αρχική σελίδα
Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password

Πείτε μας τη γνώμη σας για το νέο site του Επιμελητηρίου Αρτας

Πολύ καλό
Καλό
Χρειάζεται βελτιώσεις
ΔΞ / ΔΑ
 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΠΕ Άρτας: Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών σήμανσης και ασφάλισης οδοποιίας του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, έτους 2018.
11/07/2018
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

πατήστε για μεγέθυνση

Η Περιφεριακή Ενότητα Άρτας Προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά, για το σύνολο των ειδών του ΠΙΝΑΚΑ του Παραρτήματος Α΄, σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) στην Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας , Πλατ. Εθνικής Αντίστασης - 1ος όροφος - 47132 Άρτα, μέχρι τις 23/07/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.. Με τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας θα γίνει αποσφράγιση των προσφορών, δημόσια, παρουσία των συμμετασχόντων ή νομίμων εκπροσώπων τους, εάν το επιθυμούν. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για την επιστροφή τους, ως εκπρόθεσμες.Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ

 

Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
Ηλεκτρονικές Προμήθειες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
Αποφάσεις ΔΣ-ΔΕ
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια