αρχική σελίδα
Σάββατο, 15 Αυγούστου 2020
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password

Πείτε μας τη γνώμη σας για το νέο site του Επιμελητηρίου Αρτας

Πολύ καλό
Καλό
Χρειάζεται βελτιώσεις
ΔΞ / ΔΑ
 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Αλλαγές στις συμβάσεις των εταιρειών εμπορίας καυσίμων με τα πρατήρια
29/07/2015
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

πατήστε για μεγέθυνση

Αλλαγές στις συμβάσεις των εταιρειών εμπορίας καυσίμων με τα πρατήρια, προκειμένου να εξαλειφθούν πρακτικές που περιορίζουν τον ανταγωνισμό, επέρχονται ύστερα από παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και τη δέσμευση που ανέλαβαν οι εταιρείες να προσαρμόσουν τους όρους των συμβάσεων.

Όπως ανακοίνωσε η Επ. Αντ., τις δεσμεύσεις ανέλαβαν οι εταιρείες «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (πρώην ΒΡ Hellas), «ΕΚΟ ΑΒΕΕ», «AVINOIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π.», «CORAL ΑΕ» (πρώην Shell Hellas), «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΕ», «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ», «AEGEAN OIL», «MAMIDOIL - JETOIL ΑΕ» και «ΡΕΒΟΙΛ ΑΕΕΠ».

Η έρευνα της Επ. Αντ. αφορούσε την πρακτική των εταιρειών να μισθώνουν το οικόπεδο/πρατήριο από τον πρατηριούχο ή συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο, ταυτόχρονα (ή μερικές ημέρες αργότερα) να συνάπτουν σύμβαση εμπορικής συνεργασίας με τον πρατηριούχο και με την ίδια αυτή σύμβαση (ή/και με ξεχωριστό ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης ακινήτου) να υπεκμισθώνουν στη συνέχεια το ακίνητο στον ίδιο πρατηριούχο ή άλλο συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο, για χρόνο άνω της πενταετίας ή/και τη μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου διά σιωπηρής παρατάσεως.

Η Επ. Αντ. υποστηρίζει πως οι συμβάσεις με τη μέθοδο μίσθωσης και υπεκμίσθωσης «περιορίζουν υπέρμετρα τη συμβατική ελευθερία του πρατηριούχου, στεγανοποιούν την αγορά λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων και περιορίζουν έτσι την είσοδο ή/και επέκταση (νέων) ανταγωνιστών στην αγορά».

Οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι εταιρείες είναι οι εξής:

  1. Να απέχουν στο μέλλον από τη σύναψη συμβάσεων τέτοιου τύπου (με μεγαλύτερη της πενταετίας διάρκεια)
  2. Να προβούν στη σταδιακή λήξη της ισχύος των εν λειτουργία συμβάσεων, βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος σε συνάρτηση με το χρόνο σύναψης τους, με στόχο τη διασφάλιση τόσο της ανεξαρτησίας λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων των αντισυμβαλλόμενων πρατηριούχων, όσο και των ενδεχόμενων εύλογων οικονομικών απαιτήσεων των εταιριών εμπορίας, και
  3. Να ενημερώσουν τους αντισυμβαλλόμενους πρατηριούχους για το χρόνο και τη διαδικασία λύσης των επίμαχων συμβάσεων.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
Ηλεκτρονικές Προμήθειες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια