αρχική σελίδα
Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password

Πείτε μας τη γνώμη σας για το νέο site του Επιμελητηρίου Αρτας

Πολύ καλό
Καλό
Χρειάζεται βελτιώσεις
ΔΞ / ΔΑ
 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας:Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάστασης στον Τηλεπικοινωνιακό Σταθµό Σητείας (ΤΣΤ).
04/01/2018
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

πατήστε για μεγέθυνση

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 Προκηρύσσουµε συνοπτικό διαγωνισµό σε Ευρώ, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, προσδιοριζόµενη αποκλειστικά βάσει της τιµής, για την προµήθεια προκατασκευασµένου οικίσκου µετά του ηλεκτροµηχανολογικού του εξοπλισµού και των συναφών εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης στον Τηλεπικοινωνιακό Σταθµό Σητείας (ΤΣΤ). Τα είδη και οι επί µέρους ποσότητες του αντικείµενου του παρόντος διαγωνισµού περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας.

 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προµήθειας προκατασκευασµένου οικίσκου µετά του ηλεκτροµηχανολογικού του εξοπλισµού και των συναφών εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης στον Τηλεπικοινωνιακό Σταθµό Σητείας (ΤΣΤ).

 

Ο οικονοµικός φορέας στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, θα υπογράψει σύµβαση µε την αναθέτουσα αρχή, στην οποία θα καθορίζονται λεπτοµερώς οι όροι της σχετικής προµήθειας. Το σχέδιο της σύµβασης επισυνάπτεται στην παρούσα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
Ηλεκτρονικές Προμήθειες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
Αποφάσεις ΔΣ-ΔΕ
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια