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, Τμήμα Οικονομικό, Γραφείο Προμηθειών, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λόφος Περάνθης 1, Τ.Κ. 47100,  Άρτα, ΤΗΛ. 2681361128, ΦΑΞ 2681021414, Ηλεκτρονική Διεύθυνση :..... (29/06/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2017, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των εργασιών κάθε ομάδας, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 13.113,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης γεωργίας, κτη..... (26/06/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια συγκεκριμένου τεύχους προκήρυξης, θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα, ο οποίος διεξάγει το διαγωνισμό. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το κόστος προμήθειας του τεύχους του κάθε διαγωνισμού αναφέρονται στους κάτωθι πίνακες...... (23/06/2017)

περισσότερα »

Π.Ε.Άρτας :Διαγωνισμός μίσθωσης κλειστής και στεγασμένης θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο του κ. Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Τη διενέργεια επαναληπτικής μειοδοτικής δημόσιας δημοπρασίας για τη μίσθωση κλειστής και στεγασμένης θέσης στάθμευσης συνολικής επιφάνειας είκοσι πέντε τετραγωνικών μέτρων (25τ.μ.) με απόκλιση προς τα άνω ή προς τα κάτω είκοσι τοις εκατό (± 20%) που θα χρησιμοποιηθεί για τη στάθμευση του αυτοκίνητου του κ. Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας για δύο (2) έτη.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ    ..... (22/06/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.Ζακύνθου ̈ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ̈ : Διαγωνισμός Παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακού Εξοπλισμού καθώς και την προμήθεια των απαιτούμενων Ανταλλακτικών.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: Παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακού Εξοπλισμού καθώς και την προμήθεια των απαιτούμενων Ανταλλακτικών. .   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ  ..... (22/06/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»: Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση (CPV24111900-4) (ΚΑΕ 1614). Πιθανή ποσότητα 85.900 m3 για κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος. Ανώτατης προϋπ. δαπάνης 73.497,42 € συμπ. ΦΠΑ 24% Για την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης (μεταφορά και διαχείριση του Οξυγόνου, σε εγκατεστημένη δεξαμενή στον χώρο του Νοσοκομείου, ιδιοκτησίας της εταιρείας που θα κριθεί μειοδότρια από την παρούσα διαδικασία του Πρόχειρου Μειο..... (22/06/2017)

περισσότερα »

Περιφέρεια Πελοποννήσου Ν. Αρκαδίας: Διαγωνισμός "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ"

Προϋπολογισμός : 990.140,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Αναλυόμενο σε 798.500,00 € κόστος προμήθειας συν ΦΠΑ 24% 191.640,00 € Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νότιας Κυνουρίας Ημερομηνία Λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 17/07/2017 Διάρκεια του Έργου: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμός με κριτήριο επιλογής αναδόχου η πλέον συμφέ..... (22/06/2017)

περισσότερα »

Π.Γ.Ν.Θ."ΑΧΕΠΑ": Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εστίασης

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "ΑΧΕΠΑ", ύστερα από την την απόφαση που την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 18η/20.6.2017Συνεδρίασή του (Θέμα Μόνο) ΑΔΑ: 6ΤΓΟ469064-4ΣΥ α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι  ότι θα διενεργηθεί ηλεκτρονική διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 32 παρ. 2 (γ), για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εστίασης (CPV 55321000-6, Υπηρεσίες προετοιμασίας γευμάτων) του Νοσοκομείου με τις αξιολογημένες..... (22/06/2017)

περισσότερα »

80 ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ«ΚΩΣ» :Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 26/2017   Η 80 Α∆ΤΕ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), των δομών φιλοξενίας προσφύγων- μεταναστών στις νήσους Κω και Λέρο (Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Κω και Λέρου). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με μέριμνα του 543 Μ/ΚΤΕ για το ΚΥΤ Κω και του 588 ΤΕ για το ΚΥΤ Λέρου, σύμφωνα με τους όρους των Παραρτημάτων «Α» και «Β» της παρούσας(Γενικοί και Ειδικοί Όροι). Οι συμβάσεις θα συνα..... (21/06/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.Ζακύνθου: Διαγωνισμός για την επισκευής και συντήρησης 1) εξοπλισμού Ακτινογραφίας 2) του αξονικού τομογράφου και του ακτινολογικού μηχανήματος

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  Την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Ακτινογραφίας » (CPV 50421200-4) (ΚΑΕ 0887) 1. του αξονικού τομογράφου CT BRIGHTSPEED 2. του ακτινολογικού μηχανήματος PROTEUS XR/α προϋπ. δαπάνης 43.546,00 € προ ΦΠΑ ή 53.997,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η δαπάνη θα βαρύνει τις π..... (21/06/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία : Διαγωνισμός για την προμήθεια συστημάτων αεροναυτιλίας, με σκοπό τη μετεγκατάσταση της προσέγγισης Αθηνών από το ΚΕΠΑΘΜ σε νέους χώρους στο Κτίριο 32, του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών- Ελευθέριος Βενιζέλος,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την προμήθεια «Συστημάτων Αεροναυτιλίας για τη μετεγκατάσταση της Προσέγγισης Αθηνών από το ΚΕΠΑΘΜ στο ΔΑΑ». Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλ..... (21/06/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.Νίκαιας - Πειραιά "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ":Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. Διακ. 10/2017 ), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ενός (1) ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ (CPV:33124130-5), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.350 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την κάλυψη των αναγκών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις 27-06-2017 ημέρα Τ..... (21/06/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.Νίκαιας - Πειραία "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ": Διαγωνισμός για την επισκευή και Συντήρηση Εγκαταστάσεων Θέρμανσης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο9/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου για την Επισκευή και Συντήρηση Εγκαταστάσεων Θέρμανσης του Γ.Ν.Νίκαιας «Αγ.Παντελεήμων», του Γ.Ν.Δυτικής Αττικής «Η Αγ.Βαρβάρα» και του Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας, για ένα (1) έτος.     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (21/06/2017)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου:Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση πίνακα με διακόπτη μέσης τάσης Ηγουμενίτσας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : “για την προμήθεια και τοποθέτηση πίνακα με διακόπτη μέσης τάσης Ηγουμενίτσας ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2017”, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́ και στο Παράρτημα Έ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.Προϋπολογισμός: 12.096,77€ (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.),15.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%.Η χρονική διάρκεια της σύμβασης..... (21/06/2017)

περισσότερα »

Πολιτική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας αερομεταφορών στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τριών εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων Ευρώ (€3.798.000,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει βελτίωσης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας αερομεταφορών στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου «Ν.ΚΑΖΑΤΖΑΚΗΣ», όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας διακήρυξης..... (20/06/2017)

περισσότερα »

ΧΙΙ Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΕΒΡΟΥ»:Διαγωνισμός για την Προμήθεια Νωπών Αλιευμάτων

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια : «Νωπών αλιευμάτων (ψάρια, κεφαλόποδα, μαλακόστρακα, οστρακοειδή), αλιείας και εκτροφής, θαλασσίων και γλυκέων υδάτων, για τις ανάγκες των Μονάδων της ΠΕ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ και την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του τμήματος ιχθυοπωλείου του Στρατιωτικού Πρατηρίου Αλεξανδρούπολης (ΣΠΑ)»...... (20/06/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.Ζακύνθου: Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (KAE1611) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, ως εξής: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV 09134100-8) Πιθανή ποσότητα 42.500 λίτρα, προϋπολ. δαπάνης (36.129,03 € προ ΦΠΑ) 44.800,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, ΒΕΝΖΙΝΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (CPV 09132100-4) Πιθανή ποσότητα 140 λίτρα, προϋπολ. δαπάνης (161,29 € προ ΦΠΑ) 200,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% Η Δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ    ..... (20/06/2017)

περισσότερα »

301 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΣΕΩΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια μορφοποιημένου μη βουλκανισμένου ελαστικού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ανακοινώνεται ότι την 27 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00, θα διεξαχθεί Πρώτος Επαναληπτικός Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθμό Π5/2017, με σφραγισμένες προσφορές, στο Γραφείο Προμηθειών του 301 Εργοστασίου Βάσεως, οδός Λ.Δημοκρατίας στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, για την προμήθεια μορφοποιημένου μη βουλκανισμένου ελαστικού.  Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, να συμπληρώσουν σε σφραγισμένο φάκελο πο..... (20/06/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την συντήρηση – υποστήριξη – αναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσιών παρακολούθησης των οχημάτων με εγκατεστημένο GPS μέσω διαδικτυακής εφαρμογής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ             Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την συντήρηση – υποστήριξη – αναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσιών παρακολούθησης των οχημάτων με εγκατεστημένο GPS μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά για το σύνολο των εργασιών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συ..... (19/06/2017)

περισσότερα »

Προεδρική Φρουρά:Διαγωνισμός για την προμήθεια Ευζωνικού Ιματισμού και Υπόδησης

Ανακοινώνεται ότι την 16 Ιουνίου 17, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ θ διενεργηθεί στα γραφεία της Προεδρικής Φρουράς, Στρδο «Τζαβέλα» στην Αθήνα, πρόχειρος διαγωνισμός με εγγραφές ενσφράγιστες προσφορές, για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια υλικών ευζωνικού ιματισμού και υπόδησης, προϋπολογισμού τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ συνολικά (32.000,00€)..... (16/06/2017)

περισσότερα »

Π.Ε.Στερεάς Ελλάδας: Διαγωνισμός για την προμήθεια 125 τόνων σάκων ψυχρής Ασφάλτου

Το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια 125 τόνων σάκων ψυχρής Ασφάλτου, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2017. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στις τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ (37.200,00€) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (30.000,00€ άνευ Φ.Π.Α.) Η δαπάνη βαρύνει έργο της ΣΑΕΠ 566 με τί..... (16/06/2017)

περισσότερα »

Π.Ε Στερεάς Ελλάδας: Διαγωνισμός για την προμήθεια ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης

Το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια α) 36.000kg λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών, β) 1.800kg κίτρινου ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και γ) 12.600kg υάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων διαγράμμισης οδών, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2017. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στις ..... (16/06/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.Νίκαιας - Πειραιά "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ": Διαγωνισμός Υποστήριξης της Εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος

Προκηρύσσει   Συνοπτικό ανοικτό διαγωνισμό (Αρ. Διακ. 4/2017), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας/τιμής, για την ανάθεση του έργου της Υποστήριξης της Εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος του Νοσοκομείου με βάση το Π.Δ.146/2003 για ένα (1) έτος (cpv 79200000-6), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (16/06/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Επαναληπτικός διαγωνισμός για «Εκποίηση Οκτώ (8) Αεροσκαφών (Α/Φ) Grumman G-164, Δέκα (10) Αεροκινητήρων (Α/Κ) R1340-A1 και Αποθέματος Ανταλλακτικών Υποστήριξης Α/Φ Grumman G-164».

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Επαναληπτικός Πλειοδοτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας (ως επανάληψη του διενεργηθέντος ΔΕ. 45/15) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού : «Εκποίηση Οκτώ (8) Αεροσκαφών (Α/Φ) Grumman G-164, Δέκα (10) Αεροκινητήρων (Α/Κ) R1340-A1 και Αποθέματος Ανταλλακτικών Υποστήριξης Α/Φ Grumman G-164». β. Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 1.300.632,38$ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και ..... (16/06/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.Ζακύνθου: Διαγωνισμός για την διακίνηση αλληλογραφίας

Προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό την ανάθεση του έργου :«ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» (CPV64121100-1)» (ΚΑΕ 0831) Προϋπολ. Δαπάνης 2.016,13 € προ ΦΠΑ ή 2.500,00€ συμπ. ΦΠΑ 24 % για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Η Δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (16/06/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ«ΘΗΣΕΑΣ»:Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υφασμάτων Δερμάτων Αρβυλών Τύπου ΙΙ

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7οΤμ, προκηρύσσει με το (β) σχετικό, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 3 ετούς Διάρκειας, για την Προμήθεια Υφασμάτων-Δερμάτων Αρβυλών Τύπου ΙΙ, Α.Δ. 20-17.    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (16/06/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» :Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών συσκευασίας

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7οΤμ, προκηρύσσει με το (β) σχετικό, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 3 ετούς Διάρκειας, για  την Προμήθεια Υλικών Συσκευασίας [Χαρτοκιβώτια διασ.600Χ400Χ350 (ΥΛΙΚΩΝ)], για την Παραγωγική Διαδικασία του 700 ΣΕ, για Κάλυψη Αναγκών ΣΞ-ΠΝ-ΠΑ, Α.Δ. 19-17.    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (16/06/2017)

περισσότερα »

Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ: Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εστίασης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18/2017         Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "ΑΧΕΠΑ", ύστερα από την την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 17η/8.6.2017Συνεδρίασή του (Θέμα 36ο) ΑΔΑ: ΩΓΙΤ469064-80Κ                                                α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι      ότι θα διενεργηθεί ηλεκτρονική διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 32 παρ. 2 (γ), για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εστίασης (CPV 55321000-6, Υπηρεσίε..... (16/06/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.Ζακύνθου: Διαγωνισμός προμήθειας ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος, παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του και προμήθεια αναλωσίμων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος (CPV30121200-5) (ΚΑΕ9749) Παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών(CPV50313200-4) (ΚΑΕ 0887) Προμήθεια αναλωσίμων (εκτός χαρτιού) και ανταλλακτικών για χρονικό διάστημα (5) ετών(CPV30125120-8) (ΚΑΕ 1719 & 1439) Συνολικής προϋπολ. δαπάνης 5.241,94προ ΦΠΑ ή 6.500,00 €συμπ. ΦΠΑ 24% Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή, η οποία θα προκύψε..... (16/06/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.Άρτας: Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου & Ενοικίαση Δεξαμενής

 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω  των ορίων  για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου & Ενοικίαση Δεξαμενής για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας, Δ. Σ. 64  / 2017 ,      προϋπολογισθείσας δαπάνης για Υγρό Οξυγόνο : 123.536,74 € συμπ. του Φ.Π.Α, για Ενοικίαση Δεξαμενής 3.689,94 € συμπερ. ΦΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 127.226,68 € συμπερ. ΦΠΑ  για ένα (1) έτος. ..... (15/06/2017)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : “ για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2017”, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́ και στο Παράρτημα Ε (Τεχνική Περιγραφή) της παρούσας. Προϋπολογισμός: 53.225,81 € (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 66.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%. Η ..... (09/06/2017)

περισσότερα »

98 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ»:Διαγωνισμός για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης

Σας γνωρίζουμε, σύμφωνα το (ιθ) σχετικό, ότι ανατέθηκε στην 98 ΑΔΤΕ η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης με ανάδοχο, που θα αναλάβει τις υπηρεσίες ΔΜ του θέματος στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) / Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Προσφύγων και Μεταναστών, Σρτδο «ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ» Νήσου Λέσβου...... (09/06/2017)

περισσότερα »

Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ»: Διαγωνισμός για την εκποίηση υλικών του Στρατού Ξηράς και την Ελληνικής Αστυνομίας

Διακηρύσσουμε     Πλειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (κάτω των ορίων) (Αριθμός Διακήρυξης: 412/2017), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την εκποίηση υλικών του Στρατού Ξηράς και την Ελληνικής Αστυνομίας, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο Παράρτημα «Γ». συνολικού προϋπολογισμού εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (135.000,00€), μη συμπεριλαμβανο..... (09/06/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιάς "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ":Διαγωνισμός για την Συντήρηση Υποσταθμών μέσης και χαμηλής τάσης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο7/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου για την Συντήρηση Υποσταθμών μέσης και χαμηλής τάσης του Γ.Ν.Νίκαιας «Αγ.Παντελεήμων», του Γ.Ν.Δυτικής Αττικής «Η Αγ.Βαρβάρα» και του Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας, για ένα (1) έτος.    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (09/06/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.Νίκαιας- Πειραιά "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ": Διαγωνισμός για την προμήθεια 7.843 τεμαχίων ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ-ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι   Συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. Διακ. 8/2017), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την προμήθεια 7.843 τεμαχίων ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ-ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ για ένα (1) έτος (CPV 24455000-8), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 27.431,45€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις 05-07-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. Η δ..... (09/06/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ : Διαγωνισμός για την προμήθεια χαρτιού, γραφικής ειδών και λοιπών συναφών υλικών

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη του αναδόχου προμήθειας χαρτιού, γραφικής ειδών και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (NUTS: GR223 με CPV: 30192700-8, 30125110-5, 30125120-8 και 30197643-5) με προϋπολογισμό είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00€) συμπεριλαμβαν..... (09/06/2017)

περισσότερα »

Γ.Ε.Ναυτικού: Διαγωνισμός για την προμήθεια Δύο (2) Φορτηγών Ανοικτής Πλατφόρμας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή), για την Προμήθεια Δύο (2) Φορτηγών Ανοικτής Πλατφόρμας (ΦΑΠ), Ωφέλιμου Φορτίου Δέκα (10) Τόνων, Συνολικού Προϋπολογιζόμενου Κόστους Διακοσίων Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (250.000,00€), Απαλλασσομένου ΦΠΑ και Κρατήσεων Δημοσίου και Ταμείων ΠΝ», σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους παρούσης. Αντιπροσφορές δεν θα γί..... (07/06/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός «Προμήθεια Ειδών Ιματισμού».

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16. Αντικείμενο του διαγωνισμού : «Προμήθεια Ειδών Ιματισμού».  Μπουφάν Μπλε Στρατιωτικού Προσωπικού 1.000 τεμάχια (500 ανά έτος), προϋπολογισθείσας αξίας μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ : 35.000,00 € (17.500,00 € ανά έτος) ▬ Πουλόβερ Ολόμαλλο Κυανόφαιο Αξκών (Τύπ..... (06/06/2017)

περισσότερα »

Πολιτική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών του ειδικού κλιματισμού στα μηχανοστάσια των κτηριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής (ΚΕΠ) της ΥΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ     Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, για την προμήθεια υλικών του ειδικού κλιματισμού στα μηχανοστάσια των κτηριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής (ΚΕΠ) της ΥΠΑ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (06/06/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός «Διευκόλυνσης αποθήκευσης αεροπορικού καυσίμου JP – 8»

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.   Αντικείμενο του διαγωνισμού : Ανάδειξη πλειοδότη παροχής «Διευκόλυνσης αποθήκευσης αεροπορικού καυσίμου JP – 8» σε διάφορά Α/Δ της ΠΑ [Α/Απ Σαντορίνης, Α/Απ Καρπάθου και 130 ΣΜ (Λήμνος)]...... (06/06/2017)

περισσότερα »

Τάγμα Εθνοφυλακής "Χίος" : Διαγωνισμός για την προμήθεια οπωροκηπευτικών

Η 96 ΑΔΤΕ προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια οπωροκηπευτικών (CPV 03221200-8), για κάλυψη των αναγκών συσσιτίου των Μονάδων της στη νήσο Χίο. Η εκτιμώμενη ετήσια δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €) περίπου. Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών και η συνολική αξία της προμήθειας δεν δύναται να υπολογιστούν από τώρα με ακρίβεια, καθόσον εξαρτώνται αποκλειστικά από την τροφοδοτούμενη δύναμη των Μονάδων και το εκάστοτε πρόγραμμα συσσιτ..... (06/06/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν. Άρτας: Ορθή Επανάληψη για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των ορίων (Διεθνής) για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων του Γ.Ν. Άρτας, και των τμημάτων αρμοδιότητάς του : ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. του Γ.Ν. Άρτας, Δ.Ι.Ε.Κ. του Γ.Ν. Άρτας, Ξενώνας Ψυχαργώς, Δ. Σ. 57/ 2017, συνολικού προϋπολογισμού 477.307,03 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για ένα (1) έτος. Αναθέτουσα Αρχή/Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού:   Γ.Ν. Άρτας , Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, Τμήμα Οικονομικό, Γραφείο Προμηθειών, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λόφος Περ..... (02/06/2017)

περισσότερα »

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»: Διαγωνισμός για την εκποίησης υλικών του Στρατού Ξηράς

Διακηρύσσουμε   Πλειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (κάτω των ορίων) (Αριθμός Διακήρυξης : 413/2017), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την εκποίησης υλικών του Στρατού Ξηράς, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο Παράρτημα «Γ», συνολικού προϋπολογισμού πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (56.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (02/06/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.Άρτας :Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των ορίων (Διεθνής) για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων του Γ.Ν. Άρτας, και των τμημάτων αρμοδιότητάς του : ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. του Γ.Ν. Άρτας, Δ.Ι.Ε.Κ. του Γ.Ν. Άρτας, Ξενώνας Ψυχαργώς, Δ. Σ. 57/ 2017, συνολικού προϋπολογισμού 477.307,03 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για ένα (1) έτος. Αναθέτουσα Αρχή/Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού:   Γ.Ν. Άρτας , Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, Τμήμα Οικονομικό, Γραφείο Προμηθειών, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λόφος Περ..... (02/06/2017)

περισσότερα »

Πολιτική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών του ειδικού κλιματισμού στα μηχανοστάσια των κτιριακών εγκαταστάσεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ   Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, για την προμήθεια υλικών του ειδικού κλιματισμού στα μηχανοστάσια των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής (ΚΕΠ) της ΥΠΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (02/06/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ": Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) ΕΝΔΟΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι   Συνοπτικό Ανοικτό διαγωνισμό (Αρ. Διακ. 2/2017),με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την προμήθεια ενός (1) ΕΝΔΟΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ (CPV33196000-0), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις 15-06-2017ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. ..... (02/06/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.Νίκαιας - Πειραιά "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ": Διαγωνισμός για την προμήθεια 22 τεμ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. Διακ. 3/2017), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την προμήθεια 22 τεμ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(CPV302360002),συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις 20-06-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. Η διακήρυξη Νο 03/2017βρίσκεται αναρ..... (02/06/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.Νίκαιας - Πειραία "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ": Διαγωνισμός για την συντήρηση εξοπλισμού πυρόσβεσης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο6/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   Για την ανάδειξη αναδόχου για την Συντήρηση Εξοπλισμού Πυρόσβεσης του Γ.Ν.Νίκαιας «Αγ.Παντελεήμων», του Γ.Ν.Δυτικής Αττικής «Η Αγ.Βαρβάρα» και του Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας για ένα (1) έτος.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (02/06/2017)

περισσότερα »

Π. Ε. Κεφαλληνίας: Διαγωνισμός ανάδειξης εργολάβων εργασιών ψεκασμών δακοκτονίας

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη των αναδόχων του έργου: «ΕργασίεςΨεκασμού Δακοκτονίας Έτους 2017 (CPV: 77100000-1) στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας (NUTS: GR 223)» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή και προϋπολογισμό 60.740,16€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Οι δαπάνες δακοκτονίας βαρύνουν τους Κ.Α.Π. της Π.Ι.Ν., για τις οποίες επιχορηγείται. Η σύμβαση δομ..... (02/06/2017)

περισσότερα »

Π.Ε. Εύβοιας: Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α'/θμιας και Β'/θμιας Εκπ/σης

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας- Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό σε ΕΥΡΩ με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α'/θμιας και Β'/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Εύβοιας, για τα σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού 12.164.713,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και δικαιωμάτων προαίρεσης ποσοστού 50%, με δυνατότητα ηλεκτρον..... (02/06/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.: Διαγωνισμός για την κατασκευή και προμήθεια κρατικών μεταλλικών πινακίδων επιβατηγών οχημάτων, μοτοσυκλετών, ρυμουλκούμενων και μηχανημάτων έργων.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή και προμήθεια κρατικών μεταλλικών πινακίδων επιβατηγών οχημάτων, μοτοσυκλετών, ρυμουλκούμενων και μηχανημάτων έργων». ΕΙΔΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ: Α) Διακόσιες χιλιάδες (200.000) ζεύγη μεταλλικών πινακίδων επιβατηγών οχημάτων. Β) Ογδόντα χιλιάδες (80.000) τεμ..... (02/06/2017)

περισσότερα »

Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών :Σχετικά με Διακήρυξη Διαγωνισμού για προμήθεια "Ζεστών μεσημεριανών σχολικών γευμάτων για μαθητές σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης"

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης προτίθεται, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, να διενεργήσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια «Ζεστών μεσημεριανών σχολικών γευμάτων για μαθητές σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το πρόγραμμα θα αφορά το χρονικό διάστημα Οκτώβριος – Δεκέμβριος 20..... (29/05/2017)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων και συστήματος διερμηνείας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ανοικτό Διαγωνισμό Ηλεκτρονικής Διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης  τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : “ για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων και συστήματος διερμηνείας, για τις ανάγκες του ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2017”, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Έ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.   Προϋπολογισμός: 68.193,55€ (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 84.560,00 € με Φ.Π.Α. ..... (29/05/2017)

περισσότερα »

4η Υ.Π.Μακεδονίας - Θράκης: Διαγωνισμός ετήσιας επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου για τις ανάγκες των Π.Ε.Δ.Υ. (Κέντρων Υγείας) αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015,προϋπολογιζόμενης δαπάνης 137.268,00€ με Φ.Π.Α. με δικαίωμα τρίμηνης μονομερούς παράτασης 34.317,00€ με ΦΠΑ, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μ..... (29/05/2017)

περισσότερα »

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε: Διαγωνισμός προμήθεια και εγκατάσταση Εργαστηριακού Εξοπλισμο

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Επαναληπτικό συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση Εργαστηριακού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι κατά το έτος 2017 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με ενδεικτική συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη δέκα εννέα Χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ευρώ (19.870,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ   . ..... (29/05/2017)

περισσότερα »

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε: Διαγωνισμός για την προμήθεια μελανιών, τόνερ και μελανοταινίων

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) σύμφωνα με την αριθμ.13/27-04-2017 (θέμα 1.9) (ΑΔΑ:ΩΓΔΦ46Ψ8ΧΙ-ΨΤΩ και ΑΔΑΜ: 17REQ006153851) Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής, γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην διενέργεια συνοπτικού (πρόχειρου)διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ...... (29/05/2017)

περισσότερα »

Πολιτική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών μετά συναφών εργασιών τοποθέτησης τους, για το δίκτυο ψύξης - θέρμανσης των FAN-COILS

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, για την προμήθεια υλικών μετά συναφών εργασιών τοποθέτησης τους, για το δίκτυο ψύξης – θέρμανσης των fancoils του Κτηρίου Γ’ του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής (ΚΕΠ) της ΥΠΑ.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ    ..... (29/05/2017)

περισσότερα »

Περιφέρεια Αττικής: Διαγωνισμός για την διενέργεια επίγειων δολωματικών ψεκασμών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ   Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό για την « ανάδειξη αναδόχου για την διενέργεια επίγειων δολωματικών ψεκασμών στα πλαίσια του Προγράμματος Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στις ελαιοπαραγωγικές εκτάσεις της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για το έτος 2017», συνολικού προϋπολογισμού 148.150,83€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο, βάσει τιμής χωρίς Φ.Π.Α, υπό τν προϋπόθε..... (29/05/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.Νίκαιας - Πειραιά "Άγιος Παντελεήμων" : Διαγωνισμός για την Συντήρηση των τριών (3) κλιβάνων

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Συνοπτικό Επαναληπτικό Ανοικτό διαγωνισμό (Αρ. Διακ. 1/2017), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Συντήρηση των τριών (3) κλιβάνων της κεντρικής αποστείρωσης του Νοσοκομείου (C.P.V:50324200-4), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 17.922,46€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομεί..... (29/05/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την προμήθεια αντλιών θερμότητας αέρα - νερού

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ   Ηλεκτρονικό ανοικτό Διαγωνισμό συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ενός εκατομμυρίου είκοσι οκτώ χιλιάδων εννέα  Ευρώ και εξήντα λεπτών ( € 1.028.009,60), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής. Για την προμήθεια «Αντλιών θερμότητας αέρα / νερού για τον ΚΑΗΚ και τον ΚΑΛΜΗ», όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας διακήρυξης που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ    ..... (29/05/2017)

περισσότερα »

Π.Γ.Ν.ΑΧΕΠΑ: Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτών Εντερικών τροφών

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη προμηθευτών Εντερικών τροφών (cpv 33692300-0), προϋπολογισμού δαπάνης 11.998,70€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., (ΚΑΕ 1311), για ένα (1) έτος, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014. Το Νοσοκομείο μπορεί να κάνει χρήση δικαιώματος προαίρεσης τρίμηνης μονομερούς παράτασης και επιπλέον εννεά μηνης με τη σύμφωνη γνώμη της εταιρείας και την έ..... (29/05/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου AVGAS

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια αεροπορικού καυσίμου AVGAS 100LL παραδοτέου με βυτιοφόρα οχήματα (Β/Ο) του προμηθευτή, προς κάλυψη  αναγκών Μονάδων της Π.Α, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 495.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ. Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή) .    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔ..... (29/05/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σε ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 73.358,40 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων στην Περιφε..... (26/05/2017)

περισσότερα »

Κ.Ε.Ν Άρτας: Διαγωνισμός Προμηθευτή Αγοράς Νωπών Οπωροκηπευτικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σας γνωρίζουμε ότι το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων Άρτας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα (α) έως (ιδ) σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με βάση έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με τους όρους που αναγράφονται στα συνημμένα παραρτήματα «Α», «Β» και «Γ» για την ανάδειξη μειοδότη προμηθευτή αγοράς οπωροκηπευτικών από το ελεύθερο εμπόριο για κάλυψη των αναγκών του προσωπικού του και για χρονικό διάσημα ενός έτους με δικαίωμα μονομερούς παράτασ..... (26/05/2017)

περισσότερα »

Κ.Ε.Ν Άρτας: Διαγωνισμός Προμηθευτή Αγοράς Άρτου Τύπου 70%

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  Σας γνωρίζουμε ότι το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων Άρτας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα (α) έως (ιδ) σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με βάση έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με τους όρους που αναγράφονται στα συνημμένα Παραρτήματα «Α», «Β» και «Γ» για την ανάδειξη μειοδότη προμηθευτή αγοράς άρτου τύπου 70% από το ελεύθερο εμπόριο χωρίς άλευρα της υπηρεσίας, για κάλυψη των αναγκών του προσωπικού του και για χρονικό διάσημα ενός έτους μ..... (26/05/2017)

περισσότερα »

ΕΛΙΑΜΕΠ: Προκήρυξη θέσης εργασίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣHΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ   Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει έναν μεταδιδακτορικό ερευνητή/τρια για να στελεχώσει το Παρατηρητήριο για την Κρίση, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Λεβέντη. Βασικός στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η συστηματική παρακολούθηση, έρευνα και ανάλυση των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών όψεων και συνεπειών της κρίσης στην Ελλάδα και την Ευρώπη γενικότερα, καθώς και η τεκμηριωμένη παρέμβαση..... (25/05/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την συντήρηση – υποστήριξη – αναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσιών παρακολούθησης των οχημάτων με εγκατεστημένο GPS μέσω διαδικτυακής εφαρμογής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την συντήρηση – υποστήριξη – αναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσιών παρακολούθησης των οχημάτων με εγκατεστημένο GPS μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των εργασιών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στ..... (25/05/2017)

περισσότερα »

Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ: Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών «Τεχνικού Ασφαλείας»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ   Συνοπτικό Διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών «Τεχνικού Ασφαλείας» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον (ΚΑΕ) 0439 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (25/05/2017)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών ψυκτών και fan coils

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : “για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών ψυκτών και fancoilsTEIHπείρου, ΠΔΕ 2017”, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́ και στο Παράρτημα Έ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας. Προϋπολογισμός: 20.161,29 € (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 25 000,00€ με Φ.Π.Α. 24%. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι ..... (23/05/2017)

περισσότερα »

Περιφέρεια Αττικής: Διαγωνισμός ανάθεση εργασιών αποψίλωσης ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισμού ερεισμάτων, καθώς και φύτευση, συντήρηση πρασίνου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την «Ανάθεση εργασιών αποψίλωσης ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισμού ερεισμάτων, καθώς και φύτευση, συντήρηση πρασίνου σε οδούς αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α. για το έτος 2017» συνολικού προϋπολογισμού 74.522,64 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (60.098,90€ χωρίς ΦΠΑ), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονο..... (22/05/2017)

περισσότερα »

Περιφέρεια Αττικής: Διαγωνισμός για την διενέργεια επίγειων δολωματικών ψεκασμών στα πλαίσια του Προγράμματος Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ   Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την διενέργεια επίγειων δολωματικών ψεκασμών στα πλαίσια του Προγράμματος Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στις ελαιοπαραγωγικές εκτάσεις της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για το έτος 2017, συνολικού προϋπολογισμού 148.150,83€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο, βάσει τιμής χωρίς Φ.Π.Α υπό την προ..... (22/05/2017)

περισσότερα »

Γ.Ε.Ναυτικού: Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων για κίνηση Π.Π στη νήσο Κύπρο

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ   Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς με βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή), για την Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο Δύο (2) Ετών και προϋπολογιζόμενου κόστους δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000,00€) (όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια καυσίμων για κίνηση Π.Π στη νήσο Κύπρο. Η τιμή των παρεχόμενων καυσίμων θα προσφέρεται σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ. Αντιπροσφορές..... (22/05/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την προμήθεια συστήματος "Ground Vibration Test"

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.   Αντικείμενο του διαγωνισμού : Προμήθεια συστήματος « GroundVibrationTest»..... (22/05/2017)

περισσότερα »

Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας: Διαγωνισμός για την προμήθεια επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ).

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Κ.Σ. Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ, ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ, ΟΣΠΡΙΩΝ, ΡΥΖΙΟΥ,ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ,ΠΕΛΤΕ ΝΤΟΜΑΤΑΣ, ΕΛΙΕΣ, ΚΑΦΕΣ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ, ΜΕΛΙ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ)», με κριτήρι..... (22/05/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την προμήθεια 906 ειδών υλικών των Αφών

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16. Αντικείμενο του διαγωνισμού : Προμήθεια 906 ειδών υλικών των Αφών CL 215/415».      ..... (22/05/2017)

περισσότερα »

ΑΣΠΕΤΕ: Διαγωνισμός Προμήθεια και εγκατάσταση εργοστασιακού εξοπλισμού

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) σύμφωνα με την αριθμ. 08/09-03-2017 (θέμα1.6) (ΑΔΑ: ΩΔΩ846Ψ8ΧΙ-ΗΙ3 και ΑΔΑΜ: 17REQ006017491) Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής, γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού(πρόχειρου) διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛ..... (22/05/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.Άρτας: Διαγωνισμός για την προμήθεια Ηθμών Διάλυσης

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια Ηθμών Διάλυσης (Φίλτρα Μ.Τ.Ν.) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας, Δ. Σ. 54 / 2017 , προϋπολογισθείσας δαπάνης 224.969,11 € συμπερ. ΦΠΑ για ένα (1) έτος. Αναθέτουσα Αρχή/Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Γ.Ν. Άρτας , Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, Τμήμα Οικονομικό, Γραφείο Προμηθειών, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λόφος Περάνθης 1, Τ.Κ. 47100, Άρτα, ΤΗΛ. 2681361128, ΦΑΞ 2681021414, Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.gnartas.gr ..... (19/05/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια οχημάτων (επιβατικά, ελαφρύ ημιφορτηγό, τρακτέρ με καταστροφέα και γερανοφόρο φορτηγό)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ             Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια οχημάτων (επιβατικά, ελαφρύ ημιφορτηγό, τρακτέρ με καταστροφέα και γερανοφόρο φορτηγό) Δήμου Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (συμφερότερη προσφορά), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 145.192,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης ..... (18/05/2017)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτροακουστικών οργάνων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : “για την προμήθεια ηλεκτροακουστικών οργάνων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, ΠΔΕ 2017”, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́ και στο Παράρτημα Έ (Τεχνική Περιγραφή) της παρούσας. Προϋπολογισμός: 48.387,10€ (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.),60.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%. Η χρονι..... (18/05/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την ετήσια συντήρηση Υποσταθμών Μέσης τάσης του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής της ΥΠΑ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής της ΥΠΑ Ημερομηνία διενέργειας 24/05/2017 και ώρα 10:00 π.μ Καταλητικτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 23/05/2017 και ώρα 14:00 μ.μ..... (15/05/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.Ζακύνθου: Διαγωνισμός για υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης και επισκευής καυστήρων και ατμογεννητριών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό (ΠΠΥΥ 2015), για την ανάθεση του έργου Υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης και επισκευής καυστήρων και ατμογεννητριών (CPV 50532300-6) (ΚΑΕ 0887), προϋπολ. δαπάνης 5.241,94 € προ ΦΠΑ ή 6.500,00 € συμπερ. Φ.Π.Α 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η Δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 24 Μαΐου του 2017 και ώρα 13:00 και ενιαία χωρίς διάκρι..... (12/05/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.Ζακύνθου: Διαγωνισμός «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού» (CPV50421000-2) (ΚΑΕ0887) (Ετήσια προληπτική συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά των μηχανημάτων Μ.Τ.Ν. HOSPALτύπου INTEGRAτου Νοσοκομείου μας) προϋπ. δαπάνης 30.960,00 € προ ΦΠΑ ή 38.390,40€ συμπ. ΦΠΑ 24%. Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ..... (12/05/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.Ζακύνθου: Διαγωνισμός για την προμήθεια 1) των δύο (2) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών DOOSAN 2) του πετρελαιοκίνητου πυροσβεστικού συγκροτήματος

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου (CPV 50532300-6) (ΚΑΕ 0887) Ετήσια συντήρηση Α) των δύο (2) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών DOOSAN P180LE 500KVA και Β) του πετρελαιοκίνητου πυροσβεστικού συγκροτήματος VM703 LTF30. Προϋπολ. δαπάνης 2.180,00 € προ ΦΠΑ ή 2.703,20 € συμπερ. Φ.Π.Α 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η Δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την ..... (12/05/2017)

περισσότερα »

Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ) :Διαγωνισμός για την φύλαξη των κτηριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της ΕΡΤ 3

Σύντομη περιγραφή αντικειμένου σύμβασης: Η φύλαξη των κτηριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της ΕΡΤ 3 και η προστασία των εργαζομένων σε αυτές, επί 24ώρου βάσεως, από εξειδικευμένη αδειούχο εταιρία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας (ν. 2518/1997).ΚωδικόςCPV: 797130000-5. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ. Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανα..... (12/05/2017)

περισσότερα »

      Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια συντήρηση Υποσταθμών Μέσης τάσης             

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε την διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια συντήρηση Υποσταθμών Μέσης τάσης του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής της ΥΠΑ. Ημερομηνία διενέργειας 24/05/2017 και ώρα 10:00 π.μ.   Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 23/05/2017 και ώρα 14:00 μ.μ..... (12/05/2017)

περισσότερα »

Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ) : Διαγωνισμός παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της ΕΡΤ–3 που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη

Σύντομη περιγραφή αντικειμένου σύμβασης: Η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της ΕΡΤ–3 που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη (Λ. Στρατού & Καυταντζόγλου, Αγγελάκη 2 & 14) για ένα (1) έτος . ΚωδικόςCPV: 90911200-8. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική διακήρυξη. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό..... (12/05/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: Διαγωνισμός προμήθεια είδους «Ξίφος με Θύσανο πλήρες»

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.37/16, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο, διάρκειας δύο (2) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού : Προμήθεια είδους «Ξίφος με Θύσανο πλήρες». β. Ποσότητα 2ετίας : 2.650 τεμάχια (2.100 τεμάχια για το πρώτο..... (12/05/2017)

περισσότερα »

Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ:Διαγωνισμός για την ανάδειξη εργολάβου υπηρεσιών καθαριότητας

α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ότι θα διενεργηθεί ηλεκτρονική διαπραγμάτευση, για την ανάδειξη εργολάβου υπηρεσιών καθαριότητας (CPV 90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων) των χώρων του Νοσοκομείου και της Μονάδας Εφήβων, συμπεριλαμβανομένων των υλικών καθαριότητας, χαρτικών και σάκων απορριμμάτων, με την αξιολογημένη και μόνη τεχνικά αποδεκτή εταιρεία του δημόσιου διαγωνισμού της 23.8.2012 (ΠΠΥΥ 2011, σύμφωνα με το από 30.10.2012 Πρακτικό Τεχνικής Αξιολόγησης) και συγκεκριμένα με την εταιρεία IS..... (12/05/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν. Άρτας: Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου & Ενοικίαση Δεξαμενής

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου & Ενοικίαση Δεξαμενής για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας, Δ. Σ. 45 / 2017 , προϋπολογισθείσας δαπάνης για Υγρό Οξυγόνο : 123.536,74 € συμπ. του Φ.Π.Α, για Ενοικίαση Δεξαμενής 3.689,94 € συμπερ. ΦΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 127.226,68 € συμπερ. ΦΠΑ για ένα (1) έτος. Αναθέτουσα Αρχή/Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Γ.Ν. Άρτας , Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, Τμήμα Οικονομικό, Γραφείο ..... (11/05/2017)

περισσότερα »

«Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.»: Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του ακινήτου

Η «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (στο εξής ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές και δυνατότητα προφορικής βελτίωσης για την εκμίσθωση του ακινήτου με ΑΒΚ 251, κυριότητας ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., δυνάμει του άρθρου 196 του Ν.4389/2016, ήτοι οικοπέδου εμβαδού 1.183,35τ.μ. περίπου, εντός του οποίου βρίσκονται ισόγεια κτίσματα συνολικού εμβαδού 163,45τ.μ. ευρισκόμενο στη συμβολή των οδών Λεωφ. Γράμμου 2 και Λεωφ.Κωνσταντινουπόλεως στην περιοχή Αμπελοκήπων του ..... (11/05/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν. Άρτας:Περίληψη διακήρυξης διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου & Ενοικίαση Δεξαμενής

Περίληψη διακήρυξης διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου & Ενοικίαση Δεξαμενής για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας...... (10/05/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Δ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Περίληψη προκήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού δημοσίου ακινήτου και πιο συγκεκριμένα για το ακίνητο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λ. Γράμμου 2 και Κωνσταντινουπόλεως στην περιοχή Αμπελοκήπων, στην πόλη των Ιωαννίνων. Αφορά ακίνητο κυριότητας ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., δυνάμει του άρθρου 196 του Ν. 4389/2016, ήτοι οικοπέδου εμβαδού 1.183,35τ.μ. περίπου, εντός του οποίου βρίσκονται ισόγεια κτίσματα συνολικού εμβαδού 163,45τ.μ. Επισυνάπτονται περιλήψεις τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. Τέλος, ..... (10/05/2017)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός για την απολύμανση –απεντόμωση –μυοκτονία σε όλες τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : “για την απολύμανση –απεντόμωση – μυοκτονία σε όλες τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα (Φοιτητική Εστία, Κτίριο Διοίκησης, Campus Κωστακιών), στην Πρέβεζα και στα Ιωάννινα”, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́ και στο Παράρτημα Έ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας. 1.Προϋπολογισμός: 3.225,8..... (08/05/2017)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας : Διαγωνισμός για την αναβάθμιση – επικαιροποίηση της «Τράπεζας Θεμάτων» της ΥΠΑ/ΣΠΟΑ, για την διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης των μηχανικών αεροσκαφών

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει ότι την Τρίτη 09-05-2017 και ώρα 10:00 π.μ, θα διενεργηθεί από σχετική επιτροπή, στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠΑ (Β. Γεωργίου1 Ελληνικό τκ 16604), ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης μόνο την χαμηλότερη τιμή, για την αναβάθμιση – επικαιροποίηση του ερωτηματολογίου της τράπεζας θεμάτων του λογισμικού της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ) της ΥΠΑ, για εξετάσεις προσωπικού συντήρησης αεροσκαφών, σύμφωνα με ..... (08/05/2017)

περισσότερα »

Γ.Ε.Ν: Διαγωνισμός Προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, μαζί με 10ετή Συντήρησή του, Οφθαλμολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου

Ανακοινώνεται ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο δύο (2) Ετών Προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, μαζί με 10ετή Συντήρησή του, Οφθαλμολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ), Εκτιμώμενης Αξίας Τριακοσίων Εξήντα Πέντε Χιλιάδων Εξακοσίων Ευρώ (365.600,00€), μη Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων Υπέρ δημοσίου και Τρίτων». Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 02 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευ..... (08/05/2017)

περισσότερα »

Γ.Ε.Ν: Διαγωνισμός Προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Καρδιολογικής Κλινικής Ναυτικού

Ανακοινώνεται ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο δύο (2) Ετών Προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Καρδιολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ), Εκτιμώμενης Αξίας Ενενήντα Πέντε Χιλιάδων Ευρώ (95.000,00€), μη Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων Υπέρ Δημοσίου και Τρίτων». Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 02 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ. Ημερομηνία λήξης υποβολής των π..... (08/05/2017)

περισσότερα »

Α.Σ.Δ.Υ.Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ»: Διαγωνισμός Εκποίηση υλικών Στρατού Ξηράς και Ελληνικής Ασυνομίας

Διακηρύσσουμε   Πλειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (κάτω των ορίων) (Αριθμός Διακήρυξης: 412/2017), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς μόνο βάσει τιμής, για την εκποίηση υλικών του Στρατού Ξηράς και της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο Παράρτημα «Γ», συνολικού προϋπολογισμού εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (135.000,00€), μη συμπεριλαμβανομέ..... (08/05/2017)

περισσότερα »

Π. Γ. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ: Διαγωνισμός παροχής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ MULTSTAR TOP

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ MULTSTAR TOP (cpv50421200-4) προϋπολογισμού δαπάνης 34.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 0879), για ένα (1) έτος, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2015.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 11.5.2017και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής..... (08/05/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.Ζακύνθου: Διαγωνισμός προμήθειας ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος - Παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών - Προμήθεια αναλωσίμων (εκτός χαρτιού) και ανταλλακτικών για χρονικό διάστημα (5) ετών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού 1.Προμήθειας ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος (CPV30121200-5) (ΚΑΕ 9749) 2.Παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών(CPV50313200-4) (ΚΑΕ 0887) 3.Προμήθεια αναλωσίμων (εκτός χαρτιού) και ανταλλακτικών για χρονικό διάστημα (5) ετών(CPV30125120-8) (ΚΑΕ 1719 & 1439) Συνολικής προϋπολ. δαπάνης 5.241,94 προ ΦΠΑ ή 6.500,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%  Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή, η οποί..... (08/05/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.Ζακύνθου: Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. του Γ.Ν. Ζ. με την υπ’ αρίθμ. 20/2-5-2017 απόφασή του Ενέκρινε Α) Την αναβολή διενέργειας του Π.Μ.Δ., που είχε ορισθεί για την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017, {σύμφωνα με την αρίθμ. πρωτ. 2533/21-4-2017, ΑΔΑ: 6Γ8Ρ4690ΒΞ-ΝΕ2 & ΑΔΑΜ: 17PROC006087761διακήρυξη του Νοσοκομείου μας}, -για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση -για την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης (μεταφορά και διαχείριση του Οξυγόνου, σε εγκατεστημένη δεξαμενή στον χώρο του Νοσ..... (08/05/2017)

περισσότερα »

Π.Ε Άρτας: Διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου καταπολέμησης κουνουπιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ – ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου (εργολάβου) εκτέλεσης  του έργου καταπολέμησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών, για το έτος 2017, στην περιοχή της Π.Ε. Άρτας στις υπαίθριες ενδοοικιακές και περιοικιακές εστίες σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως θα υποδεικνύεται από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου (Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου), προϋ..... (05/05/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.Ζακύνθου: Διαγωνισμός την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση (CPV 24111900-4) (ΚΑΕ 1614). Πιθανή ποσότητα 85.900 m3 για κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος. Ανώτατης προϋπ. δαπάνης 73.497,42 € συμπ. ΦΠΑ 24% Για την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης (μεταφορά και διαχείριση του Οξυγόνου, σε εγκατεστημένη δεξαμενή στον χώρο του Νοσοκομείου, ιδιοκτησίας της εταιρείας που θα κριθεί μειοδότρια από την παρούσα διαδικασία του Πρόχειρου Με..... (27/04/2017)

περισσότερα »

Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ: Διαγωνισμός υπηρεσιών πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (cpv 98310000-9) προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 0843), για ένα (1) έτος, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014. Το Νοσοκομείο μπορεί να κάνει χρήση δικαιώματος προαίρεσης τρίμηνης μονομερούς παράτασης και επιπλέον εννεάμηνης με τη σύμφωνη γνώμη τ..... (27/04/2017)

περισσότερα »

Π.Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ: Διαγωνισμός ειδών χάρτου καθαριότητας σε ρολούς και φύλλα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 9.646,15 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΕ 1381 Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ (στο εξής: «Νοσοκομείο»)τη Δευτέρα 8-5-2017 και ώρα 10:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκο..... (27/04/2017)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός για την συντήρηση & τον καλλωπισμό του περιβάλλοντος χώρου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : “για την συντήρηση & τον καλλωπισμό του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, τα Ιωάννινα και την Πρέβεζα”, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́ και στο Παράρτημα Έ(Τεχνική Περιγραφή) της παρούσας.1.Προϋπολογισμός: 19.354,84€ (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 24.000,00€ με Φ.Π.Α...... (25/04/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.ΑΠ ΑΚΤΙΟΥ: Διαγωνισμός Τροφοδοσίας (catering)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Τη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) διακοσίων τριάντα δύο (232) ατόμων, κατ’ εκτιμώμενο χρονικό διάστημα τριάντα τριών ημερών (33) ημερών και προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα έξι χιλιάδων διακοσίων δώδεκα (€ 36.212,00), εκτός ΦΠΑ, στην ανοικτή Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο πρώην στρατόπεδο «Πετροπουλάκη» στη Φιλιππι..... (24/04/2017)

περισσότερα »

Πρεσβεία της Ελλάδος Σόφια: Κατάσταση Κρατικών Διαγωνισμών που προκηρύχτηκαν στην Βουλγαρία

Σας αποστέλλουμε συνημμένως κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στην Βουλγαρί. Οι σχετικές πληροφορίες για τους διαγωνισμούς βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδα www . agora . mfa . gr / . Όσοι ενδιαφέρονται για την προμήθεια συγκεκριμένου τεύχους προκήρυξης, θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα, ο οποίος διεξάγει το διαγωνισμό. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το κόστος προμήθειας του τεύχους του κάθε διαγωνισμού αναφέρονται στους συν..... (05/04/2017)

περισσότερα »

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός προμήθεια «Χιτωνίων Γραμμής Πτήσεων (Μπουφάν τεχνικού μπλε)».

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας–πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Αντικείμενο του διαγωνισμού : Προμήθεια «Χιτωνίων Γραμμής Πτήσεων (Μπουφάν τεχνικού μπλε)».  Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 480.000,00 € [ποσό επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, συμπεριλ..... (04/04/2017)

περισσότερα »

(ΔΑΥ) : Διαγωνισμός «Προμήθεια Υποδημάτων ( Ημιάρβυλα – Ασφαλείας Τύπου S3) »

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού : «Προμήθεια Υποδημάτων ( Ημιάρβυλα – Ασφαλείας Τύπου S3 ». β. Ποσότητα : ▬ : Ημιάρβυλα Υποδήματα 4.000 ζεύγη (1.000 ανά έτος), προϋπολογισθείσας αξίας μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ : 108.000,00 € (27.000,00 € ανά έτος) ▬ Υποδή..... (30/03/2017)

περισσότερα »

Π.Ε Άρτα: Διαγωνισμός για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Χιλίων επτακοσίων ευρώ (1.700,00 €), συ(περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (είδη υπόδησης κ ένδυσης)για τη χειμερινή περίοδο 2016 2017 Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συ(φέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής στο σύνολο του προϋπολογισμού για τα υπό προμήθεια είδη. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Έως τις 04-04-..... (29/03/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.Ζακύνθου: Διαγωνισμός προμήθεια υγρών καυσίμων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (KAE1611) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, ως εξής: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV 09134100-8)Πιθανή ποσότητα 42.500 λίτρα, προϋπολ. δαπάνης (36.129,03 € προ ΦΠΑ) 44.800,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, ΒΕΝΖΙΝΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (CPV 09132100-4)Πιθανή ποσότητα 140 λίτρα, προϋπολ. δαπάνης (161,29 € προ ΦΠΑ) 200,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% Η Δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (29/03/2017)

περισσότερα »

ΥΠΑ: Διαγωνισμός προμήθεια χρωμάτων και συναφών υλικών φανοποιείου για οχήματα της ΥΠΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η               Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει ότι την 12-04-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠΑ, (Β. Γεωργίου 1 Ελληνικό, τκ 16604), πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης μόνο την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια χρωμάτων και συναφών υλικών φανοποιείου για οχήματα της ΥΠΑ.     -  Προϋπολογισμός: 12657,92 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) και νομίμων κρατήσεων...... (29/03/2017)

περισσότερα »

4η Υ.Π.Μ Κ Θ: Διαγωνισμός «Υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων»

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής «Υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων» (CPV 90500000-2, Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα), για τις ανάγκες των Μονάδων Υγείας - Π.Ε.Δ.Υ. και Π.Ε.Δ.Υ. – Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015 για ένα χρόνο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσ..... (29/03/2017)

περισσότερα »

4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ:Συνοπτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων

Σας γνωρίζουμε ότι η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης σε συνέχεια των υπ’ αριθ. 7164/24-02-2017 (ΑΔΑ: 728ΓΟΡ10-530) Απόφαση Διοικητή της 4ης Υ.Πε Μακεδονίας και Θράκης, προτίθεται να προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.4ype.gr) στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων για τη..... (28/03/2017)

περισσότερα »

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας: Διαγωνισμός Προκήρυξης θέσης σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την Εξάρτηση από Ναρκωτικά (EMCDDA)

Σύμφωνα με το Α.Π. 1648/7.3.2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την Εξάρτηση από Ναρκωτικά (EMCDDA) έχει δημοσιεύσει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης με στοιχεία: Ref.AD.2017.01 – Head of Public Health Unit – Temporary Agent (M/F) AD10 Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απευθείας στo ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κέντρο μέχρι την 28η Απριλίου 2017. Συνημμένα αποστέλλεται ..... (28/03/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) Δήμου Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα, όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) συνολικής..... (24/03/2017)

περισσότερα »

Π.Ε Άρτας: Διαγωνισμοί α) μίσθωσης κλειστής και στεγασμένης θέσης στάθμευσης και β) επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

Διαγωνισμοί :    Α) Τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση κλειστής και στεγασμένης θέσης στάθμευσης συνολικής επιφάνειας είκοσι πέντε τετραγωνικών μέτρων (25 τ.μ.) με απόκλιση προς τα άνω ή προς τα κάτω είκοσι τοις εκατό (± 20%) που θα χρησιμοποιηθεί για τη στάθμευση του αυτοκίνητου του κ. Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας για δύο (2) έτη.   Β) Τη διενέργεια Β΄ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας επ..... (23/03/2017)

περισσότερα »

Α.Τ.Άρτας: Διαγωνισμός για πραγματοποίηση δαπάνης επισκευής - συντήρησης και αναβάθμισης σε δωρεάν παραχωρηθέν ισόγειο, τμήματος δημοτικού καταστήματος, ιδιοκτησίας του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Προκηρύσσουμε πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την για πραγματοποίηση δαπάνης επισκευής -συντήρησης και αναβάθμισης σε δωρεάν παραχωρηθέν ισόγειο, τμήματος δημοτικού καταστήματος, ιδιοκτησίας του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, που βρίσκεται στην Άνω Καλεντίνη με σκοπό την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του νεοϊδρυθέντος Αστυνομικού Τμήματος Γεωργίου Καραϊσκάκη, σύμφωνα με το ΠΔ 72014ΦΕΚ Α- 14 από 09-02-2017 Αναδιάταξη - Αναδιο..... (16/03/2017)

περισσότερα »

80 ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΚΩΣ»:Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering)

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 7/2017 Η 80 Α∆ΤΕ, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισµού, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), των δοµών φιλοξενίας προσφύγων - µεταναστών στις νήσους Κω και Λέρο (Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Κω και Λέρου). Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε µέριµνα της 80 Α∆ΤΕ/∆ΜΕΘ για το ΚΥΤ Κω και του 588 ΤΕ για το ΚΥΤ Λέρου, σύµφωνα µε τους όρους των Παραρτηµάτων «Α» και «Β» της παρούσας (Γενικοί και Ειδικοί Όροι). Οι συµβάσει..... (16/03/2017)

περισσότερα »

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών..... (15/03/2017)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου: Διακήρυξη αρίθμ. 3/ 2017 Ηλεκτρ. Δ.Α.Δ. για την Καθαριότητα κτιρίων

Διακήρυξη  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΠΥΥ 2015) κάτω των ορίων, για την ανάθεση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ», για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ εδώ..... (15/03/2017)

περισσότερα »

Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ (Γ΄ΣΣ)«ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»: Ανάδειξη Αναδόχου - Μισθωτή του Κυλικείου του Στρατοπέδου «Π. ΑΡΕΩΣ»

Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ (Γ΄ΣΣ)«ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»: Ανάδειξη Αναδόχου - Μισθωτή του Κυλικείου του Στρατοπέδου «Π. ΑΡΕΩΣ»)..... (15/03/2017)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Συνοπτικός Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Συντήρηση Ανελκυστήρων

Το ΤΕΙ Ηπείρου προκηρύσσει: Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : «για την συντήρηση ανελκυστήρων επτά (7) κτιρίων του ΤΕΙ Ηπείρου 2017-2018, ΠΔΕ 2017» Προϋπολογισμός: : 8.064,52 Ευρώ (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 10.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24%. Τόπος υποβολής προσφορών : Τμήμα Προμηθειών, Διοικητήριο ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΑΡΤΑ. Ημ/νία Διαγωνισμού: 23/03/2017, ημέρα Π..... (15/03/2017)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την συντήρηση δικτύου ύδρευσης κτιρίου Μηχανικών πληροφορικής TE ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2017

Το ΤΕΙ Ηπείρου προκηρύσσει: Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : «για την συντήρηση δικτύου ύδρευσης κτιρίου Μηχανικών πληροφορικής ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2017». Προϋπολογισμός: 4.838,71 Ευρώ (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 6.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24%. Τόπος υποβολής προσφορών : Τμήμα Προμηθειών, Διοικητήριο ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΑΡΤΑ. Ημ/νία Διαγωνισμού: 22/03/2017, ημέρα..... (14/03/2017)

περισσότερα »

Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ: Διαγωνισμός προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου

Προκηρύσσει   Συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας Γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, προϋπολογισμού δαπάνης 9.339,03€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (ΚΑΕ 1261), για ένα (1) έτος, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014.    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (08/03/2017)

περισσότερα »

4η Υ.Π Μακεδονίας - Θράκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΑ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ ́αριθμ.26/ 2017 για την Προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΑ» για τις ανάγκες των Π.Ε.Δ.Υ Μονάδων Υγείας& των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ηςΥ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015 συνολικού προϋπολογισμού40.001,10€συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης για χρονικό διάστημα τριών μηνών προϋπολογισμού 10.000,00€,μεκριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής .     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (08/03/2017)

περισσότερα »

4η Υ.Π. Μακεδνίας- Θράκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  υπ ́ αριθμ.16 / 2017 για την Προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ» για τις ανάγκες των Μονάδων Υγείας& των Κέντρων Υγείας –Π.Ε.Δ.Υ. αρμοδιότητας της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ2015 συνολικού προϋπολογισμού 51.999,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για ένα( 1)έτος με δικαίωμα προαίρεσης για χρονικό διάστημα τριών μηνών προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ& εβδομήντα πέντε λεπτών (12.999.75€)και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμ..... (08/03/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ζακύνθου: Διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων

           ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (KAE 1611) για τις ανάγκες τουΝοσοκομείου, ως εξής: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV 09134100-8) Πιθανή ποσότητα 42.500 λίτρα, προϋπολ. δαπάνης (36.129,03 € προ ΦΠΑ) 44.800,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, ΒΕΝΖΙΝΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (CPV 09132100-4) Πιθανή ποσότητα 140 λίτρα, προϋπολ. δαπάνης (161,29 € προ ΦΠΑ) 200,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% Η Δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (08/03/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων, λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (χαρτί φωτοτυπικό), υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 50.994,82 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβ..... (07/03/2017)

περισσότερα »

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ :Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία

Παρακαλούμε οι σχετικοί πίνακες να διαβιβάζονται αυτούσιοι, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να μην χάνουν τις προθεσμίες αναζητώντας πληροφορίες, που αναφέρονται σ’ αυτούς. Οι σχετικές πληροφορίες για τους διαγωνισμούς βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδα http://agora.mfa.gr. Οι ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια συγκεκριμένου τεύχους προκήρυξης, θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα, ο οποίος διεξάγει το διαγωνισμό. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το κ..... (06/03/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Ορθή Επανάληψη Διαγωνισμού για την ανακατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο Κωστακιών,

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανακατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο Κωστακιών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των εργασιών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 49.981,92 €συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος τη..... (03/03/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την ανακατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο Κωστακιών

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανακατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο Κωστακιών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των εργασιών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 49.981,92 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφο..... (03/03/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.Ζακύνθου: Διαγωνισμός Διανομή των γευμάτων στους ασθενείς του Νοσοκομείου, σε ιδιωτικό συνεργείο παροχής υπηρεσιών Τροφοδοσίας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: Διανομή των γευμάτων  στους ασθενείς του Νοσοκομείου, σε ιδιωτικό συνεργείο παροχής υπηρεσιών Τροφοδοσίας ( CPV 55523000-2) (ΚΑΕ 0419) για κάλυψη αναγκών περίπου (1) έτους, προϋπ. δαπάνης  32.500,00 € προ ΦΠΑ ή 40.300,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%. Με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου Η αποσφ..... (03/03/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την «προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και σάκων απορριμμάτων έτους 2017»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και σάκων απορριμμάτων έτους 2017», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικού προϋπολογισμού 92.788,07 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η...... (02/03/2017)

περισσότερα »

Α.ΑΠ ΑΚΤΙΟΥ: Διαγωνισμός για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Τη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) διακοσίων τριάντα οκτλω (238) ατόμων, κατ’ εκτιμώμενο χρονικό διάστημα εξήντα ημερών (60) ημερών και προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων και σαράντα λεπτών (€ 67.544,40), εκτός ΦΠΑ, στην ανοικτή Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο πρώην στρατόπεδο ..... (22/02/2017)

περισσότερα »

4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης: Διαγωνισμός προμήθειας "ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΙ-ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ"

Σας γνωρίζουμε ότι έχουν καταριστεί Τεχνικές Προδιαγραφές, για την προμήθεια  ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΙ-ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ (CPV 33192000-2,Ιατρικές Προμήθειες), του ΠΠΥΥ 2015, για τις ανάκγες των ΠΕΔΥ της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης...... (22/02/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.Ζακύνθου: Διαγωνισμός «Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου»

     Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης://www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης του διαγωνισμού στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 1 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016). Η περίληψη του διαγωνισμού θα σταλεί για δημοσίευση στο ..... (22/02/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την «μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων» για το έτος 2017 - 2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ             Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων»για το έτος 2017 - 2018, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σε ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) συνολικού προϋπολογισμού  159.662,24 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (121.000,00 € για το έτος 2017 και τα 38.662,24 € για το έτος 2018).             Οι προσφορές υποβάλλοντ..... (16/02/2017)

περισσότερα »

Ε.Λ.Κ.Ε.Α. 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης: Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός (κάτω των ορίων) για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) Ακτινογραφικού Μηχανήματος και ενός (1) Συστήματος Ψηφιοποίησης Εικόνων για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας- Π.Ε.Δ.Υ. Ζαγκλιβερίου

Ε.Λ.Κ.Ε.Α. 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης: Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός (κάτω των ορίων) για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) Ακτινογραφικού Μηχανήματος και ενός (1) Συστήματος Ψηφιοποίησης Εικόνων για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας- Π.Ε.Δ.Υ. Ζαγκλιβερίου..... (15/02/2017)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την «συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων (νέες εργασίες)» για το έτος 2017 - 2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ             Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων (νέες εργασίες)»για το έτος 2017 - 2018, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής συνολικού προϋπολογισμού  149.916,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (125.000,00 € για το έτος 2017 και τα 24.916,00 € για το έτος 2018).             Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονι..... (14/02/2017)

περισσότερα »

Π.Ε Άρτας: Επαναληπτικός διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας».

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Τη διενέργεια επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου επιφάνειας εννιακοσίων τετραγωνικών μέτρων (900 τ.μ.) με απόκλιση δέκα τοις εκατό (± 10%) προς τα άνω ή προς τα κάτω για χώρους γραφείων, και τριακόσιων τετραγωνικών μέτρων (300 τ.μ.) με απόκλιση δέκα τοις εκατό (± 10%) προς τα άνω ή προς τα κάτω για αποθηκευτικούς χώρους, που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση της διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και του Αυτοτελούς Τμήματο..... (14/02/2017)

περισσότερα »

Κ.Ε.Ν. Άρτας: Διαγωνισμός Ανάδειξης Πλειοδότη Ενοικιαστή για την Εγκατάσταση Ενός Μηχανήματος Ψυχαγωγίας

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Συνοπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με βάση έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με τους όρους που αναγράφονται στα συνημμένα Παραρτήματα «Α», «Β» και «Γ» για την ανάδειξη πλειοδότη ενοικιαστή για την τοποθέτηση ενός Μηχανήματος Ψυχαγωγίας (Επιτραπέζιο Ποδοσφαιράκι) στο ΚΕΝ ΑΡΤΑΣ για χρονικό διάστημα ενός έτους με δικαίωμα μονομερούς παράτασης έξι μηνών μετά από απόφαση της Υπηρεσίας και επιπλέον τριών μηνών με κοινή συναίνεση υπηρεσίας και μισθωτή. Ως κατώτερη αποδεκτή τιμή για..... (09/02/2017)

περισσότερα »

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας: Διαγωνισμός προμηθευτή/προμηθευτών υγρών καυσίμων για το έτος 2017

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Ανοικτό Ηλεκτρονικό άνω των ορίων (Διεθνή) Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή/προμηθευτών υγρών καυσίμων [πετρελαίου θέρμανσης (CPV : 09135100-5), πετρελαίου κίνησης (CPV: 09134100-8),βενζίνης αμόλυβδης (CPV: 09132100-4)], συνολικής (εκτιμώμενης) ποσότητας 347.420,00 λίτρων, συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα επτά ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (318.467,26 €), προ Φ.Π.Α. ήτοι τριακ..... (08/02/2017)

περισσότερα »

Διεύθυνση Αστυνομία Άρτας: Διαγωνισμός για την ανάθεση σε ιδιωτικό συνεργείο καθαρισμού, του έργου καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και γραφείων

Η Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας προκηρύσσει, για το έτος 2017, πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών, για την ανάθεση σε ιδιωτικό συνεργείο καθαρισμού, του έργου καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και γραφείων των κάτωθι Υπηρεσιών:   I. Συστεγαζόμενες υπηρεσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, Αστυνομικό Τμήμα Άρτας, Αστυνομικό Τμήμα Περιφέρειας Άρτας, Τμήμα Τροχαίας Άρτας, Τμήμα Ασφαλείας Άρτας, Τμήμα Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης Άρτας (Αγ. Ειρήνης & Αγ. Αρτεμίου Άρτας). I..... (08/02/2017)

περισσότερα »

Γ.Ε.Ν: Διαγωνισμός Προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γαστρεντερολογικού Τμήματος Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης (ΝΝΚ)

Ανακοινώνεται ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο δύο (2) Ετών Προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γαστρεντερολογικού Τμήματος Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης (ΝΝΚ), Προϋπολογιζόμενου Κόστους Διακοσίων Εβδομήντα Τεσσάρων Χιλιάδων Πεντακοσίων Ευρώ (274.500,00€), μη Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων Υπέρ Δημοσίου και Τρίτων». Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 10 Μαρτίου 2017ημέρα Παρασκευή ..... (08/02/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ"Α.ΑΠ ΑΚΤΙΟΥ": Διαγωνισμός για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering)

    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε   Τη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) διακοσίων εξήντα (260) ατόμων, κατ’ εκτιμώμενο χρονικό διάστημα είκοσι ημερών (20) ημερών και προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα εξι (€ 24.596,00), εκτός ΦΠΑ, στην ανοικτή Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο πρώην στρατόπεδο «Πετροπουλάκη» ..... (06/02/2017)

περισσότερα »

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ: Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του κυλικείου του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε Δημόσιο Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του κυλικείου του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στο campus Κωστακιών Άρτας, προς εξυπηρέτηση σε είδη κυλικείου των σπουδαστών και των εργαζόμενων. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 20-02-2017ημέρα Δευτέρακαι ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών) στο Διοικητήριο στο Τμήμα Προμηθειών του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα (Διεύθυνση: Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47100, Άρτα), ενώπιον της αρμόδιας επι..... (02/02/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.Άρτας : Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού Μίσθωσης Ακινήτου

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό μίσθωσης ακινήτου στο Δήμο Αρταίων για τη στέγαση του Δ.Ι.Ε.Κ του γενικού Νοσοκομείου Άρτας.   Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20-02-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 μ.μ στα Γραφεία Προμηθειών του Νοσοκομείου «Λόφος Περάνθης Άρτας», ενώπιον της κατά νόμον τριμελούς επιτροπής...... (30/01/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»: Διαγωνισμός προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (KAE 1611) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, ως εξής: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV 09134100-8). Πιθανή ποσότητα 42.500 λίτρα, προϋπολ. δαπάνης (36.129,03 € προ ΦΠΑ) 44.800,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, ΒΕΝΖΙΝΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (CPV 09132100-4). Πιθανή ποσότητα 140 λίτρα, προϋπολ. δαπάνης (161,29 € προ ΦΠΑ) 200,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%. Η Δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (30/01/2017)

περισσότερα »

88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ «ΛΗΜΝΟΣ»: Διαγωνισμός Προμήθειας Νωπών Κρεάτων-Πουλερικών

Σας γνωρίζουμε ότι η Στρατιωτική Διοίκηση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (γ) σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού που θα αφορά στην προμήθεια: «Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων-Υπηρεσιών της ΠΕ/88 ΣΔΙ».  ..... (30/01/2017)

περισσότερα »

ΧΙΙ Μ/Κ Μεραρχία Πεζικού "Έβρου" : Διαγωνισμός προμήθειας νωπού κρέατος και πουλερικών

Αντικείμενο του Διαγωνισμού : Προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του τμήματος κρεοπωλείου του Στρατιωτικού Πρατηρίου Αλεξανδρούπολης (ΣΠΑ). Συνολική εκτιμώμενη αξία : Η εκτιμώμενη ετήσια δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. θα ανέρχεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00€) περίπου, με δυνατότητα να αυξομειωθεί, καθόσον εξαρτάται από λόγους μη δυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά, όπως ζήτηση προϊόντων από πελάτες του ΣΠΑ, τιμές προϊόντων, κ.λπ. ..... (25/01/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.Ζακύνθου: Διαγωνισμός Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό Για την ανάθεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων» (CPV 45259000-7) (KAE 0439) για κάλυψη αναγκών τριών (3) μηνών. Ανώτατης προϋπ. δαπάνης 16.583,33 € ανά μήνα πλέον ΦΠΑ, ή 20.563,33 € ανά μήνα συμπερ. ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Με κριτήριο κατακύρωσης : την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ στο σύνολο του υπό ανάθεση έργου ανά μήνα Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, θα γίνει από την αρμόδια επιτρ..... (25/01/2017)

περισσότερα »

Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας: Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία

Επισυνάπτεται κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στην Βουλγαρία.Οι σχετικές πληροφορίες για τους διαγωνισμούς βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr/.  Όσοι ενδιαφέρονται για την προμήθεια συγκεκριμένου τεύχους προκήρυξης, θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα, ο οποίος διεξάγει το διαγωνισμό. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το κόστος προμήθειας του τεύχους του κάθε διαγωνισμού αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες.  ..... (23/01/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.Ζακύνθου: Διαγωνισμός επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ    Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού (CPV 50532000-3) (KAE 0887), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής...... (20/01/2017)

περισσότερα »

ΕΛΑΣ:Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό με τη διαδικασία «Συμφωνίας-Πλαίσιο» και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, όπως αυτές διαλαμβάνονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ και Στ’ της παρούσας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Από τον παρόντα διαγωνισμό θα αναδειχθούν τέσσερις (4) ανάδοχοι παροχής υπηρεσιών εφόσον υπάρξε..... (18/01/2017)

περισσότερα »

Μεραρχία Υποστηρίξεως: Διαγωνισμός προμήθειας Οπωροκηπευτικών

Σας γνωρίζουμε ότι η Μεραρχία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (γ) σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού που θα αφορά στην προμήθεια: Οπωροκηπευτικών για τις ανάγκες των Μονάδων Στρατιωτικών Υπηρεσιών (Λέσχες, Νοσοκομεία, ΚΑΑΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ) που εδρεύουν στην πόλη Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά - Ασσήρο"..... (03/01/2017)

περισσότερα »

Λέσχες ΚΑΑΥ: Διαγωνισμός προμήθειας γάλατος και γαλακτοκομικών προϊόντων

Σας γνωρίζουμε ότι η Μεραρχία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (γ) σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού που θα αφορά στη προμήθεια: "Γάλατος και γαλακτοκομικών προϊόντων για τις ανάγκες των Μονάδων- Υπηρεσιών ( Λέσχες , ΚΑΑΥ, πλην των κυλικείων του 424 ΓΣΝΕ) των Φρουρών Θεσσαλονίκης, Κιλκίς-Νέας Σάντας και των ΚΑΑΥ Αγίας Τριάδας και Νέας Φώκαιας"..... (03/01/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»: Διαγωνισμοί προμήθεια αναλώσιμων υλικών

1) Διαγωνισμός       ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό (ΠΠΥΥ 2014) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Αιματολογικών τεστ (CPV 33696200-7) (ΚΑΕ1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών(αυτόματο αναλυτή: α) αιματολογικό, β) ανοσολογικό Αιμοδοσίας, γ) Παραμέτρων πήξεως) καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων. Προϋπ. δαπάνης 68,272.38 συμπ. ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του..... (03/01/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ¨ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ¨ :Διαγωνισμός επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού – (CPV 50532000-3) (ΚΑΕ 0887), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Προϋπ. δαπάνης 11.992,50 € συμπ. ΦΠΑ 24% για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Τα έργο θα περιλαμβάνει: 1.. την ετήσια συντήρηση των συστημάτων ψηφ..... (03/01/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Διαγωνισμός επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ– (CPV 50413200-5) (ΚΑΕ 0439), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Προϋπ. δαπάνης 2.498,87€ συμπ. ΦΠΑ24% για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή, την Τρίτη 17 Ιανουαρίου του 2017 και ..... (03/01/2017)

περισσότερα »

29 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΠΟΓΡΑ∆ΕΤΣ»: Διαγωνισμός προµήθεια: «Νωπών κρεάτων και πουλερικών»

Σας γνωρίζουµε, ότι η Ταξιαρχία, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού, που αφορά στην προµήθεια: «Νωπών κρεάτων και πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων στην ΠΕ Ροδόπης». ..... (03/01/2017)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνιαμού για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) κυκλωμάτων συσσωρευτών στο UPS του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής (ΚΕΠ) της ΥΠΑ

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνιαμού για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) κυκλωμάτων συσσωρευτών στο UPS του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής (ΚΕΠ) της ΥΠΑ..... (29/12/2016)

περισσότερα »

Διενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 59/16 Προμήθεια πλήρων set (τριών τεμαχίων) «Υλικού BLADE των ελίκων μη στρατιωτικών Αφων CL – 215»

Διενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 59/16 Προμήθεια πλήρων set (τριών τεμαχίων) «Υλικού  BLADE των ελίκων μη στρατιωτικών Α/φων CL – 215»..... (29/12/2016)

περισσότερα »

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ (Στίλπ. Κυριακίδη αρ. 1, 546 36 Θεσσαλονίκη Ελλάδα, τηλ. 2313303061, 2, 3, 4, fax: 2313303060, web site: www.ahepahosp.gr,, e-mail: ahepahos@med.auth.gr), ανακοινώνει την διενέργεια των παρακάτω διαγωνισμών στα πλαίσια του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014. Οι διαγωνισμοί με Α/Α από 1 έως 22 θα σταλούν ηλεκτρονικά στις “eNotices” για δημοσίευση στο Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι διαγωνισμοί με Α/Α από 1 έως 37 θα σταλούν..... (29/12/2016)

περισσότερα »

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη μίσθωσης χώρου συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον 360 τ.μ., κατάλληλου για χρήση ως εστιατορίου για τους φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα.

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη μίσθωσης χώρου συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον 360 τ.μ., κατάλληλου για χρήση ως εστιατορίου για τους φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα...... (27/12/2016)

περισσότερα »

Γ.Ν.Ζακύνθου: Διαγωνισμός για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την διενέργεια Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Ανάδειξης προμηθευτών για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (KAE 1511), Ειδών ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (CPV: 15811100-7)     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ  ..... (13/12/2016)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Διαγωνισμός για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (KAE 1611) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, Ως ΕΞΉΣ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV 09134100-8) Πιθανή ποσότητα 42.500 λίτρα, προϋπολ. δαπάνης (36.129,03 € προ ΦΠΑ) 44.800,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, ΒΕΝΖΙΝΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (CPV 09132100-4) Πιθανή ποσότητα 140 λίτρα, προϋπολ. δαπάνης (161,29 € προ ΦΠΑ) 200,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, Η Δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. Με κριτήριο κα..... (13/12/2016)

περισσότερα »

Γραφειο ΟΕΥ Σόφιας: Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία

Κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στην Βουλγαρία. Οι σχετικές πληροφορίες για τους διαγωνισμούς βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδαwww.agora.mfa.gr/. Όσοι ενδιαφέρονται για την προμήθεια συγκεκριμένου τεύχους προκήρυξης, θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα, ο οποίος διεξάγει το διαγωνισμό. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το κόστος προμήθειας του τεύχους του κάθε διαγωνισμού αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες.  ..... (22/12/2016)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου Αρταίων, λαϊκών αγορών Δήμου Αρταίων για το έτος 2016 (ομάδα 1, 2, και 3.1)για τις ανάγκες του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 36.714,14 € συμπερ..... (12/12/2016)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ, ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (ομάδες 1, 2, 3.1)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ, διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου Αρταίων, λαϊκών αγορών Δήμου Αρταίων για το έτος 2016 (ομάδα 1, 2, και 3.1)για τις ανάγκες του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 36.714,14 € συμπεριλαμβ..... (09/12/2016)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός «Προμήθεια Η/Υ και αναλωσίμων Η/Υ για τις ανάγκες των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου»

    (09/12/2016)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός προμήθεια οχημάτων Δήμου Αρταίων

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ             Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Αρταίων για τις ανάγκες του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (συμφερότερη προσφορά), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 48.360,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την Δευ..... (07/12/2016)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός εργασιών επισκευής δύο (2) κλιματιστικών στο Αγροτικό Ιατρείο Γραμμενίτσας

                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   Ο Δήμος Αρταίων ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής δύο (2) κλιματιστικών στο Αγροτικό Ιατρείο Γραμμενίτσας. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (άρθρο 118). Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με συνοδευτικά έγγραφα πιστοποίησης κατηγορίας ΙΙ ή Ι σύμφωνα με το Π.Δ 1/2013 και ειδικότερα το άρθρο 3 θα κατατίθενται στο Δημαρχείο Άρτας στο Τμήμα Προμηθειών μέχρι και την Παρασκευή 9-12-2016..... (07/12/2016)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός μεταφορά κλιματιστικού τοίχου

                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   Ο Δήμος Αρταίων ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση των κάτωθι εργασιών: Α) μεταφορά κλιματιστικού τοίχου από διάδρομο σε κεντρικό γραφείο πρώην Δημαρχείου Φιλοθέης και Β) μεταφορά κλιματιστικού τοίχου Αγροτικού Ιατρείου Απόμερου από προηγούμενο κτίριο όπου στεγαζόταν, σε αίθουσα Δημοτικού Σχολείου Απόμερου (που είναι εκτός λειτουργίας) όπου θα μεταφερθεί. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (άρθ..... (07/12/2016)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ             Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2017, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των εργασιών κάθε ομάδας, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 39.999,92 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης γεω..... (07/12/2016)

περισσότερα »

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ: Διαγωνισμός παροχή υπηρεσιών ενός (1) ΜΑΓΕΙΡΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Ανάθεση του έργου: παροχή υπηρεσιών ενός (1) ΜΑΓΕΙΡΑ (CPV 55322000-3 «Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων» (ΚΑΕ 0439), προϋπ. δαπάνης 13.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% για κάλυψη αναγκών έξι (6) μηνών για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής γευμάτων, επί 210 ωρών μηνιαίως (210 ώρες ανά μήνα / 30 ημέρες = επτά (7) ώρες / καθημερινά). Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής Ο προϋπολογισμός θα βαρύνει τον Τακτ..... (06/12/2016)

περισσότερα »

Ειδικό Κέντρο Εφοδιασμού:Διαγωνισμός για την στελέχωση - λειτουργία του οπωροπωλείου

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την υπ' αριθμόν 01/29 Νοε 2016 διακήρυξη, που αφορά στην διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την στελέχωση - λειτουργία του οπωροπωλείου του ΕΚΕΜΣ, (με σημεία πώλησης εντός του πρατηρίου τροφίμων και ποτών του ΕΚΕΜΣ , εντός του στρατοπέδου " ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ" και στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα) και την προμήθεια νωπών φρούτων και λαχανικών και αποφλοιωμένων και μη γεώμηλων των Μονάδων (ανεξαρτήτου δυνάμεως) Στρατού Ξηράς, που εδρεύουν στους Νομούς Ατ..... (01/12/2016)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Διαγωνισμός προµήθεια ανταλλακτικών για πυροσβεστικά οχήµατα αερολιµένων τύπου OSHKOSH της ΥΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  Προκηρύσσουµε συνοπτικό διαγωνισµό, σε Ευρώ, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, προσδιοριζόµενη αποκλειστικά βάσει της χαµηλότερης τιµής, για την προµήθεια ανταλλακτικών για πυροσβεστικά οχήµατα αερολιµένων τύπου OSHKOSH της ΥΠΑ. Τα είδη και οι επί µέρους ποσότητες των προς προµήθεια υλικών περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας. Ο οικονοµικός φορέας στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα τ..... (30/11/2016)

περισσότερα »

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας: Διαγωνισμός προμηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %), για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 31-12-2017, ενδεικτικού συνολικού πρoϋπoλoγισμoύ εβδομήντα ενός χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτών (71.445,12 €..... (25/11/2016)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός Αντικατάσταση δύο (2) συγκροτημάτων λέβητα – καυστήρα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : «Αντικατάσταση δύο (2) συγκροτημάτων λέβητα – καυστήρα του κτιρίου Ιωαννίνων ΤΕΙ Ηπείρου 2016», όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και στο Παράρτημα Ε΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας. 1. Προϋπολογισμός: 16.129,03 € (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 20.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%. 2. Η χρονική διάρ..... (24/11/2016)

περισσότερα »

Kατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στην Βουλγαρία

Το Γραφείο ΟΕΥ της Σόφιας ενημερώνει για τους κρατικούς διαγωνισμούς, που προκηρύχθηκαν στην Βουλγαρία. Διαβιβάζονται αυτούσιοι οι συνημμένοι πίνακε. Οι σχετικές πληροφορίες για τους διαγωνισμούς βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδαwww.agora.mfa.gr/. Όσοι ενδιαφέρονται για την προμήθεια συγκεκριμένου τεύχους προκήρυξης, θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα, ο οποίος διεξάγει το διαγωνισμό. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το κόστος προμήθειας του τε..... (24/11/2016)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός προµήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισµού

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣΑΡΤΑΙΩΝ   ∆ιακηρύσσει συνοπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισµού∆.Ε. Αρταίων (Οµάδα 1η– λαµπτήρες) για τις ανάγκες του ∆ήµου, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) για το σύνολο των ειδών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 32.676,48 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισµός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ή..... (23/11/2016)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός προµήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων ∆ήµου Αρταίων, λαϊκών αγορών ∆ήµου Αρταίων

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ     ∆ιακηρύσσει συνοπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων ∆ήµουΑρταίων, λαϊκών αγορών ∆ήµου Αρταίων για το έτος 2016 (οµάδα 1, 2, 3.1 και 4)για τις ανάγκες του ∆ήµου, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) για το σύνολο των ειδών κάθε οµάδας, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 53.525,44 €συµπεριλαµβανοµένο..... (23/11/2016)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα – µηχανήµατα έργου

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ     ∆ιακηρύσσει συνοπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα – µηχανήµατα έργου του ∆. Αρταίων έτους 2016 για τις ανάγκες του∆ήµου, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) για το σύνολο των ειδών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 5.704,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισµός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ..... (23/11/2016)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ: Διαγωνισμός συντήρησης ελέγχου – μετρήσεων καυστήρων και λεβήτων

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης ελέγχου – μετρήσεων καυστήρων και λεβήτων, (cpv 50720000-8 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης) προϋπολογισμού δαπάνης 8.000,01 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., (ΚΑΕ 0879), για ένα (1) έτος, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014. Το Νοσοκομείο μπορεί να κάνει χρήση ..... (23/11/2016)

περισσότερα »

Π.Ε. Άρτας: Διαγωνισμός µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής και του Αυτοτελούς Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Τη διενέργεια µειοδοτικής δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου επιφάνειας εννιακοσίων τετραγωνικών µέτρων (900 τ.µ.) µε απόκλιση δέκα τοις εκατό (± 10%) προς τα 16PROC005418572 2016-11-21 3 άνω ή προς τα κάτω για χώρους γραφείων, και τριακόσιων τετραγωνικών µέτρων (300 τ.µ.) µε απόκλιση δέκα τοις εκατό (± 10%) προς τα άνω ή προς τα κάτω για αποθηκευτικούς χώρους, που θα χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής και του Αυτο..... (21/11/2016)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός προμήθεια συστημάτων ασφαλείας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : «για την προμήθεια συστημάτων ασφαλείας ΤΕΙ Ηπείρου 2016», όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και στο Παράρτημα Ε΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.  Προϋπολογισμός: 53.629,03 € (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 66.500,00 € με Φ.Π.Α. 24%. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 30 ημέρες..... (16/11/2016)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ             Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθειατροφίμων και φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Αρταίων και του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.για το έτος 2017, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής όπως προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το τμήμα Εμπορίου  ή τον αρμόδιο φορέα, όπως ισχύει κάθε φο..... (15/11/2016)

περισσότερα »

Κ.Α.Υ.Φ. :Διαγωνισμός προμήθεια αλεύρων αρτοποιίας , α./ κατηγορίας Τ70% & β./ κατηγορίας Π55% για την κάλυψη των αναγκών σε άλευρα του κρατικού αρτοποιείου της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – Κ.Α.Υ.Φ.

Το Ανοικτό Κατάστημα τηςΚεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών - στον Κορυδαλλό - (Κ.Α.Υ.Φ) διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την προμήθεια αλεύρων αρτοποιίας , α./ κατηγορίας Τ70% & β./ κατηγορίας Π55% για την κάλυψη των αναγκών σε άλευρα του κρατικού αρτοποιείου της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ –Κ.Α.Υ.Φ. Η ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη ww..... (15/11/2016)

περισσότερα »

Κ.Ε.Ν. Άρτας: Διαγωνισμός Πλειοδότη Φωτογράφου για Κάλυψη Αναγκών του Προσωπικού του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων Άρτας για χρονικό διάστημα ενός έτους

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ    Συνοπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με βάση έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με τους όρους που αναγράφονται στα συνημμένα Παραρτήματα «Α», «Β» και «Γ» για την ανάδειξη πλειοδότη φωτογράφουγια κάλυψη των αναγκών του προσωπικού του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων Άρτας.και για χρονικό διάστημα ενός έτους με δικαίωμα μονομερούς παράτασης έξι μηνών μετά από απόφαση της Υπηρεσίαςκαι επιπλέον τριών μηνών με κοινή συναίνεση Υπηρεσίας και Μισθωτή.    Κριτήριο κατακύρωσης είνα..... (14/11/2016)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το έτος 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ             Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθειακαυσίμων και ελαιολιπαντικώνγια το έτος 2017 του Δήμου Αρταίων και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής  (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα, όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με την κείμενη..... (11/11/2016)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ: Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης σε Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).

Σύμφωνα με το Α.Π. 7231/12.10.2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην ανωτέρω Αρχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση vacancies@esma.europa.eu Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Γιάννης Σπηλιωτόπουλος   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (10/11/2016)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ:Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων για απόσπαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. Φ.6602/ΑΣ 1122/14-10-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο γνωστοποιείται προκήρυξη για απόσπαση διάρκειας ενός έτους, πέντε (5) Δικηγόρων, στη Γενική Διεύθυνση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Κράτους Δικαίου (DGI) του ανωτέρω Οργανισμού με στοιχεία: Ref. Νο S35/2016 Επισημαίνεται ότι τυχόν αποσπασμένος υπάλληλος θα πρέπει κατά τη διάρκεια της απόσπασης να μισθοδοτείται από την υπηρεσία από την οποία προέρχεται, ή..... (10/11/2016)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών ανελκυστήρων

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών ανελκυστήρων ΤΕΙ Ηπείρου 2016, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και στο Παράρτημα ΣΤ΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας. Προϋπολογισμός: 20.161,29 € (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 25.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται..... (10/11/2016)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Συνοπτικό Ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη προμηθευτών: «για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών, για τις ανάγκες του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ στις πόλεις της Πρέβεζας και της Ηγουμενίτσας». Προϋπολογισμός: 7.862,90 € (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 9.750,00 € με Φ.Π.Α. 24%.  Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 01/01/2017 Ε..... (09/11/2016)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός Αποξήλωση παλαιών κουφωμάτων και προμήθεια νέων κουφωμάτων αλουμινίου

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : «Αποξήλωση παλαιών κουφωμάτων και προμήθεια νέων κουφωμάτων αλουμινίου, στις εγκαταστάσεις της ΣΕΥΠ Ιωαννίνων του ΤΕΙ Ηπείρου 2016», όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και στο Παράρτημα ΣΤ΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας. Προϋπολογισμός: 56.426,30 € (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 69.968,6..... (08/11/2016)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός «συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών τριών (3) θερμοκηπίων στο Campus Κωστακιών Άρτας ΤΕΙ Ηπείρου 2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : «συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών τριών (3) θερμοκηπίων στο Campus Κωστακιών Άρτας ΤΕΙ Ηπείρου 2016», όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και στο Παράρτημα ΣΤ΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας. Προϋπολογισμός: 18.000,00 € (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 22.320,00 € με Φ.Π.Α. 24%.  Η χρονι..... (08/11/2016)

περισσότερα »

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ: Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για οργάνωση Ημερίδας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Συνοπτικό Διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας με σφραγισμένες προσφρορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλεον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της πρσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για :« οργάνωση Ημερίδας», όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας...... (07/11/2016)

περισσότερα »

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ AΣΤΥΝΟΜΙΑΣ: Διαγωνισμός ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΡΟΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΟΡΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας (ανοικτό διαγωνισμό) σε ευρώ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, για την προμήθεια με αγορά του συστήματος, που περιγράφεται στα παραρτήματα Α΄ και ΣΤ΄ της παρούσας Διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής.  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών..... (07/11/2016)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ: Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Παρόχου Συντήρησης Εξοπλισµού και Λογισµικού Πληροφοριακών Συστηµάτων ΠΝ, για Ένα (1) έτος (2017)

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφοράς µε βάση την τιµή (ήτοι τη χαµηλότερη τιµή), για την «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Εξοπλισµού και Λογισµικού Πληροφοριακών Συστηµάτων ΠΝ, για ένα (1) έτος (2017) µε δικαίωµα προαίρεσης (option) για ένα (1) επιπλέον έτος (2018), συνολικού προϋπολογιζόµενου κόστους εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (625.806,45€) (και για τα δύο έτη),..... (07/11/2016)

περισσότερα »

88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ «ΛΗΜΝΟΣ» : Διαγωνισμός Προμήθειας Κατεψυγμένων Κρεάτων και Πουλερικών

Σας γνωρίζουμε ότι, η 88 ΣΔΙ θα προβεί στη διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικούδιαγωνισμού, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές,σύµφωναµετα καθοριζόμεναστο σχετικό,εξαιτίαςτηςματαίωσης τουπροηγούμενουαντίστοιχου διαγωνισμού, λόγω µησυμφερουσών προσφορών ανάείδος, πουθααφοράστην προμήθεια: «Κατεψυγμένων κρεάτων και πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων- Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών (ΛΑΦ Μύρινας και ΣΠ Λήμνου)της Φρουράς Λήμνου»    ..... (07/11/2016)

περισσότερα »

Κ.Ε.Ν.Άρτας: Διαγωνισμός Ανάδειξης Πλειοδότη Ενοικιαστή για την Εγκατάσταση Αυτομάτων Πωλητών Ψυχρών- Ζεστών Ροφημάτων, Αναψυκτικών - Νερού και Snack

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  Συνοπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με βάση έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με τους όρους που αναγράφονται στα συνημμένα παραρτήματα «Α», «Β» και «Γ» για την ανάδειξη πλειοδότη ενοικιαστή για την τοποθέτηση Αυτομάτων Πωλητών ψυχρών – ζεστών ροφημάτων, αναψυκτικών-νερού και Snack για κάλυψη των αναγκών του προσωπικού του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων Άρτας. και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα μονομερούς παράτασης έξι (6) μηνών μετά από απόφαση της Υπηρεσ..... (24/10/2016)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός συντήρηση σκελετού και κεραμιδιών κεραμοσκεπής Βιβλιοθήκης Κωστακιών ΤΕΙ Ηπείρου 2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : «για την συντήρηση σκελετού και κεραμιδιών κεραμοσκεπής Βιβλιοθήκης Κωστακιών ΤΕΙ Ηπείρου 2016», όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και στο Παράρτημα Ε΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας. 1. Προϋπολογισμός: 4.032,26 € (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 5.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%. 2. Η χρονική διάρκ..... (19/10/2016)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ: Επαναληπτικοί Διαγωνισμοί 1) δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας». 2) δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας».

1) Διαγωνισμός  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε    Τη διενέργεια επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας επτακοσίων τετραγωνικών μέτρων (700 τ.μ.) με απόκλιση δέκα τοις εκατό (± 10%) προς τα άνω ή προς τα κάτω, που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση των Υπηρεσιών Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας για έξι (6) χρόνια.    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ   2) Διαγωνισμός    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  Τη διενέργεια επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασία..... (19/10/2016)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.ΑΠ ΑΚΤΙΟΥ: Διαγωνισμός Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (catering) κατ’ εκτιμώμενο Χρονικό Διάστημα Τριάντα (30) Ημερών στην Ανοικτή Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο πρωην στρατοπέδο «Πετροπουλάκη» στη Φιλιππιάδα του νομού Πρεβέζης

    (19/10/2016)

περισσότερα »

1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ» :Διαγωνισμός Προµήθεια Εφοδίων - Υλικών Σύναψης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσίας Σίτισης ∆οµής Φιλοξενίας Προσφύγων - Μεταναστών Κυψελοχωρίου Λάρισας (ΣΤΡ∆Ο«ΖΩΓΑ»)

Η 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα σχετικά, θα προβείστηδιενέργειαδιαγωνισµού, γιατηνπαροχήυπηρεσιώνσίτισης (catering), τηςδοµήςφιλοξενίαςπροσφύγων/ µεταναστώντουΚυψελοχωρίου Λάρισας (Στρδο «ΥπλγουΖΩΓΑ» - ΤΟΣΚΕ∆Π Κυψελοχωρίου).   Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµούκαι∆ιαπραγµάτευσηςτης 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/ EU-OHQ, σύµφωνα µε τους όρουςτωνΠαραρτηµάτων «Α» και «Β» τηςπαρούσας (ΓενικοίκαιΕιδικοίΌροι).   Η σύµβαση θα συναφθείσύµφωναµετοπροσχ..... (18/10/2016)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός για την συντήρηση τεσσάρων (4) μετασχηματιστών

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : «για την συντήρηση τεσσάρων (4) μετασχηματιστών του ΤΕΙ Ηπείρου», όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και στο Παράρτημα ΣΤ΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας. Προϋπολογισμός: 2.822,58 € (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 3.500,00 € με Φ.Π.Α. 24%.  Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 40..... (12/10/2016)

περισσότερα »

Γ.Ν.Ζακύνθου: Διαγωνισμός προμήθεια ιματισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ   Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια Υφασμάτων (CPV-39518000-6,«Υφάσματινα είδη Νοσοκομείου»), (ΚΑΕ 1139) για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, πιθανής προϋπ. δαπάνης (4.755,10€) 5.896,32€ συμπ. ΦΠΑ 24%, που βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. ..... (12/10/2016)

περισσότερα »

Γ.Ν.Ζακύνθου: Διαγωνισμός προμήθεια ειδών γραφικής ύλης

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια των ειδών "γραφική ύλη", "φωτογραφικό χαρτί", "μελανοταινίες (Εκτυπωτών και φωτοτυπικών)"    ..... (12/10/2016)

περισσότερα »

Γ.Ν.Ζακύνθου: Διαγωνισμός προμήθεια ειδών εστίασης και καθαριότητας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια των ειδών "Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο", " χαρτί υγείας", "Σκούπες και Βούρτσες και άλλα είδη για την οικιακή καθαριότητα", "Είδη τραπεζαρίας", ¨Ειδών εστίασης", "Απορρυπαντικών" για την κάλυψη (1) έτους    ..... (12/10/2016)

περισσότερα »

Γ.Ν.Ζακύνθου: Διαγωνισμός προμήθεια εντύπων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια ΕΝΤΥΠΩΝ (CPV 2282000-4) (ΚΑΕ 1293) για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, πιθανής προϋπ. δαπάνης (10.685,48€ προ ΦΠΑ) 13.250,00€ συμπ ΦΠΑ, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου    ..... (12/10/2016)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός για τη συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : «για τη συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων ΤΕΙ Ηπείρου», όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και στο Παράρτημα Ε΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας. 1.        Προϋπολογισμός: 1.612,90 € (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 2.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται η δαπάνη συλλογής των πυροσ..... (06/10/2016)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός «για την προμήθεια και τοποθέτηση νέου πίνακα μέσης τάσης (2 πεδίων)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : «για την προμήθεια και τοποθέτηση νέου πίνακα μέσης τάσης (2 πεδίων), στο κτίριο του ΤΕΙ Ηπείρου στα Ιωάννινα», όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και στο Παράρτημα ΣΤ΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.  Προϋπολογισμός: 12.096,77 € (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 15.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%. ..... (05/10/2016)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης και λιπαντικών

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Συνοπτικό Ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη προμηθευτών: «για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης και λιπαντικών, για τις ανάγκες του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ στις πόλεις της Άρτας, της Πρέβεζας, των Ιωαννίνων και της Ηγουμενίτσας». Προϋπολογισμός: 58.870,97 € (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 73.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%. ..... (04/10/2016)

περισσότερα »

Διενέργεια ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.

Το Γ. Ν. Ζακύνθου Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ(CPV 33141620-2 «ιατρικοί εξοπλισμοί») (KAE 1311) για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους προϋπολ. δαπάνης 2.033,00 € συμπ. ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή...... (30/09/2016)

περισσότερα »

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός του Γ.Ν. Ζακύνθου "Άγιος Διονύσιος" για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης.

Το Γ.Ν. Ζακύνθου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV 09134100-8) (KAE 1611) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας. Πιθανή ποσότητα 43.000 λίτρα, προϋπολ. δαπάνης (36.290,32 € προ ΦΠΑ) 45.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.Με κριτήριο κατακύρωσης το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ στα % που θα υπολογίζεται στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά ημερήσια μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους..... (30/09/2016)

περισσότερα »

XXIV ΤΘ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (1ο ΣΙ - Φλώρινα): Διαγωνισμός προμήθειας κρεάτων

XXIV ΤΘ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (1ο ΣΙ - Φλώρινα): Διαγωνισμός προμήθειας κρεάτων..... (30/09/2016)

περισσότερα »

8ης Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ: Διαγωνισμός «Νωπών κρεάτων και πουλερικών"

8ης Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ: Διαγωνισμός «Νωπών κρεάτων και πουλερικών" ..... (30/09/2016)

περισσότερα »

Ενημέρωση για τρέχουσες προκηρύξεις διαγωνισμών Κυπριακής Δημοκρατίας

Προκηρύξεις διαγωνισμών Κυπριακής Δημοκρατίας ..... (29/09/2016)

περισσότερα »

Διενέργεια επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Γραφείου Σχολικών Συμβούλων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας» .

Διενέργεια επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας ενενήντα τετραγωνικών μέτρων (90 τ.μ.) με απόκλιση προς τα άνω ή προς τα κάτω δέκα τοις εκατό (± 10%) που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του Γραφείου Σχολικών Συμβούλων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας μέχρι 5-2-2019. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (28/09/2016)

περισσότερα »

Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την "Προμήθεια και εγκατάσταση κλειστού συστήματος παρακολούθησης στην έδρα και στα ιβαροφυλάκια Άγιο Νικόλαο, Βασιλάδι, Άγιο Ονούφριο, Αϊβαρο και Γιμένη για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, αλιευτικού συνεταιρισμού Κορωνησίας- Καλογερικού".

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου. προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια: «Προμήθεια και εγκατάσταση κλειστού συστήματος παρακολούθησης στην έδρα και στα ιβαροφυλάκια Άγιο Νικόλαο, Βασιλάδι, Άγιο Ονούφριο, Αϊβαρο και Γιμένη για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, αλιευτικού συνεταιρισμού Κορωνησίας- Καλογερικού», μέχρι του ποσού των 17.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ. 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού ..... (28/09/2016)

περισσότερα »

Υ.Ε.Ν: Ματαίωση διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών μίσθωσης / ναύλωσης πλοίων διάρκειας από 24-09-2016 και μέχρι 24-10-2016

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ με Τη ματαίωση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών μίσθωσης / ναύλωσης πλοίων διάρκειας από 24-09-2016 και μέχρι 24-10-2016 με δυνατότητα παράτασης έως 24-11-2016 για την αντιμετώπιση αναγκών σίτισης, διαμονής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και μεταφοράς μεταναστών, συνολικού προϋπολογισμού ανά ημέρα παροχής υπηρεσιών #37.400€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων) κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ.:1000.0/80856/2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τ..... (26/09/2016)

περισσότερα »

Υπουργείο Εσωτερικών κ Διοικητικής Ανασυγκρότησης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών με αποσπάσεις

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Τους τακτικούς πολιτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν με κάθε είδους σχέση εργασίας σε υπηρεσίες του Δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου τομέα (αρθρ. 2 του ν. 3861/2010, Α' 112) ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπασθούν στην Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία της Αρχής Προσφύγων, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (26/09/2016)

περισσότερα »

Υπουργείο Ναυτιλίας κ Νησιωτικής Πολιτικής:Ματαίωση και επανάληψη διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών μίσθωσης/ναύλωσης πλοίων

 Ματαίωση και επανάληψη διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών μίσθωσης/ναύλωσης πλοίων διάρκειας από 21-09-2016 και μέχρι 21-10-2016 με δυνατότητα παράτασης έως 21-11-2016 για την αντιμετώπιση αναγκών σίτισης, διαμονής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και μεταφοράς μεταναστών, συνολικού προϋπολογισμού ανά ημέρα παροχής υπηρεσιών #37.400€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων) κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 της από 2..... (22/09/2016)

περισσότερα »

Υπουργείο Ναυτιλίας κ Νησιώτικής Πολιτικής:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.3 της από 24-12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 182), η οποία κυρώθηκε με το ν. 4366/2016(Α' 182).

  (21/09/2016)

περισσότερα »

Περιφέρεια Αττικής:Διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ   Την Διακήρυξη 2ου Επιμέρους διαγωνισμού για την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του Άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο, συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00€ πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων, των δικαιωμάτων..... (19/09/2016)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου:Διαγωνισμός «για την συντήρηση των δικτύων ύδρευσης και κλιματισμού σε εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα και στην Ηγουμενίτσα»

Προκηρύσσει Συνοπτικό Ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου: «για την συντήρηση των δικτύων ύδρευσης και κλιματισμού σε εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα και στην Ηγουμενίτσα». ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός για την προμήθεια των ανταλλακτικών και την εκτέλεση των εργασιών για την συντήρηση των δικτύων ύδρευσης και κλιματισμού σε εγκαταστάσεις του Τ..... (15/09/2016)

περισσότερα »

Ενημέρωση για τρέχουσες προκηρύξεις διαγωνισμών Κυπριακής Δημοκατίας (6.9 - 13.9)

Γραφείο ΟΕΥ Ελλάδας στην Κύπρο: Ενημέρωση για τρέχουσες προκηρύξεις διαγωνισμών Κυπριακής Δημοκατίας (6.9 - 13.9)..... (14/09/2016)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ..... (14/09/2016)

περισσότερα »

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού:Προκήρυξης θέσεων σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Σύμφωνα με το Α.Π. 5308/8.7.2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (European Union Agency for Fundamental Rights-FRA) έχει δημοσιεύσει προκήρυξη για τις ακόλουθες θέσεις: -Seconded National Expert-Human Resources and Legal Services (Ref.SNE-FRA-HRL- 20161CT) - Seconded National Expert-Research and Analysis Area of activity: Equality and Citizens Rights (Ref.SNE-FRA-ECR-2016) -Seconded National E..... (13/09/2016)

περισσότερα »

Διεύθυνση Προγραμματισμού κ Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού:Προκήρυξης θέσεων σε Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

Σύμφωνα με το Α.Π. 6048/1.9.2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (12/09/2016)

περισσότερα »

Διεύθυνση Προγραμματισμού κ Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού:Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ΄ αριθμ. 5516/15.7.2016 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης (15) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής1 , με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2016.    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ..... (08/09/2016)

περισσότερα »

Π.Ε.Άρτας:Διαγωνισμός µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών ∆ιοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Τη διενέργεια µειοδοτικής δηµοπρασίας για την µίσθωση ακινήτου συνολικής ωφέλιµης επιφάνειας επτακοσίων τετραγωνικών µέτρων (700 τ.µ.) µε απόκλιση δέκα τοις εκατό (± 10%) προς τα άνω ή προς τα κάτω, που θα χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση των Υπηρεσιών ∆ιοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας για έξι (6) χρόνια.    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (08/09/2016)

περισσότερα »

Προκηρύξεις διαγωνισμών Κυπριακής Δημοκατίας (30.8 - 6.9)

Γραφείο ΟΕΥ Ελληνικής Πρεσβείας στην Κύπρο: Ενημέρωση για τρέχουσες προκηρύξεις διαγωνισμών Κυπριακής Δημοκατίας (30.8 - 6.9)..... (07/09/2016)

περισσότερα »

Γ.Ε.Ναυτικού: Διαγωνισμός προμήθειας τεσσάρων (4) ναυτιλιακών συστημάτων νυχτερινής έρευνας Κ/Φ

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφοράς µε βάση την τιµή (ήτοι τη χαµηλότερη τιµή), για την ανάδειξη Αναδόχου προς σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο ενός (1) έτους και προϋπολογιζόµενου κόστους τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00€) (όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο) για την προµήθεια τεσσάρων (4) Ναυτιλιακών Συστηµάτων Νυχτερινής Έρευνας για Κ/Φ, απαλλασσοµένου ΦΠΑ και συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων ∆ηµοσί..... (02/09/2016)

περισσότερα »

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ: Διαγωνισμός για τα αναλώσιμα για ταυτοποίηση βακτηρίων με τον αναλυτή VITEK II COMPACT και αναλώσιμα εργαστηρίου

«Προμήθεια Αναλώσιμων Εργαστηρίου», συνολικού προϋπολογισμού 2.800,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α, ΟΜΑΔΑ Β' :Προϋπολογισμός 500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Προσδιορισμός και ταυτοποίηση καινοτόμων προϊόντων Π.Ο ή Π.Γ.Ε Αμβρακικού συγκεκριμένων ειδών της ιχθυοπανίδας του Αμβρακικού κόλπου στο πλαίσιο της αξιοποίησης και της αειφόρου διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων του κόλπου», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ειδικού Αν..... (01/09/2016)

περισσότερα »

ΤΕΙ Ηπείρου: Επαναπροκηρύξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης

Επαναπροκηρύσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης ΤΕΙ Ηπείρου για το 2016 (σε Άρτα, Ιωάννινα, Πρέβεζα και Ηγουμενίτσα), οι οποίες εργασίες περιγράφονται στο φύλλο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αρχιτεχνίτες εγκαταστάσεων καύσης ή εγκαταστάτες εγκαταστάσεων καύσης που έχουν την απαιτούμενη από το Π.Δ. 114/2012 αντίστοιχη σε ισχ..... (01/09/2016)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την εγκατάσταση πέντε (5) αυτομάτων πωλητών καφέ- αναψυκτικών- εμφιαλωμένων νερών και ενός (1) μηχανήματος σοκολατοειδών για τις ανάγκες της Μονάδος στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΑΡΤΑΣ.

                                                       ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                              ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ AΡΤΑΣΑνακοινώνεται ότι την 16 Σεπ 16 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10.00, θα διενεργηθεί Δημόσιος πλειοδοτικός Διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΑΡΤΑΣ για την εγκατάσταση πέντε (5) αυτομάτων πωλητών καφέ- αναψυκτικών- εμφιαλωμένων νερών και ενός (1) μηχανήματος σοκολατοειδών για τις ανάγκες..... (26/08/2016)

περισσότερα »

Π.Ε.Άρτας:Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2016-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2016-2017 (από 12-9-2016 έως 30-6-2017), συνολικού προϋπολογισµού 248.150,78 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων δικαιωµάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. (CPV 60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).   ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΔΩ  ..... (18/08/2016)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ :Διαγωνισμός προµήθεια ∆ύο (2) Φορτηγών Ανοικτής Πλατφόρµας (ΦΑΠ), Ωφέλιµου Φορτίου ∆έκα (10) Τόνων

∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ     Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για την «Προµήθεια ∆ύο (2) Φορτηγών Ανοικτής Πλατφόρµας (ΦΑΠ), Ωφέλιµου Φορτίου ∆έκα (10) Τόνων, Συνολικού Προϋπολογιζόµενου Κόστους ∆ιακοσίων Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (250.000,00€), Απαλλασσοµένου ΦΠΑ και Κρατήσεων ∆ηµοσίου και Ταµείων ΠΝ», σύµφωνα µε τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους παρούσης. Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. ..... (18/08/2016)

περισσότερα »

Δήμος Θεσσαλονίκης: Διαγωνισμός προμήθεια Επίπλων, Ηλεκτρικών συσκευών, συκευών κουζίνας και λευκών ειδών κ Προμήθεια Επίπλων γραφείου, Γραφικής ύλης και Ειδών πληροφορικής/ μηχανογράφησης

Για την απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος του προϋπολογισμού για την εκτέλεση των προμηθειών με τίτλο : α) «Προμήθεια Επίπλων, Ηλεκτρικών συσκευών, συκευών κουζίνας και λευκών ειδών »προϋπολογισμού 314.414.40€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α & «Προμήθεια Επίπλων γραφείου, Γραφικής ύλης και Ειδών πληροφορικής/ μηχανογράφησης» προϋπολογισμού 13.082,74€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «REACT» στο πλα..... (18/08/2016)

περισσότερα »

XXIV ΤΘ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (1ο ΣΙ - «ΦΛΩΡΙΝΑ»):Διαγωνισμός για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης ατόμων που στεγάζονται στο Κέντρο Ανοιχτής ∆ομής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο χώρο πρώην ψυχιατρείο «ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ»

διακηρύσσουµε τη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης ατόμων που στεγάζονται στο Κέντρο Ανοιχτής ∆ομής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο χώρο πρώην ψυχιατρείο «ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ», προς κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (μεταναστευτικές-προσφυγικές ροές) λαμβανομένων υπόψη των λόγων εθνικής ασφαλείας και δημόσιας τάξης, που καθιστούν αδύνατη την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις δια..... (16/08/2016)

περισσότερα »

Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ«ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ»:Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), της δομής φιλοξενίας προσφύγων/ μεταναστών του Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης (βιομηχανικό ακίνητο «ΗΛΙΑΔΗΣ») (ΤΟΣΚΕΔΠ Καλοχωρίου).

Σας γνωρίζουµε ότι το Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ (Γ΄ ΣΣ), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα (α) έως (ζ) σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισµού, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), της δοµής φιλοξενίας προσφύγων/ µεταναστών του Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης (βιοµηχανικό ακίνητο «ΗΛΙΑ∆ΗΣ») (ΤΟΣΚΕ∆Π Καλοχωρίου), µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς δηµο- σίευση προκήρυξης διαγωνισµού, µε ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές, για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (µεταναστευτικές – ..... (16/08/2016)

περισσότερα »

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας: Διαγωνισμοί για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση α) της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ β) του Γραφείου Σχολικών Συμβούλων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

  ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Α)Τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500 τ.μ) με απόκλιση προς τα άνω ή προς τα κάτω δέκα τοις εκατό που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας για έξι (6) χρόνια.   Β)Τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500 τ.μ) με απόκλιση π..... (12/08/2016)

περισσότερα »

Ενημέρωση για τρέχουσες προκηρύξεις διαγωνισμών Κυπριακής Δημοκρατίας

Αποστέλλουμε συνημμένως, προς ενημέρωση σας, κατάλογο με τις τρέχουσες προκηρύξεις διαγωνισμών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σημειώνουμε ότι για διαγωνισμούς δημοσίων προμηθειών/ έργων, υπάρχει η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης, μέσω της σχετικής ιστοδελίδας του Γενικού Λογιστηρίου Κυπριακής Δημοκρατίας www.eprocurement.gov.cy. Υφίσταται, δε η επιλογή εγγραφής στον κατάλογο οικονομικών φορέων και αποστολής προκυρήξεων διαγωνισμών, ανάλογα με τους τομείς που έχουν επιλεγεί (βάσει του κοινού λεξιλ..... (10/08/2016)

περισσότερα »

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την ανάθεση της σίτισης των μαθητών του μουσικού σχολείου Δήμου Αρταίων για το σχολικό έτος 2016-2017

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της σίτισης των μαθητών του μουσικού σχολείου Δήμου Αρταίων για το σχολικό έτος 2016-2017, συνολικού προϋπολογισμού 145.098,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (67.712,68 € για το σχολικό έτος 2016 και 77.385,92 € για το 2017). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Πέμπτη 01-09-2016 ώρα 14:00 μ.μ., ..... (09/08/2016)

περισσότερα »

Δ Ε Υ Α Ρ :Διαγωνισμός ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΥΓΡΩΝ – ΑΕΡΙΩΝ) ΕΤΟΥΣ 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ρόδου, προκηρύσσει επαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΥΓΡΩΝ – ΑΕΡΙΩΝ) ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 247.195,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α, (306.521,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο κατακύρωσης : Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, επί τοις εκατό, στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στo Νομό Δωδεκανήσου (..... (05/08/2016)

περισσότερα »

Πρεσβεία της Ελλάδος Σόφια: Δελτία Διαγωνισμών

Οι σχετικές πληροφορίες για τους διαγωνισμούς βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδαwww.agora.mfa.gr/bg60.   Οι ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια συγκεκριμένου τεύχους προκήρυξης, θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα, ο οποίος διεξάγει το διαγωνισμό. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το κόστος προμήθειας του τεύχους του κάθε διαγωνισμού αναφέρονται στους πίνακες...... (04/08/2016)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ: Διαγωνισμός προµήθεια Τεσσάρων (4) Τετρακίνητων Ηµιφορτηγών Οχηµάτων ∆ιπλής Καµπίνας (ΗΟ∆Κ), Ωφέλιµου Φορτίου 600 κιλών και άνω,

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για την «Προµήθεια Τεσσάρων (4) Τετρακίνητων Ηµιφορτηγών Οχηµάτων ∆ιπλής Καµπίνας (ΗΟ∆Κ), Ωφέλιµου Φορτίου 600 κιλών και άνω Συνολικο Προϋπολογιζόµενου Κόστους Εκατόν Είκοσι Χιλιάδων Ευρώ (120.000,00€), Απαλλασσοµένου ΦΠΑ και Κρατήσεων ∆ηµοσίου και Ταµείων ΠΝ», σύµφωνα µε τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους παρούσης. Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές..... (04/08/2016)

περισσότερα »

1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ»: Διαγωνισμός για Προµήθεια Εφοδίων - Υλικών Σύναψης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσίας Σίτισης ∆οµής Φιλοξενίας Προσφύγων - Μεταναστών Κυψελοχωρίου Λάρισας (ΣΤΡ∆Ο«ΖΩΓΑ»)

Σας γνωρίζουµε ότι η 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα (α) έως (ζ) σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισµού, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), της δοµής φιλοξενίας προσφύγων/ µεταναστών του Κυψελοχωρίου Λάρισας (Στρδο «Υπλγου ΖΩΓΑ» - ΤΟΣΚΕ∆Π Κυψελοχωρίου), µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, µε ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές, για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (µεταναστευτικές – προσφυγικές ροές) λα..... (04/08/2016)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ:Διαγωνισμός Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο -μετά το πέρας της έκθεσης -του περιπτέρου ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση Τουρισμού INWETEX-CIS TRAVEL MARKET 2016

Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου της κατασκευής,  εξοπλισμού, διακόσμησης και μετά το πέρας της έκθεσης, της αποξήλωσης και απομάκρυνσης από τον εκθεσιακό χώρο, του περιπτέρου ΕΟΤ , όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω και αναλυτικά στο Παράρτημα Α Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Τον προϋπολογισμό του έργου μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%     ήτοι  24.193,55 €πλέον ΦΠΑ 24%. Την κάλυψη ..... (04/08/2016)

περισσότερα »

Υπουργείο Ναυτιλίας κ Νησιωτικής Πολιτικής:Διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης/ ναύλωσης πλοίων ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών σίτισης, διαμονής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και μεταφοράς μεταναστών

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, Τακτικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης/ ναύλωσης πλοίων ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών σίτισης, διαμονής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και μεταφοράς μεταναστών, προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ #37.400,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανά ημέρα παροχής υπηρεσιών (ναύλωσης) και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα ενός χιλιάδων εξακοσίων ευρώ #6.881.600,00€..... (01/08/2016)

περισσότερα »

Γ.Ν.Ζακύνθου: Διαγωνισμός προμήθειας αναλώσιμων κλιματιστικών κ μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ   Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια: α) Αναλώσιμων  (ιμάντες) κλιματιστικών μονάδων και ανεμιστήρων απαγωγής β. Σακόφιλτρων και γ. Πρόφιλτρων για την κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους προϋπολ. δαπάνης 5.000,00€ συμπ ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου...... (01/08/2016)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Διαγωνισμός προμήθεια ελαστικών οχημάτων ελαφράς και βαρέας χρήσης για αερολιμένες ΥΠΑ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει ότι την 19-07-2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠΑ, (Β. Γεωργίου 1 Ελληνικό, τκ 16604), ανοικτός πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός σε  Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης μόνο την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων ελαφράς και βαρέας χρήσης για αερολιμένες ΥΠΑ. ..... (01/08/2016)

περισσότερα »

6η Γ.Ν.Ζακύνθου: Επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (KAE1511) για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους             Προϋπολ. δαπάνης ανά κατηγορία τροφίμων ως εξής : Αρτοποιείου  6.966,35 €, Γαλακτοπωλείου 18.254,33 €, Κατεψυγμένα λαχανικά 217,72 €, Κατεψυγμένα ψάρια 2.612,52 €, Κρεοπωλείου 39.000,82 €, Οπωροπωλείου 14.475,30 €, Παντοπωλείου 30.524,76 €. Συνολικής προϋπολ. δαπάνης 112.051,80 € συμπερ. ΦΠΑ 13% Με κριτήριο κατακύρωσης  την  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ,που θα δοθεί..... (01/08/2016)

περισσότερα »

ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝΑΠ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: Διαγωνισμός «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο -μετά το πέρας της έκθεσης - του περιπτέρου ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση Τουρισμού Πολυτελείας «Ι.L.T.M. 2016»

ΑΠΟΔΑΦΙΖΟΥΜΕ Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου της κατασκευής, εξοπλισμού, διακόσμησης και μετά το πέρας της έκθεσης, της αποξήλωσης και απομάκρυνσης από τον εκθεσιακό χώρο, του περιπτέρου ΕΟΤ. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.   Τον προϋπολογισμό του έργου μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ήτοι 48.387,10€ πλέον ΦΠΑ 24%.    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ..... (01/08/2016)

περισσότερα »

A.E.A: Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ασφαλούς ταχυμεταφοράς, από και προς τις Υπηρεσίες παραλαβής δικαιολογητικών των εντύπων ασφαλείας,

Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας (ανοικτό διαγωνισμό) σε ευρώ, ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών ασφαλούς ταχυμεταφοράς, από και προς τις Υπηρεσίες παραλαβής δικαιολογητικών, των διαβατηρίων και των λοιπών εντύπων ασφαλείας, που εκδίδονται ή εκτυπώνονται από την Δ-νση Διαβατηρίων & Εγγράφων Ασφαλείας/Α.Ε.Α., καθώς και των δικαιολογητικών αυτών, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ..... (01/08/2016)

περισσότερα »

Γ.Ν.Άρτας: Διαγωνισμός για την επισκευή κ συντήρηση Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Διεθνή Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Ανάδειξη Αναδόχου Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ Άρτας, (CPV: 5071200-9 & 50711000-2) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Στον προϋπολογισμό του εν λόγω διαγωνισμού συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν Φ.Π.Α 24%. ..... (28/07/2016)

περισσότερα »

Ενημέρωση για τρέχουσες προκηρύξεις διαγωνισμών Κυπριακής Δημοκρατίας

Προκηρύξεις διαγωνισμών Κυπριακής Δημοκρατίας..... (27/07/2016)

περισσότερα »

XXIV ΤΘ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (1ο ΣΙ - «ΦΛΩΡΙΝΑ»): Διαγωνισμός για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης «ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ»

διακηρύσσουµε τη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης ατόμων που στεγάζονται στο Κέντρο Ανοιχτής ∆ομής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο χώρο πρώην ψυχιατρείο «ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ», προς κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (μεταναστευτικές-προσφυγικές ροές) λαμβανομένων υπόψη των λόγων εθνικής ασφαλείας και δημόσιας τάξης, που καθιστούν αδύνατη την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις δια..... (22/07/2016)

περισσότερα »

Γ.Ε.Ναυτικού: Διαγωνισμός για την Χρηµατοδοτική Μίσθωση (Leasing) ∆εκαπέντε (15) Οχηµάτων Αγροτικού Τύπου και ∆ύο (2) Μικρών λεωφορείων (mini Buses)

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύ- ρωσης την χαµηλότερη τιµή, για την χρηµατοδοτική µίσθωση (Leasing) δεκαπέντε (15) οχηµάτων αγροτικού τύπου και δύο (2) µικρών λεωφορείων (mini Buses) χρονικής διάρκειας πέντε (5) ετών, µε δικαίωµα εξαγοράς τους (option) µετά το τέλος της µίσθωσης, προϋπολογιζόµενου κόστους εξακοσίων εβδοµήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ (677.420,00€) άνευ ΦΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων ∆ηµοσίου και Ταµείω..... (22/07/2016)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία... (22/07/2016)

περισσότερα »

Πρεσβεία της Ελλάδος: Διεθνείς διαγωνισμοί οίνου στην Ιαπωνία

Σας ενημερώνουμε ότι οι εν εξελίξει ή προσεχείς διεθνείς διαγωνισμοί οίνου στην Ιαπωνία έχουν ως εξής:   ⦁19th Japan Wine Challenge 2016 Προθεσμία υποβολής συμμετοχής: 8/7/2016 (έχει παραταθεί έως 22/7/2016) Προθεσμία παραλαβής φιαλών: 27/7/2016 Διενέργεια: 2-4/8/2016 www.japanwinechallenge.com   ⦁4th Sakura Women’s Wine Awards 2017 Προθεσμία υποβολής συμμετοχής: 1/10-30/11/2016 Προθεσμία παραλαβής φιαλών: 13/1/2017 Διενέργεια: 28/1-1/2/2017 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 14/2/2017 ..... (20/07/2016)

περισσότερα »

2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου: Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας Άγιος Παντελεήμων και του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής Η Αγία Βαρβάρα

Αναβάλει  τον Πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας Άγιος Παντελεήμων και του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής Η Αγία Βαρβάρα , για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (Αρ. Διακ 31/2016) που ήταν να διενεργηθεί στις 21-07-2016 ημέρα Πέμπτ..... (20/07/2016)

περισσότερα »

Α/ΑΠ ΑΚΤΙΟΥ: Προκήρυξη διαγωνισμού, με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης

Προκήρυξη διαγωνισμού , με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης (catering) 600 ατόμων και χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών κατ’ εκτίμηση, στη Δομή Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο πρώην στρατοπέδο «Πετροπουλάκη» Φιλιππιάδα του νομού Πρεβέζης...... (20/07/2016)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ στην Κύπρο - Αφορούν κατασκευαστικά έργα και Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων, Τραπεζικών Υπηρεσιών, Μελετητών κ.ά.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ στην Κύπρο - Αφορούν κατασκευαστικά έργα και Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων, Τραπεζικών Υπηρεσιών, Μελετητών κ.ά...... (20/07/2016)

περισσότερα »

(165 ΜΠΕΠ) RM-70:Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering) , της Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας προσφύγων/μεταναστών στη ΒΙ.ΠΕ Δράμας

Σας γνωρίζεται ότι , η 165 Μοίρα Πολλαπλών Εκτοξευτών (165 ΜΠΕΠ), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα (α) έως (γ) σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering) , της Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας προσφύγων/μεταναστών στη ΒΙ.ΠΕ Δράμας, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με ενσφράγιστες  έγγραφες προσφορές, για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (μεταναστευτικές - προσφυγικές ροές), λαμβανομένων υπόψη ..... (20/07/2016)

περισσότερα »

Ματαίωση διενέργειας της υπ’ αριθμ. 33/1-7-2016 Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού

Ανακοίνωση ματαίωσης διενέργειας της υπ’ αριθμ. 33/1-7-2016 Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού..... (20/07/2016)

περισσότερα »