αρχική σελίδα
Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password

Πείτε μας τη γνώμη σας για το νέο site του Επιμελητηρίου Αρτας

Πολύ καλό
Καλό
Χρειάζεται βελτιώσεις
ΔΞ / ΔΑ
 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (INFOPOINTS), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου E-parks του Προγράμματος Interreg V-A Greece – Italy (GR-IT) 2014-2020
08/04/2021
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

πατήστε για μεγέθυνση

Το Επιμελητήριο Άρτας προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση, να καταθέσουν εντός επτά (7) ημερών την προσφορά τους, σε σφραγισμένο κλειστό φάκελο, για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών σταθμών πληροφόρησης (infopoints), στην έδρα του Επιμελητηρίου Άρτας, αξίας 17.280,79€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, με κριτήριο αξιολόγησης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ακολούθως.

Καλούνται νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα Πρόσκληση να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, έως την Πέμπτη 15/04/2021 και ώρα 12.00 μμ στην έδρα του Επιμελητηρίου Άρτας (Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου, 47132 ΑΡΤΑ, 4ος όροφος).

Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης ζητείται η παροχή προμήθειας και εγκατάστασης ηλεκτρονικών σταθμών πληροφόρησης (infopoints), που θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένες θέσεις, από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπειρία στην παροχή σχετικών υπηρεσιών προς την Αναθέτουσα Αρχή, σχετικά με CPV 48810000‐9 Συστήματα Πληροφόρησης

Επισημαίνεται ότι  οι θέσεις στις οποίες προβλέπεται να εγκατασταθούν οι σταθμοί πληροφόρησης (infopoints), είναι:

  1. Γραφείο Τουριστικών Πληροφοριών (Ε.Ο.Τ.) πλησίον Ιστορικής Γέφυρας Άρτας
  2. Δημαρχείο Βουργαρελίου
  3. Πλησίον Γέφυρα Πλάκας,

Οι θέσεις που έχουν επιλεγεί είναι στο σύνολό τους προσβάσιμες σε εμποδιζόμενα άτομα.

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ INFOPOINTS
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

 

Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
Ηλεκτρονικές Προμήθειες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια