αρχική σελίδα
Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password

Πείτε μας τη γνώμη σας για το νέο site του Επιμελητηρίου Αρτας

Πολύ καλό
Καλό
Χρειάζεται βελτιώσεις
ΔΞ / ΔΑ
 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Γ.Ν ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ ''ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'' : Διαγωνισμός για την προμήθεια ΙΞΩ∆ΟΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
07/03/2018
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

πατήστε για μεγέθυνση

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. ∆ιακ. 7/2018), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την προμήθεια ΙΞΩ∆ΟΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, για ένα (1) έτος (CPV: 24327000-2), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 41.117,88 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις 20-03-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η διακήρυξη Νο 7/2018 βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης – Πρόγραμμα ∆ιαύγεια http://diavgeia.gov.gr, και εναλλακτικά μπορεί να παραλαμβάνεται σε έντυπη μορφή όλες τις εργάσιμες ημέρες, από 7:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ., από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Για κάθε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα και στα ανωτέρω τηλέφωνα.

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΠΟΥΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
Ηλεκτρονικές Προμήθειες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια